Wednesday, January 30, 2013

31/1 - svenska

I morgon ska vi träna på olika typer av läsning samt få lite mer kött på benen kring den debatt som uppstod efter programmet (Uppdrag granskning) vi såg i förra veckan.

Om du missade förra lektionen (i fredags) bör du titta på programmet innan lektionen imorgon. Du kan titta på programmet här: http://www.svtplay.se/video/949849/del-1-av-18

De lässätt vi ska fokusera på är skumläsning, sökläsning och närläsning. Titta på flippen nedan för att komma förberedd till lektionen.


Tuesday, January 29, 2013

Matematik 30/1Hallo,

Genom att klicka HÄR finner ni förslag till lösningar på övningsprovet. Räkna igenom och förbered frågor inför morgondagen.


Mvh

Johan

Groups for Thursday 31/1

On Thursday when you arrive to class, I will have a short introduction on how to translate and the purpose of it (the learning objective). Below are the pairs.

Each pair will do this:
- Translate the text about the book from English to good Swedish
- After that you will switch pairs and compare and discuss the quality of your translations.

Fanny Hill by John Cleland:

- Jonas och Sami
- Bojan och Dennis FH

Uncle Tom's Cabin by Harriet Beecher Stowe

- Malin och Jonathan
- Timmy och Akki

Adventures of Huckleberry Finn by Mark Twain

- Cornelia och Johanna
- Fredrik och Simon

Ulysses by James Joyce

- Farid och Henric
- Ziad och Caroline

The Catcher in the Rye by J.D. Salinger

- Özge och Dennis R
- Erika (Sonoha är ju och åker skidor!)

Lolita by Vladimir Nabokov

- Benjamin och Axel
- Daniella och AbdullahHomework Thursday

Om läxförhöret!

I ämnets syfte står det. "Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om ... kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används". Kända litterära verk är en sådan företeelse. Däremot nämns inga specifika saker om detta i kunskapskraven, där man ska kunna göra svårare saker, t.ex. diskutera och jämföra sådana här företeelser, vilket vi kommer att göra senare.

För att kunna diskutera saker behöver man ha vissa grundläggande kunskaper och det är det jag vill att ni tillägnar er genom att försäkra er om att ni har ett hum om vilka de här böckerna är. Att testa sig själv är ett bra sätt att kolla att man kan någonting. Det kommer däremot inte att synas i responsdokumenten om ni klarar läxförhöret eller inte.

Detta vill jag att ni ska kunna göra:

- Placera böckerna i kronologisk ordning och placera dem i rätt århundrade
- Kunna förklara kortfattat varför de var/är kontroversiella

Saturday, January 26, 2013

Matematik: Läxa [130128]Hej på er,

Räkna igenom Del A till på måndag och Del B till på onsdag. Förbered även frågor på allt som rör det stundade provet. Maila gärna frågorna till mig innan lektionerna.

Övningsprovet hittar ni genom att klicka HÄR.
Mvh

Johan

Thursday, January 24, 2013

Grupp på Facebook

Jag har skapat en sluten grupp på Facebook som heter BG11B. Om ni  går med där kommer ni att kunna få påminnelser ibland av mig men ni kommer fram för allt att få de uppdateringar som görs i våra bloggar. Det kan också vara ett bra ställe om ni vill fråga eller påminna varandra om saker som rör skolan. Jag tror inte att jag kan se era profiler (eller att ni kan se min;)) om ni går med, men det kan man kolla och justera i så fall. det är bara medlemmarna som ser aktiviteten i gruppen eftersom den är sluten.

Gå hit och be att få gå med så godkänner jag er:)

http://www.facebook.com/groups/356244424482641/

Tuesday, January 22, 2013

Grattis!

Jättegrattis till BG11B som vann tisdagens fotbollsturnering :) :) :)

Trophy av Roblespepe. Bilden finns i public domain.

What's your preference?

I would like to get an idea of the kinds of fiction you would like to look into, so without further ado, I present you with this list of 15 controversial books (nrs 2, 5, and 9 are not fiction though, so skip those)

http://www.shmoop.com/news/2010/05/24/most-controversial-books/

I want you to read the article in pairs, and for every book, figure out:
 1. Who found the book upsetting back when it was published - and why?
 2. Is the book still controversial? If yes, why, and to whom?
 3. Take notes if you have to - we will sum up your answers at the end of class if there is time.
After you have done that, think about the following:
 1. What seemed to upset people in "earlier times"?
 2. What do we find upsetting today?
If none of the novels above interests you, and you want more suggestions, you might want to check out the following books:

Confessions of an Opium Eater, Twilight, Naked Lunch, The City and the Pillar, The Well of Loneliness, Anne Frank's Diary (the uncensored version was released only a few years ago)

We can't take a closer look on all the novels above, so you to the following survey and tell me which ones you're interested in learning more about!

Att göra - 24/1

Idag har vi först svenska och sedan engelska. Under dessa två lektioner är det ett par saker jag vill att ni hinner med - nämligen följande:
 1. Skriva färdigt era inlägg om bilder till bloggen - Instruktion och exempel kan ni se här!
 2. När ni är färdiga ska ni flytta över era texter till Wordpress och publicera dem. Information om hur ni gör det finns här!
 3. När ni är färdiga med ert eget ska ni kommentera innehållet i andras inlägg. Minst fem inlägg ska ni läsa och kommentera på. Tänk på att tonen ska vara trevlig och att hålla er till ämnet.
 4. Ni ska också färdigställa era videoklipp om "libraries and controversial literature". Information om det finns i presentationen i det här inlägget! Jag har bokat grupprummet närmast oss under hela engelsklektionen, och dit kan ni gå för att spela in själva klippet. Tänk dock på att vara väl förberedda när ni går dit, så att det går relativt snabbt. Många kanske vill kunna använda möjligheten att spela in i skolan. Man går dit en och en.
 5. When you have finished - take a look at this post, which we'll be working on today and next Tuesday.
Also, you may want to use this service which looks up words for you when you read English web pages:

Monday, January 21, 2013

energiarbete i nkb


ENERGIKÄLLOR

Arbetet ingår i avsnittet om energi och miljö i Nk1b.

Uppgift
Ni ska framställa en poster (plansch, affisch) där ni presenterar en av nedanstående energikällor och i denna poster besvara nedanstående frågor.
Frågorna ska inte ställas upp och besvaras, utan svaren ska gå att hitta i posterns upplägg.

Arbetsmetod
Ni ska arbeta grupper om 3 – 4 personer

Syfte
att med hjälp av litteratur, Internet, eller på annat sätt på egen hand definiera problem och möjligheter med olika typer av energikällor, samt att tänka efter hur utvecklingen har skett och eventuellt kommer att ske.

att genom detta utveckla din förmåga att använda kunskaper i naturvetenskap för att diskutera, göra ställningstaganden och formulera olika handlingsalternativ.

att utveckla kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor och i förhållande till hållbar utveckling.
att utveckla dina kunskaper i kritisk granskning.

 Tidsplanering
Arbetet med att besvara frågorna och färdigställa postern beräknas ta 3 x 80 min och redovisningen tar ca 80 min. dvs 1 lektion.

Redovisning
Redovisningen sker med en poster per grupp. Ungefär halva redovisningstillfället går åt till att läsa varandras  postrar och halva till att diskutera och svara på frågor.

Bedömning
Postern kommer att bedömas för faktainnehåll, om och hur  frågorna är besvarade, vilka källor som använts och layout. Även processen, hur ni arbetar med uppgiften bedöms.ENERGIKÄLLOR

·      Kärnenergi
·      Fossila bränslen
·      Solenergi
·      Vindenergi
·      Biobränslen
·      Vattenenergi (floder o.d.)
·      Tidvatten energi
·      Vågenergi
·      Jordvärme/bergvärme/vattenvärme/luftvärme
·      Avfallsförbränning
·      Artificiell fotosyntes

Frågor

1.    Varifrån kommer energin som man utvinner från energikällan?
2.    Var kommer energin ursprungligen ifrån?
3.    Hur går det till när energin tas utvinns ur den här energikällan?
4.    Är energin ändlig eller förnyelsebar?
5.    Är det här en effektiv energikälla? (Får men ut mycket och bra energi?)
6.    Hur påverkar den här typen av energiutvinning miljön?
7.    Hur stor andel av energianvändningen i Sverige/världen står den här energikällan för?
8.    Hur tror ni framtiden ser ut för den här energikällan?


Tips: NE.se har ett tema arbete som handlar om energi som ni kan ha god hjälp av. Gör ”Faktafrågor” som inledning.
Sen har ni stor nytta av att titta på ”3 korta filmer” och ”Miljöperspektiv på olika energikällor” t.ex.


                                               LYCKA TILL!


Friday, January 18, 2013

Prov nationalekonomiska teorier

24/1 har vi prov på nationalekonomiska teorier.
(Du som inte har häftet - det ligger fler ex på mitt skrivbord - be den lärare som öppnar dörren att ge dig ett.)

Senast onsdag 23/1 måste du välja om du vill skriva ett traditionellt (plugga på) prov utan andra hjälpmedel än papper och penna eller ett "open book-test"-prov där du har tillgång till dina anteckningar, häftet, läroboken och internet.

Oavsett provform kan du förbereda dig genom att läsa
- dina anteckningar
- häftet
- Reflex ABC: använd innehållsförteckning och register för att söka på namn och begrepp
- Ne.se: keynesianism, monetarism, marxism och klassisk nationalekonomi

och fundera på:
- Varför heter dessa fyra teorier som de heter?
- Vad är grunden för respektive teori? (sammanfatta teorin)
- När kom dessa teorier till och varför då? Vad hände med ekonomin just då?
- Hur förklarar de olika teorierna arbetslöshet?
- Vilka verktyg anser de olika teoriernas förgrundsgestalter att man ska använda för att påverka ekonomin i ett land? Varför förespråkar de dessa verktyg?
- Hur skulle företrädare för dessa teorier förklara den ekonomiska krisen i Europa och vad skulle de föreslå för lösningar?
- Läs textutdragen som du hittar här eller under samhällskunskap i högerspalten och bestäm dig för vilken teori som dessa partier förespråkar. (Gissa gärna också från vilket partis hemsida textutdragen kommer;) Förklara varför du tror att det är just dessa teorier.

Proven ger möjlighet att visa nivå på följande kunskapskrav.
Eleven kan redogöra
för några centrala teorier och
diskutera deras styrkor och svagheter.
Översiktligt

Utförligt

Utförligt och nyanserat
Dessutom kan eleven redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna.

Översiktligt

Utförligt

Utförligt och nyanserat


Eleven kan analysera
komplexa samhällsfrågor
och identifiera orsaker och
konsekvenser. I analysen
använder eleven samhällsvetenskapliga
begrepp, teorier, modeller och metoder
Med viss säkerhet

Med viss säkerhetMed säkerhetsamt värderar dem med omdömen


Enkla

Nyanserade
Eleven diskuterar
orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor.

Översiktligt

Utförligt

Utförligt och nyanserat


Eleven kan ge argument för
sina ståndpunkter och värderar med omdömen andras ståndpunkter.
Enkla och enkla

Välgrundade och enkla

Välgrundade och nyanserade och nyanserade

Thursday, January 17, 2013

Challenged literature - 15/1

During this theme we will focus on not just fiction in general, but fiction that has been controversial and even banned. The following slideshow is the one I used during class to talk about a discussion here at school about the (erotic) novel 50 Shades of Grey. It ends with a task! My plan for this theme is to evaluate your work in a series of smaller task instead of having one big shebang of a test in the end.Leta lagligt

http://search.creativecommons.org/

Två bilder av fattig- och rikedom

Exempel till uppgiften Skriva till bild

Det här videoklippet från Youtube har laddats upp av användaren MrTrendingNews och reportern Jacky Rowland rapporterar här vad den ekonomiska krisen har haft för effekter för människorna i staden Jerez, den mest skuldsatta staden i Spanien. Bland annat får man veta att människor med ansträngd ekonomi får stöd av kyrkan som t.ex. har matbutiker med lägre priser för människor som är utsatta. Vi får också veta att tjänster som tillvaratar invånarnas intressen dras in.

Jag valde det här videoklippet eftersom jag tycker det är oroande när staten inte längre kan ge människorna det skydd och stöd de behöver. Det är fint och behjärtansvärt att religiösa organisationer, i det här fallet katolska kyrkan, går in och möter upp där staten misslyckas, men det är inte bra för en demokrati att invånarna ska vara beroende av organisationer som inte är folkvalda eller ideologiskt och religiöst obundna.

Klippet är också aktuellt eftersom den världsomspännande ekonomiska krisen kommer att beröra oss alla. Länder i södra Europa, som Spanien och Grekland, har hittills fått ta en stor del av smällen, men vi ska nog inte tänka att vi sitter säkra i Sverige. Vi är till viss del redan berörda, även om det inte är i lika stor utsträckning som spanjorerna.Fotot nedan heter family hug (av Wade Kelly på Flickr, CC BY-NC-SA 2.0) och föreställer en familj som är lyckliga i stunden och kramar varandra. I bakgrunden finns en sjö och lite växtlighet som bidrar till den harmoniska stämningen.

Jag tror att om man hade frågat dem, skulle de nog i den stunden bilden är tagen, beskriva sig själv som rika. Det finns naturligtvis definitioner av rikedom och fattigdom som används i olika sammanhang , men för den enskilda människan handlar det ofta om en känsla som är väldigt beroende av just stunden.  När mina pengar alltid tar slut ett par dagar innan löning kan jag känna mig fattig, och tänka att det är ju skandal att mina pengar inte räcker efter alla dessa år av utbildning. I andra stunder när jag tänker på att vi har en lägenhet (även om det är hyres) vi trivs i, datorer och annan elektronik, god och näringsrik mat, och att pengarna faktiskt tagit slut för att jag ägnat mig åt nätshopping i början av månaden och helt enkelt inte planerat framåt - ja - då känner jag mig väldigt rik. Lägger jag dessutom till att vi är friska, trygga och att mina barn har alla förutsättningar att lyckas i livet, så kan jag lätt känna mig väldigt rik!

Barnet i bilden är också viktigt! Vi lär barn vad som är rikt och fattigt... och vad som är riktigt fattigt. Därför tycker jag att det är fritt fram att skämma bort barn med kärlek och trygghet, men inte med saker. När man lär barn att prylar är viktigt och att de alltid går att ersätta med nya och bättre prylar, då skapar man en person som kommer att bidra till växthuseffekten genom en överdriven, egoistisk konsumtion och som kommer att värdera människor utifrån vad de har i stället för vem de är. 


Fattigdom och rikedom

Här nedan finns länkarna till två stycken anslagstavlor som samlar vilka associationer (vad man kommer att tänka på) när vi får när vi tänker på rikedom och fattigdom. Skriv 1-2 associationer på varje.

Fattigdom - vad tänker du på då?
Rikedom - vad tänker du på då?

Wednesday, January 16, 2013

Räknestuga torsdagarHej på er,

Jag vill bara påminna om stödlektionen i matematik som äger rum torsdagar 14:15-15:15 i sal A320. Lektionen står inte inskriven i ert schema eftersom den är frivillig. Den lektion som står i ert schema mellan 16:00-17:00 berör endast de som läser om Ma1b.


Välkomna!

Johan

Exempel på webbplatser

Vårt Malmö
Malmö 2058

Tuesday, January 15, 2013

The Lino link:)

http://linoit.com/users/thesmoosch/canvases/Literature%20is...

Books That Matter - 15/1

Lesson goal: introduce the theme "Controversial Literature"

Firstly, I would like you to think about what literature can mean, and by literature I mean fiction (skönlitteratur) which is what we will focus on during this theme. Watch the images in the video and think about the following:
 1. Which image fits your view on literature the most? Why?
 2. What kind of ideas about literature do the images represent? Explain what you think they mean.
 3. These images, taken together, gives a very positive picture of literature. Does literature mean other things to you? What, and how could those ideas be captured metaphorically?
Please note: in this clip, literature is represented by physical books, but please, remember that it is literature can also be consumed by audio, or digitally.

<

Sunday, January 13, 2013

Deadlines!!!

Nu är höstterminen slut och det är dags att sätta omdömen. Onsdag 16/1 kl 13:00 är deadline för de uppgifter ni vill ska vara med i det underlag jag använder när jag sätter omdömen i kurserna samhällskunskap 2 och kommunikation.

För uppgiften om att jämföra någon aspekt av samhället i Sverige med det i ett annat land gäller söndag 13/1.

Den vanligaste (men inte enda) anledningen till F-varningar i mina ämnen är att eleverna inte får in sina uppgifter. Titta i dokumentet "Gjort eller inte gjort" - det dokumentet gäller - dessa uppgifter har jag fått in.

Dela google docs med rätt mailadress: karolinagoransson@gmail.com

Skicka mail till rätt mailadress: karolina.goransson@pub.malmo.se

Friday, January 11, 2013


Idag ska ni titta på era argumenterande texter och försöka bedöma dem utifrån de kunskapskrav som gäller för uppgiften. Motivera för varje kunskapskrav som du tycker att du uppnått på vilket sätt du uppnått det. För de kunskapskrav du inte uppnått försöker du resonera över hur du hade kunnat uppnå dem. Målet är att du ska förstå dels hur bedömning fungerar och att du ska kunna se vilka brister du hade i denna uppgift som du kan åtgärda inför nästa uppgift.

Eleven skriver med utgångspunkt ur den sammanställda informationen utredande och argumenterande texter.
E Texterna är sammanhängande
Texterna har en tydligt urskiljbar disposition.
Texterna är till viss del anpassade till syfte, mottagare och
kommunikationssituation.
Eleverna följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet
Språket är varierat och innehåller goda formuleringar
Eleverna kan tillämpa regler för citat- och referatteknik
C Texterna är väldisponerade
Texterna ger nytt perspektiv på det lästa
Eleven resonerar och drar slutsatser utifrån sina resonemang
Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Språket är klart och varierat.
A Framställningen innehåller såväl belysande exempel som generaliseringar
och vidgade perspektiv
Eleven drar välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina
resonemang.
Språket är träffsäkert

Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes och ge argument till stöd
E Argumenten är välgrundade
C Eleven håller sig konsekvent till sin tes
A Tänkta motargument bemöts på ett relevant sätt

Wednesday, January 9, 2013

Planering Ma2bHej på er,

Det är säkert några av er som upptäckt att vissa länkar inte fungerar på planeringen. Detta berodde på att filmerna på Youtube hade tagits bort. Detta är nu åtgärdat och ingenting kommer att försvinna såvida inte jag tar bort det själv.

Ny planering laddas ner på https://sites.google.com/site/henrixon/planering-2b

Ni måste alltså använda den nya planeringen även om den till synes ser likadan ut som den gamla.


Mvh

Johan

Tuesday, January 8, 2013

Omprov salsändringar

Ändrad sal för omprov:

Onsdag - Idrott skrivs i A408

Fredag - Psykologi & Matematik skrivs i C412

Monday, January 7, 2013

Kommunikation 8/1

Tisdag 8/1 är lektionen i kommunikation inställd. För att förtjäna denna sovmorgon måste ni göra en uppgift. Ni hittar den här. Sista inlämningsdag tisdag 15/1.

Uppgiften ligger också här i bloggen under "Kommunikation".