Friday, October 25, 2013

Novemberlov

Trevligt lov!

Simple Halloween Jack O Lantern. Liz Aragon. CC BY-NC-SA 3.0

Thursday, October 24, 2013

jag vill varar din Margareta, bara vara din Margareta

ååhh Thomas, när jag ser dig sitta,
börjar hela jag glittra.
ååhh Thomas du är så len,
du ger mig andningsproblem.
ååhh Thomas du är så fin,
jag vill bara rida på vår delfin.
ååhh Thomas du är så bra på att rappa,
jag tror vi har samma pappa.
ååhh Thomas

Skolan

Skolan får mig att glömma det fria,
Vad som än händer, påverkar inte min lycka,
grått och hårt får mig att känna,
att jag saknar att vara hemma,
men än idag så strider jag,
för en lycklig dag som jag själv får ha.5-7-5

En dag i Japan,
Kom en atombomb från skyn,

Den döda allihopa.

SA DU STEN!
Du är så tyst, så ouppmärksam men
ändå förstående, vara rädd är förståligt
men att skada någon är inte din stil.
Sa du sten?

Tystnaden är det ända som behövs
när vi är fokuserad inför dit mål.
Du blir omänsklig när situationen slår till
men ändå säger vi,
Sa du sten?

Ger du dig in på något
gäller det liv och död,
spänningen stiger just när ni slår ner
vad är valt?
Sa du sten?

Du är en mästare och alltid hård,
vinst över sax kommer alltid,
jag ser glädje jag ser glöd
du vet vad vi skriker
du är sten!

Sonett


ABBA
Alla har vi någon gång
känt såhär
Känns det så att vara kär
att älska någon utan tvång

CDDC
Rosens röda blad
gråter tunga tårar
Överlevt flera vårar
men vågar inte vara glad

EFFE
Liksom rosen är vi två
fast vi ingenting klarar
Vi vår kärlek sparar
för att det i framtiden ska gå

GG
Vi är ödet du och jag
låt oss hålla ut ett tag


Haiku

Hör du vindens sus
Ljud av liv som snabbt tar slut
Och kvar oss lämnar

Tre fina rader

Träden susar, och små barn de busar
u brinner, till helvetet försvinner
Jorden skakar, sorme är tillbaka

Svenska - dikter

Svara på den här frågan på Mentimeter

Lektionsmål: att få bättre förståelse för hur de olika stilfigurerna i lyrik kan se ut

Grupper:

Bojan, Özge och Jonathan
Cornelia, Daniella och Henrik
Fredrik R, Erika, Sami och Caroline
Axel, Johanna, och Dennis R
Simon, Malin, och Ziad
Akki, Dennis H och Timmy

Uppgift 3o-35 minuter

Skriv tillsammans en dikt där ni använder några av följande stilfigurer:
Allitterationassonans, besjälning, kontrast, liknelsemetaforonomatopoetik, symbol, upprepning (ex. anafor), rim

Ni ska också använda något av följande versmått:
Blankvers (like SHAKESPEARE!!): oregelbunden pentameter, dvs. varje rad ska ha tio stavelser
Sonett (also like SHAKESPEARE!!): fyra strofer (4+4+4+2) som rimmar enligt: ABBA CDDC EFFE GG. Sonetten handlar ofta, men inte alltid, om kärlek.
Limerick (like fulla snuskgubbar): skämtvers på fem rader som rimmas enligt: AABBA. Versraderna ska vara så här långa: 8, 8, 5-6, 5-6, 8. Och första raden ska sluta med ett ortsnamn.
Fri vers (like... a baws?)

Jag kommer att lägga upp dikterna på bloggen när tiden är ute och då ska ni titta på varandras och försöka identifiera stilfigurer och versmått (20 minuter till detta)

Varje grupp - ta upp tre identifierade stilfigurer och versmått (diktens grupp bemöter och korrigerar eventuellt)

Lärlogg:
- uppnåddes lektionens mål?
- vilken stilfigur känns fortfarande oklar?

Ni som 

Wednesday, October 23, 2013

Gymnasiearbete 25/10

Samling 13.30 i salA213: öppet för frågor

Handledning - loggbok om frågestälning och begränsningar
13.45 Benjamin och Henrik
13.55 Caroline och Özge
14.05 Cornelia och Johanna
14.15 Farid och Sami
14.25 Ziad
14.35 Anes
14.45 Öppen tid

Återsamling 14.55

Thursday, October 17, 2013

Svenska - 17/10

Följande har nu fått respons på sina diktanalyser. Nästa steg är att utveckla och komplettera analysen (försök gärna ställa utvecklande följdfrågor till dig själv när du gör det):
Dennis H, Axel, Dennis R, Henric, Fredrik, Jonathan

Följande ska ge respons utifrån det som finns. Poängen är inte att be någon ta upp saker som inte nämnts utan att utveckla tankegångar som redan är påbörjade i diktanalysen:

Özge --> Dennis R och Sami
Sami --> Ziad och Erika
Erika --> Akki och Timmy
Akki --> Caroline och Cornelia
Timmy --> Cornelia och Erika
Ziad --> Daniella och Sami (hämta Daniellas analys framme hos mig)
Cornelia --> Akki och Özge
Daniella --> Timmy och Caroline (hämta diktanalyserna framme hos mig)
Caroline --> Ziad och Daniella (hämta Daniellas analys framme hos mig)

Bojan, Johanna, Malin och Simon: jag hittade inte era analyser i era svenskmappar. Vi stämmer av!

Alla

Följande instuderingsfrågor görs i häftet:
1. Vad menar man i texten när man säger att "man är två om att skapa det" (s. 113)
2. Vad tyckte du om analysen "Enkelriktad kommunikation" på s. 114-115). Och varför tyckte du som du tyckte?
3. Hur skiljer sig litteraturanalysen från recensionen? Vilka likheter finns?
4. Vad ska litteraturanalysens inledning innehålla?
5. Vad ska litteraturanalysens fördjupning innehålla?
6. Vad ska litteraturanalysens avslutning innehålla?
7. Hur ska titeln på en litteraturanalys se ut och formuleras?
8. Hur ska man omnämna författaren i analysen?
9. Hur kan man disponera innehållet i fördjupningen?
10. Vilka förslag på vad man ta upp i fördjupningen ges?
11. Vilka konkreta förslag ges på vad man kan ta upp i avslutningen?
12. Stilen i litteraturanalysen beskrivs som personlig och formell - vad innebär det?

Vid lektionens slut stämmer vi av var ni befinner er i arbetsgången. Alla ska dock ha gett respons och redigerat sina diktanalyser innan lektionen är över.

Wednesday, October 16, 2013

Gymnasiearbete 18/11

Samling 13.30 Öppet för frågor

Handledning --> tema för veckans loggbok: frågeställning och begränsningar
13.40 Axel, Erika och Malin
13.55 Bojan, Fredrik och Timmy
14.10 Anton och Simon
14.20 Akki, Denni R och Jonathan
14.35 Öppen tid

Återsamling 15.00

Uppgift sociologi vecka 43

Eftersom jag är i Revinge vecka 43 kommer ni inte att ha några lektioner i sociologi. Ni ska istället arbeta med nedanstående gruppuppgift gällande observation. Vill ni ha tillgång till ett klassrum (A203) så får ni be någon av lärarna i arbetslaget att släppa in er.


Grupparbete kvantitativ observation (4 personer/grupp)


 1. Skapa ett dokument som ni döper till Grupparbete observation och se till att dokumentet ligger i alla gruppmedlemmars sociologimapp.
 2. Välj tema
 3. Välj fält
 4. Formulera syfte och frågeställning/hypotes
 5. Försök finna ett svar genom observationen (minst 20 minuters observation)
 6. Anteckna dina observationer
 7. Ert skriftliga dokument ska innehålla: Tema, fält, syfte, frågeställning/hypotes och resultat.
 8. Redovisa muntligt i tvärgrupper tisdag 5/11


Gruppindelning 

Tuesday, October 15, 2013

Kriminologi 17/10

Om ni vill ha feedback på uppgiften om "Påföljder för och emot" inför lektionen på torsdag så måste ni dela den med mig senast onsdag eftermiddag.

Friday, October 11, 2013

Lördag 12/ Öppen domstol

Lördag 12/10 har flera av Malmös domstolar öppet hus kl 10 - 14.

Läs mer på Sveriges Domstolar

Gymnasiearbete 11/10 2

Betyg och bedömning
Som betyg på gymnasiearbetet ska läraren använda någon av beteckningarna E eller F. En elev som har nått målen för gymnasiearbetet ska få betyget E. I annat fall ska betyget F användas.  För gymnasiearbetet används alltså en tvågradig betygsskala i stället för den sexgradiga som används för kurser. För att gymnasiearbetet ska bedömas som godkänt ska målen för gymnasiearbetet uppnås.

Här finns de fullständiga formuleringarna.

Fakta och förståelse
• den avgränsade frågeställningen,
• begrepp, teorier, modeller och metoder i
• källor och om hur man bedömer deras relevans och trovärdighet.

Färdigheter
• avgränsa sin frågeställning,
•  begrepp, teorier, modeller och metoder för att hantera sin frågeställning,
•  teknik och metod för att söka information ochsamla in och bearbeta underlag,
• presentera resultatet i en skriftlig rapport
• muntligt sammanfatta och presentera gymnasiearbetet
• kort sammanfatta resultatet skriftligt på engelska

Värderingsförmåga och förhållningssätt
•  ta initiativ och ansvar
•  kritiskt värdera och förhålla sig självständigt till valda källor,
• belysa frågeställningen ur olika perspektiv,
• värdera och dra slutsatser om sina resultat
•  ge, beakta och värdera saklig respons.

Thursday, October 10, 2013

Gymnasiearbete 11/10

Samling 13.15

Information om vad ni kan skriva  i era loggböcker utifrån bedömningskriterierna för gymnasiearbetet.

Handledning

13.25 Abdullah, Anes, Dennis
13.35 Benjamin och Henrik
13.45 Caroline och Özge
13.55 Cornelia och Johanna
14.05 Farid och Sami
14.15 Ziad
14.25 Öppen tid

Återsamling 14.40

Litteraturanalys 2 - dikter om krig

Dikter om krig 

Uppgift
 • Diskutera dikterna (muntligt) i grupperna nedan (syftet är att få många uppslag och idéer kring hur man kan analysera en dikt rent praktiskt)
 • När jag ber er: skriv ner dina tankar om dikterna i ett dokument du döper till "Dikter om krig". Det är okej att fokusera på en av dikterna och skriva mer om den.
Grupper:

Bojan, Özge och Jonathan - börja med Strid och vår
Cornelia, Daniella och Henrik - börja med Flanders Fields
Fredrik R, Erika, Sami och Caroline - börja med Strid och vår
Axel, Johanna, och Dennis R - börja med Flanders Fields
Simon, Malin, och Ziad - Börja med Krigssång
Akki, Dennis H och Timmy - Börja med Krigssång

In Flanders Fields av John McCrae (1915)

Krigssång av Dan Andersson (tolkning av GITARR77 på Youtube)

Kriminologi 10/10

Ni ska få tycka till!
(eller ännu bättre tänka och tycka;)

Uppgift: Påföljder för- och emot


Här finns ett inlägg  från förra året om tes, argument, fakta och exempel

Camilla kopierar gärna upp häftet om debattartiklar - som ni läste förra året - till er igen.
Line art drawing of a pillory. Källa: Pearson Scott Forceman. Public domain.

Tuesday, October 8, 2013

Sociologi

Metoduppgift - intervju  Intervjupersoner: Välj ut tre olika individer att intervjua (helst skillnad i ålder, kön, etnicitet).  


Arbetsområde: Upplevd trivsel i Malmö.


Frågeställningar: Bestäm fem relevanta frågeställningar som samtliga tre intervjupersoner ska besvara. T.ex. hur länge personen bott i Malmö, vilken stadsdel personen bor i, vad personen upplever som mest positivt/negativt med Malmö, har personen blivit utsatt för något brott, åsikter om utbudet av fritidsaktiviteter, kollektivtrafik, etc.


Redovisning: Muntlig presentation gruppvis för klassen av valda frågeställningar, intervjupersonernas svar samt egna reflektioner och förklaringar till skillnader/likheter i intervjupersonernas svar. Ca15 min/grupp.


Planering:
Tisdag och onsdag v.41 -  Bestäm frågeställningar och intervjupersoner, genomför intervjuer, sammanställ svaren och förbered presentation.
Tisdag v.42 - Muntlig redovisning inför klassen.Gymnasiearbete 9/10

Studiebesök på Malmö Högskolas bibliotek onsdag 9/10  kl: 09.00 - 10.30

Samling i foajén på Malmö Högskola kl 08.50.

Byggnaden heter Malmö Högskola Orkanen.
Adress: Nordenskiöldsgatan 10 (Karta på Eniro)

Buss 2, 3, 8 och 32 stannar på Anna Lindhs plats. Flera både lokal- och regionbussar stannar på Centralen.

Malmö Högskola Orkanen Foto: Rutger Blom CC BY-NC-ND 2.0 Ps. Jag har lagt ut de goda exemplen ur projektplaner under Gymnasiearbete i högerspalten

Thursday, October 3, 2013

Gymnasiearbete 4/10

13.15 Allmän samling: feedback på projektplaner och saker att tänka på när man kontaktar potentiella intervjupersoner, myndigheter, organisationer mm.

Loggböcker från nedanstående bör vara klara för läsning senast 18.00 i dag (torsdag)

ca 13. 35 Akki, Dennis R och Jonathan
ca 13.50 Axel, Erika och Malin
ca 14.05 Bojan, Fredrik och Timmy
ca 14. 20 Anton och Simon
ca 14.30 öppen tid

14.40 Allmän samling i A213: påminnelse om studiebesöket på MAH bibliotek 9/10

Wednesday, October 2, 2013

Svenska - förberedele inför i morgon!

Glöm inte att göra er tankekarta - ert förberedelsearbete på papper - inför uppgiften i morgon. Ni kan välja mellan följande faktorer:

 • politik, 
 • religion, 
 • utbildning, 
 • språkvård, och 
 • kultur. 
Det är viktigt att ni gör förberedelsearbetet i förväg eftersom den tid vi har på oss antagligen blir för kort om planeringen också ska göras vid skrivtillfället.

Ni väljer TVÅ av faktorerna ovan. Tankekartan ska tas med och lämnas in till mig i morgon när ni är klara.

Så här såg mitt exempel ut:

Tänk på att en planeringsskiss kan se ut på många olika sätt. SYFTET med den är att den ska hjälpa DIG att organisera dina tankar kring vad du vill säga INNAN du börjar skriva. Det viktigaste är alltså att den ser ut på ett sätt så att den är till hjälp för dig när du ska skriva din text.

Gör så gott ni kan! Jag vet att ni inte har stor rutin kring detta sedan tidigare, men det bygger vi vidare på allt eftersom.