Tuesday, January 31, 2012

Parlista inför onsdagens svenskprov

Här finns kunskapskraven och det ni ska kunna göra på onsdag.

Som stöd (man ska alltså inte sitta och läsa innantill) får ni ha med er texterna, och ni får lov att ha antecknat i dem. Att kunna återge innehållet i verken ska man dock kunna göra utan stöd av texterna. Man måste dock ha förberett sig om man ska ha tillräckligt att säga.

Ni kommer att få frågor att utgå från till diskussionen och dessa kommer att påminna väldigt mycket om det som står i kunskapskraven.

Meddela oss om några tider krockar med studieverkstaden, så flyttar vi dem.

Erika och Bojan 11.00-11.20
Henrik och Axel 11.20-11.40
Simon och Jonas 11.40-12.00
Jonathan och Timmy 12.40-13.00
Dennis R och Fredrik 13.00-13.20
Daniella och Malin 13.20-13.40
Johanna och Caroline 13.40-14.00
Cornelia och Dennis FH 14.00-14.20
Özge och Christian 14.20-14.40
Ziad och Sami 14.40-15.00
Akki och Philip 15.00-15.20

Dessa källor måste du ha tillgängliga för att kunna förbereda dig till provet:
utdragen ur Den gudomliga komedin (tidigt 1300-tal) av Dante
uttdraget ur Sagan om hästen (1740) av Olof von Dalin
utdraget ur Macbeth (1606) av William Shakespeare
utdraget ur Gösta Berlings saga (1891) av Selma Lagerlöf
utdraget om Selma Lagerlöf från Den levande litteraturen
De tre videoklippen om Den gudomliga komedin, Sagan om hästen och Macbeth
Sidan om litterära termer
Mys presentation om tema och motiv

Monday, January 30, 2012

Individuellt val + språkval

Nedan finns en länk angående info till hur ni väljer ind.val och språkval. Där finns även info om var ni kan gå in och läsa om vad de olika kurserna innehåller. Sidan för att registrera val är öppen t.o.m 10/2 vilket är sista dag att anmäla.


https://docs.google.com/open?id=0B8UisvaJppsEMjYyMTc5ODMtNjRiNi00NDU3LTg1MTUtYzExMDlkOTk2OTc4

Rätten och samhället 30/1

Dagens uppgift är att välja ut 20 juridiska begrepp som du vill lära dig = kunna använda. Skriva dem med förklaringar i ett dokument som du ska dela  med mig (karolinagoransson@gmail.com) eller skicka till mig (karolina.goransson@pub.malmo.se)

Efterhand som ni blir klara ska ni bilda grupper om fyra personer som ska skapa en gemensam lista med 20 begrepp. Även denna lista ska komma mig tillhanda.

Lagen.nu : välj fliken begrepp

Juridiska begrepp på Skrivaavtal.se

Juridisk ordlista på Funkaportalen.se

Sök på "juridiska begrepp" på svenska Wikipedia

Wednesday, January 25, 2012

Hälsoprojektet

Nu bör ni ha kommit igång med er planering och börjat skriva er hälsodagbok, som ska skrivas under 4 hela veckor. Tänk på att ni i hälsodagboken dels skriver in er fysiska träning men även
när och hur ni tränar inför era sociala och psykiska mål. Tänk igenom hur du ska använda idrottslektionerna på bästa sätt för att träna ditt/dina fysiska mål och prata ihop dig med dina klasskamrater inför lektionen på fredag.
OBS! Jag har fortfarande inte fått in punkt 1-3 från 3 personer.

Tema och motiv

Idag pratade vi om tema och motiv. Läxa till nästa vecka är att tolka fram tema till de texter du läst. Du ska också göra en sammanställning över motiv och tema som är gemensamma mellan texterna. Motivera med utgångspunkt i texterna. Hittar du inget så motivera med utgångspunkt i texterna varför texterna i ditt tycke skiljer sig så gräsligt åt. Detta ska du göra som stöd för dig själv inför examinationen. Skriv i Google Docs, döp dokumentet till tema och motiv. Under examinationen kommer det begäras av dig att du kan se samband mellan de olika texterna i enlighet med kunskapskravet "eleven kan översiktligt/utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv." Här är pptn om tema och motiv. Hoppas att HIMYM-exemplen kan hjälpa dig komma ihåg skillnaden!

Tuesday, January 24, 2012

Macbeth, reflektionsfrågor och karaktärsdrag

Så trevligt att få skriva här på bloggen för första gången! Här hittar ni dokumentet med reflektionsfrågorna som vi inte gjorde klart. Där finns också listan på de karaktärsdrag ni tolkade fram ur det vi läste tillsammans idag. Imorgon ska vi prata om Selma Lagerlöf och hennes Gösta Berglings saga. Ses då!

Samhällskunskap 24/1

Repetition och avslutning av begreppet parlamentarism. Genomgång av olika typer av regeringar, vad regeringen gör och hur den statliga förvaltningen är uppbyggd.

Historia 24/1

Repetition av de källkritiska begreppen och händelserna 1789. Genomgång av det som händer i Frankrike 1791 - 1795.

Nästa gång ska vi prata om Napoleon.


Monday, January 23, 2012

Innebandyturnering + CSN-regler

* På torsdag gäller följande:
Vanlig lektion enligt schema (språk) 8.10 - 9.20
Sedan går ni direkt till latinssporthall, turneringen börjar 10.00
Ann-Sofie kommer och tar närvaro under dagen. Tänk på att även
om ni inte deltar får klassen poäng för alla närvarande i klassen.
Spelschema och regler kommer publiceras på hemsidan under veckan
så gå in där för vidare information. bernadottegymnasietmalmo.se

* I morgon kommer Karolina dela ut de CSN regler som jag informerade er kort om idag.
Lappen ska skrivas på av vårdnadshavare och lämnas tillbaka senast nu på fredag. Till mig eller
Ann-Sofie eller läggas på våra skrivbord i vårt arbetsrum.

Rätten och samhället 23/1

Dagens uppgift är att svara på frågor om lagar som rör polisen och räddningstjänsten. Frågorna finns i ett dokument som heter "Frågor till lagar" som ligger under Karolinas dokument - Rätten och samhället.

Notisum - lagrummet

Det som inte blev gjort på lektionen blir läxa till nästa måndag 30/1. Dvs svaren på frågorna till både polislagen och lagen som skydd mot olyckor ska vara mig tillhanda då!

Saturday, January 21, 2012

Historia - individuell fördjupningsuppgift

Nu har jag fått in ämnen respektive frågor från 17 av er. Jag har ockå  föreslagit frågor.

När ni nu formulerar frågor titta på kunskapskraven! Formulera gärna frågor som använder de ord (centrala historiska begrepp) som finns där. Ex:

Kunskapskrav 3: 
Dessutom kan eleven redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.

Kunskapskrav 4:
Eleven ger exempel på några olika personer och förklarar deras betydelse för olika skeenden.

Kunskapkrav 5:
Eleven ger exempel på och förklarar samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutid.

 


Friday, January 20, 2012

Historia 20/1

Idag ska vi titta på tre olika källor som handlar om Ludvig XVI:s avrättning. Du kommer att få läsa en av dessa texter och svara på frågorna. I slutet av lektionen så ska vi jämföra källorna.

Frågor till texten:
1. Hur bra källan är ur ett närhetsperspektiv?
--> NÄR skrevs källan/texten (i förhållande till det den beskriver)?

2. Hur bra är källan ur ett beroendeperspektiv?  Eller är källan oberoende eller beroende?
--> Har den som skrev källan/texten själv upplevt det den beskriver eller finns det mellanled?

3. Hur bra är källan ur ett tendensperspektiv?
--> Är källan neutral eller färgad?Thursday, January 19, 2012

Källkritik med Karolina kan gynna svenskan

För Karolina ska ni snart göra ett arbete som innehåller källkritik. Det innebär att ni som ännu saknar detta kunskapskrav har en möjlighet att komplettera eftersom jag då kan läsa era arbeten och bedöma dem utifrån svenskan också.

Om det gäller just dig har jag skickat ett sms där det står "Läs inlägget som heter Källkritik med Karolina kan gynna svenskan på klassbloggen - det rör dig". Jag kan ha lagt till att det bara rör Wikipedia, och då är det en Wikipediakälla ni måste ha med och som jag kommer att bedöma. Även ni som har uppnått kunskapskravet "med viss tveksamhet" kommer jag att titta på.

Eftersom ni ska bedöma både en Wikipediakälla och en vanlig hemsida av något slag är det okej att era uppsatser blir lite längre. Det har jag frågat Karolina.

Här är länkar till de inlägg vi hade till det momentet:
Råd för källkritik på webben


Wikipedia
Se särskilt slide nr 8 för vad man ska tänka på vid källkritikisk granskning av Wikipedia-artiklar.

View more presentations from CamillaLindskoug

Här är info om vilka kunskapskrav som mäts och vad de innebär:

E    
- eleven kan skriva en rapport utifrån de lästa webbsidorna och anknyta till dessa 
- eleven värderar och granskar med viss säkerhet källor kritiskt 


När det gäller Wikipedia måste det framgå att eleven förstått att man måste bedöma varje W-artikel enskilt, och eleven ska kunna göra en rimlig bedömning utifrån flera av de aspekter vi tagit upp, t.ex. diskussion- och historikflikarna, antal och kvalitén på källor och fotnoter. När det gäller hemsidor måste man även här ta upp flera aspekter och göra en rimlig bedömning av dessa. Särskilt vem som står bakom hemsidan och vilket hemsidans syfte är, är viktigt.

C  
(kunskapskravet för källkritik ser likadant ut för C-nivån som för E-nivån. Har man klarat E-nivån har man alltså även klarat C-nivån)

A  
- eleven värderar och granskar med säkerhet källor kritiskt

eleven använder sig av alla de aspekter vi gått igenom som viktiga för bedömning av Wikipediaartiklar och hemsidor och kan dra tydliga och väl underbyggda slutsatser utifrån de observationer som görs. Eleven visar förståelse för att olika aspekter kan vara olika viktiga och gör ett grundligt arbete inför bedömningen av sidans trovärdighet

Tuesday, January 17, 2012

Var hämtar du tillåtna mediefiler?

Ljud och bild med licens att använda

Innan du börjar leta:
 • Ha en klar bild av vad det är du letar efter
 • Prova olika sökord och olika sajter
 • Kolla om iMovie själv erbjuder det du letar efter
 • Läs det som står under rubriken innan du klickar på länken
 • Du måste alltid, SOM MINST, uppge upphovsman och källa på det du hittar.
 • Glöm inte att ni kan använda egna bilder och ljud
Förslag på ämnen till olika typer av nyheter:
 • Sport (internationella mästerskap, idrottsmän och -kvinnor, nationalsporter, dopning)
 • Nöjen (film, musik, teater, TV, kändisar, kungahus)
 • Politik (val, kupper, revolutioner, nya lagar, politiker, skandaler, konflikter)
 • Djur och natur (utrotningshotade djur, naturkatastrofer, klimatförändringar)
 • Sociala förhållanden (fattigdom, sjukdomar/epideminer, arbetslöshet, droger, arbetslöshet, missbruk)
 • Internationella relationer (flyktingar inom och utom landet, samarbeten med andra länder, konflikter med andra länder)
 • Ekonomi (handel, turism, export/import, BNP, konjunktur, arbetslöshet, blockader)
Kort orientering på iMovie!

Plan över ert program ska lämna in senast fredagen den 20/1 (en per grupp). Den ska innehålla:

 • Vad programmet ska innehålla (det räcker inte att skriva "sport" utan det ska vara mer detaljerat än så)
 • Vem som ska ansvara för vad
 • Planering fram till deadline 3 februari.
 • Strategi för sjukdom och frånvaro (vems dator används, och var befinner den sig?)

Samhällskunskap 17/1

Idag repeterade vi riksdagens uppgifter. Därefter såg vi en gammal video om riksdagen och hur den arbetar. Avslutningsvis tittade vi på det politiska kretsloppet på statlig nivå.

Nästa gång ska vi gå igenom vad parlamentarism innebär och sedan vidare till vad är och gör regeringen.


Historia 17/1

Vi repeterade förutsättningar och orsaker till att det utbröt revolution i Frankrike 1789. Vi gick igenom vad som hände under 1789.

Nästa gång ska vi göra en liten källkritisk övning på någon text från/om franska revolutionen.

Nästa tisdag ska vi gå vidare med händelserna under 1789 - 1799 och sedan vidare med Napoleon.

Frågor på Dantetexter!

Paolo och Francesca:

 1. Vem bestämmer vart syndarna hamnar? Och hur?
 2. Hur varnar denne personen Dante?
 3. Hur plågas syndarna i andra kretsen?
 4. Vad står det i texten att deras brott är?
 5. Det finns liknelser om fåglar. Vilka?
 6. Hur dog Paolo och Francesca?
 7. Hur gick det till när de fick ihopa det?
Greve Ugolino:
 1. Vad gör personen Dante träffar?
 2. Hur förstår Ugolino att Dante är från Florens?
 3. Vad drömde greven i tornet?
 4. Vem är med honom i tornet?
 5. Vad insåg greven när luckan spikades igen?
 6. Vad hände sedan där uppe i tornet?

Friday, January 13, 2012

Och så Macbeth...Den här videon berättar historien om Macbeth (som Shakespeare har skrivit). På tisdag/onsdag ska ni få läsa ett utdrag ur Macbeth och därför är det viktigt att ni vet handlingarna i pjäsen som helhet. Här finns det alltså inga instuderingsuppgifter, utan jag vill att ni hänger med i historien:)

Läxa tisdag: videoklippen om Den gudomliga komedin, Sagan om hästen  och Macbeth alltså.
Glöm inte instuderingsfrågorna och att ställa frågor på allt ni inte förstår eller undrar.

Historia 13/1

Idag gick vi igenom instruktionerna, kunskapskraven och en del om källor inför det att ni ska skriva en uppsats/genomför en individuell fördjupningsuppgift. Det finns tre dokument på bloggen till er hjälp 1) Individuell fördjupningsuppgift - uppsats, 2) Källor, källkritik och källförteckning och 3) Mall försättsblad.

Någon gång under nästa vecka, senast fredag 20/1, ska du ha mailat till mig om vilket ämne/fråga du tänker skriva om. karolina.goransson@pub.malmo.se

Vi hann också precis påbörja franska revolutionen - förutsättningar. Nästa gång ska vi prata om orsakerna och revolutionens första fas. Se läroboken sidorna 236 - 242.

Thursday, January 12, 2012

Wednesday, January 11, 2012

La Divina Commedia

Den här föreläsningen handlar om Dante Alighieris verk Den gudomliga komedin. Du ska titta på den hemma som förberedelse till tisdagens lektion i svenska. Svara på frågorna som finns till (du hittar dem under videoklippet). Ytterligare en föresläsning kommer att läggas till inför nästa vecka, nämligen Shakespeares Macbeth!

 

Frågor till föreläsningen om Den gudomliga komedinFrågor till föreläsningen om Sagan om hästen

Monday, January 9, 2012

Föreläsning med Alhem 10/1

Tisdag 10/1 kommer fd åklagaren Sven-Erik Alhem till Bernadottegymnasiet och föreläser inom rätten och samhället

OBS Föreläsningen är i aulan i A-huset  (sa A408) och börjar kl 13.10

Ta med penna och papper! Inga datorer tillåtna.


Matematik

Till torsdag 12/1

Ta med era papper med lösningar på Diagnos 2 på s.123/Ann-Sofie

Thursday, January 5, 2012

Examples of news

Year in review 2010 from Unicef:Latest 3-minute news bulletin from Sky News. Watch it here!

Think about: what is the format like? How do the video clips start? What can we hear (voices, music, something else?)? Who is speaking? How are the stories devided up? What do we see (pictures, video, people speaking)?

These clips are short; yours will be longer. What can be changed if you are not so pressed for time (interviews, anchor person, studio discussion, statistics etc)?

Wednesday, January 4, 2012

Romanen - bedömning

Jag har nu uppdaterat era responsdokument i engelska (där ni kan se hela kursen) och lagt ett dokument var i era engelskmappar som heter "ditt namn - romanen". Där finns kommenterat hur ni har uppnått de aktuella kunskapskraven som testades dels genom skrivuppgiften om romanen, och dels genom läsförståelsetestet på romanen.

På måndagen efter lovet kommenterar jag bedömning kort och jag kommer då också att ge omdöme i engelska, och antagligen svenska också (Sofia är färdig med era referat också).