Wednesday, August 31, 2011

Hämta Mac om du ännu inte fått en.

Under torsdagen kan du hämta din Mac hos Jeanette i receptionen. Du måste ha med dig kontraktet påskrivet.

Moderna språk samt väskor till Maccarna

De här tiderna och platserna kan jag se i schemat inför morgondagens lektion i moderna språk:

Japanska, PDA311
Danska 1, C129
Franska 1, A308
Franska 3, B109
Italienska 1, A304
Spanska 1, B108
Spanska 3, D304
Tyska 1, C225
TYska 3, A317

Era väskor till Maccarna har jag lokaliserat och burit upp och de står i en låda innanför dörren om ni är desperata. Annars tar Karolina med sig dem till samhällskunskapen. 

Ha en bra dag imorgon!

Tuesday, August 30, 2011

Onsdag - svenska och engelska

Idag slår vi ihop svenskan och engelskan för att få gjort allt vi ska idag. Det funkar fint eftersom grupperna fortfarande är intakta.

Engelska

 1. Diktamen - del av diagnosen i svenska, ca. 25 minuter
 2. Google
  • Skapa Googlekonto och logga in på Google Documents
  • Skapa två samlingar
  • Döp en till "Ditt namn - svenska"" och en till "Ditt namn - engelska"
  • Dela samlingarna med mig: camilla.lindskoug@gmail.com
 3. Skriv på mail (det du har till Googlekontot) och telefonlista som skickas runt
Svenska
 1. Fyll i språkjournalen
 2. Ordförståelse - del av diagnos i svenska, 25 minuter
 3. Läsförståelse - del av diagnos i svenska, 40 minuter
 4. Gör klart om allt inte blev klart i morse


Monday, August 29, 2011

Samhällskunskap 30/8

Idag ska ni påbörja er undersökning av trafiksituationen kring Pauli gymnasium.

1) samlas i gruppen
2) Undersök er metod
3) Utforma er undersökning - vad, när, var, hur länge och på vilket sätt ska ni undersöka trafiksituationen kring Pauli gymnasium? Begränsningar! Hur ska resultaten redovisas?

Enkät - utforma en frågeblankett (3-5 faktorer)
Intervju - kom på frågor och hitta en person att intervjua
Observation - skapa ett observationsprotokoll och bestäm var och när ni ska observera
Experiment - bestäm var, när, hur länge och hur ni ska experimentera
Skrivbordsstudie - bestäm vilka tidningar och under hur lång tid ni er undersökning täcker

4) ställ samman fakta
5) skriv er rapport
6) öva på er redovisning


Rätten och samhället 29/8

Idag pratade vi om vad Bernadottegymnasiet är och hur det är en del av Pauli gymnasium. Vi kom in på poängplanen för samhällsvetenskapligt program beteendevetenskaplig inriktning med Bernadotteprofil (finns på skolans hemsida), på Bernadottemedaljen och Bernadotteolympiaden.

Vi tittade också som hastigast på den preliminära planeringen. Den och ämnesplanen finns här i bloggen under Karolinas dokument.

Friday, August 26, 2011

Yrkesmentor 26/8

Dagens yrkesmentor var Patrick från räddningstjänst syd - också känd på skolan som Patrick brandman. Han berättade om sig själv och fick alla i klassen att presentera sig för honom. Därefter berättade Patrick kort om räddningstjänst syd och om en brand i ett höghus på Fosievägen i Malmö.

Dagens råd: stanna i lägenheten eller klassrummet om det brinner utanför och du inte har en helt säker väg ut

Thursday, August 25, 2011

samhällskunskap 25/8

En kort titt på ämnesplan och kunskapskriterier följdes av repetition av perspektiv. Genomgång av arbetsgången vid en (vetenskaplig) undersökning av ex en samhällsfråga och av hur en rapport är upplagd.

Indelning i grupper och fördelning av fråga --> metod

Vad tycker X om trafiksituationen kring Pauli gymnasium? --> Intervju
Malin
Simon
Cornelia
Julia
Dennis R

Hur tar eleverna i BG11B sig till skolan och hur lång tid tar det? --> Enkät
Bojan
Fredrik
Erika
Akki
Caroline

Vad har Malmötidningar skrivit om trafiksituationen kring Pauli gymnasium (Föreningsgatan)?
--> skrivbordsstudie
Johanna
Sami
Timmy
Ziad

Hur många fordon passerar Pauli gymnasium? --> Observation
Jonathan
Sade
Philip
Henric

Stannar fler bilar om det står mer än en person och väntar vid övergångsstället? --> Experiment
Daniella
Farid
Axel
Dennis FH

Alla ska komma till klassrummet nästa lektion för att få närvaro registrerad och få handledning

Wednesday, August 24, 2011

Datorer!

Ni ska få hämta ut era datorer och få en kort genomgång av hur de funkar tisdagen 30/8 kl 08.00 - 10.00 OBS tiden! i A408 (Aulan)

Diagnostisk skrivuppgift

Ni har läst inledningen på novellen "Gunnar och Gunnel" av Inger Alfvén (från antologin Noveller för världens barn, 2004). Nu ska ni fortsätta berättelsen själv.

Ni får ingen hjälp eller några fler instruktioner idag utan ni får färdigställa uppgiften själv eftersom den är diagnostisk. Vi kommer dock att arbeta vidare med texten senare och då kommer ni också att ha möjlighet att få respons på den.

English - speaking exercise

In order to get to know each other better and practise your spoken English, you will do a speaking exercise today. You will work in pairs and each pair will get an envelope containing interview questions.

 1. Take turns asking each other questions. You won't have time to cover all the questions. 
 2. Note down the answers using keywords on a separate piece of paper.
 3. After 15-20 minutes I will ask you to check through the information.
 4. Make a short oral presentation of your desk mate to the class.

Tuesday, August 23, 2011

samhällskunskap 23/8

Vi definierade "samhälle" och pratade om olika perspektiv. Därefter pratade om olika metoder och kopplade frågor till metoderna.

Nästa gång ska vi sätta igång ett litet grupparbete.

historia 23/8

Vi pratade om vad är "historia" och gick igenom ämnesplan och betygskriterier.

Monday, August 22, 2011

Svenska - sammanfatta examensmål

Examensmålen hittar ni här intill om ni vid ett senare tillfälle vill titta på dem. Undervisningen ska styras av examensmålen, och man kan säga att de utgör de förmågor och kunskaper ni ska ha när ni lämnar oss i juni 2014. Därför är det viktigt att ni vet vad som står där. Vi ska jobba med dokumentet genom att sammanfatta det och göra det mer hanterbart tillsammans.

Hur sammanfattar man då? Jo, en sammanfattning:

 1. ... kan inte innehålla all information som finns i originalet
 2. ... ska få med det viktigaste och vara en överblick
 3. ... ska inte vara en avskrift - använd dina egna ord och formuleringar
 4. ... ska vara objektiv, och inte spegla dina personliga tankar om innehållet.
 5. ... måste vara korrekt
Hur gör ni?
 1. Gå igenom texten tillsammans
 2. Diskutera, slå upp, eller fråga om svåra eller abstrakta ord och begrepp.
 3. Diskutera vad huvudpoängen i texten verkar vara.
 4. Formulera er utifrån de givna ramarna.
 5. Kolla att språket är korrekt och att allt är tydligt för någon som inte deltagit era diskussioner.
Exempel:
Eleverna tyckte att den nya läraren var vältalig, intressant, kunnig och engagerad. Hon verkade tycka om både eleverna och sitt yrke, och det gjorde att eleverna i sin tur blev intresserade och pigga på att göra sitt bästa!

Eleverna tyckte mycket om den nya läraren, vilket fick positiva effekter. 
Arbeta i små grupper (jag delar in er). När ni bestämt er för en bra formulering går en av er fram och skriver in den i presentationen jag sätter på strax.