Friday, August 31, 2012

Grupper till boksamtal, utredande text och presentationer

Boksamtal:
Till boksamtalet ska du ha läst till minst tredje delen (s164)

Grupp 1: Henric, Sami, Cornelia, Özge - torsdag 13/9 8.10 - 8.30
Grupp 2: Fredrik, Caroline, Akki, Malin - torsdag 13/9 8.30 - 8.50
Grupp 3: Simon, Daniella, Anes, Jonathan - torsdag 13/9 9.00 - 9.20

Grupp 4: Benjamin, Ziad, Erika, Cornelia - fredag 14/9 12.20 - 12.40
Grupp 5: Axel, Dennis R, Timmy, Johanna - fredag 14/9 12.40 - 13.00
Grupp 6: Jonas, Dennis FH, Bojan - fredag 14/9 13.00 - 13.20

Utredande text: 
Ted Bundy - Dennis FH, Bojan, Daniella, Malin, Ziad
Jim Jones - Benjamin, Akki, Erika, Sonoha, Özge
Dorothea Puente - Simon, Caroline, Cornelia, Johanna
Fred & Rose West - Fredrik, Sami, Dennis R, Axel
Charles Manson - Henric, Jonathan, Anes, Timmy, Jonas


Texten ska vara klar fredag v38. Ni får gott om tid på er att jobba i skolan. Utnyttja den tiden!

Muntliga redovisningar mördare
Grupp 1: Dennis FH, Benjamin, Cornelia, Jonas, Dennis R - torsdag 20/9 08.10 - 08.40
Grupp 2: Bojan, Erika, Johanna, Axel, Timmy - torsdag 20/9 08.40 - 09.10
Grupp 3: Daniella, Akki, Caroline, Fredrik, Jonathan fredag 21/ 9 12.20 - 12.50
Grupp 4: Malin, Özge, Simon, Sami, Henric, Ziad fredag 21/9 12.50 - 13.30

I sista gruppen får ni lyssna två gånger på presentation om samma person men det är för att ni är ojämnt antal i klassen.

Instruktioner till uppgifterna
Kunskapskrav till uppgifterna
Kunskapskrav till boksamtalen

Thursday, August 30, 2012

Matematiksida

Johan har startat en sida för matematiken på BG. Den hittar ni här och under matematik till höger på den här sidan

Läxa till fredag

Till imorgon vill vi att ni tar reda på er längd, vikt, skonr och mösstorlek (cm) om ni inte redan kan det. På matten kommer Johan ge er några minuter att fylla i en blankett gällande detta vilket behövs inför praktiken. Påminner er även om att lämna in er blankett gällande personuppgifter (gäller bara vissa).  

Samhällskunskap 30/8

Idag pratade vi vetenskap och förhoppningsvis lärde ni er flera nya samhällsvetenskapliga begrepp tex: samhällsvetenskap, empirism, positivism och hermeneutik.

Vi avslutade dagens lektion med två begrepp som vi ska börja med nästa gång så kolla gärna upp dem: Induktion och deduktion

Vi ska vidare prata om skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ metod så kolla gärna upp dessa begrepp också.

Thursday, August 23, 2012

Intresserad av försvarsmakten?

I helgen är det Försvarsmaktens dag i Skåne uppdelat på Hemvärnets dag på lördag 25/8 och Regementets dag på söndag 26/8.

På lördag kan du mellan 13 och 15 träffa hemvärnet i Scaniaparken, Västra hamnen. Hemvärnet visar även upp sig på sex andra platser - se länken nedan.

På söndag kan du besöka P7 på Revinge from kl 10.00 Program finns på länken nedan.

Länk till arrangemanget:

Regementets dag och Hemvärnets dag 2012 i Skåne

 

BG09B under sin Revingevecka hösten 2009. Foto: Karolina Göransson

 

Innehåll svenska 2

Wednesday, August 22, 2012

Samhällskunskap torsdag 23/8

Idag kan jag tyvärr inte komma till lektionen men Linn kommer in som vikarie. Ni ska jobba med två ordlistor dvs förklara orden; en inför hela kursen (ord som förekommer i ämnesplanen) och en med ekonomi - ord.  Börja med den som heter "Inför samhällskunskap 2".

Ni får hjälpas åt men alla ska skicka/dela/lämna i ett ex av var ordlista.

Båda ordlistorna finns under "Samhällskunskap" samt att Linn har utskrivna ex. De ska (helst) slutföras under lektionen och antingen skickas in (karolina.goransson@pub.malmo.se), delas på googledocs (karolinagoransson@gmail.com) eller lämnas till Linn.

De som inte blir färdiga under lektionen ska göra färdigt dem till senast onsdag 29/8.

Förslag på källor:
ne.se - både encyklopedi (uppslagsverk) och ordbok
SAOL - både i tryckt form (tre ex finns i klassrummet) och på nätet 
Ekonomifakta
Andra uppslagsverk och ordlistor på nätet
Läroböcker i samhällskunskap

PS På fredag kommer Kjell till er på yrkesmentorstiden och pratar praktik

Påminnelse

Glöm inte att ta med ert lånekort samt blanketten gällande personuppgifter till imorgon.

Samhällskunskap 22/8

Dagen uppgift är att i mindre grupper diskutera vilka faktorer som gör ett land framgångsrikt = många (guld)medaljer i ett sommar-OS

Viktiga begrepp:
aktör
struktur
faktorer/variablerMedaljliga OS 2012

Medaljliga i förhållande till folkmängd

Tuesday, August 21, 2012

Julian Assange


1. Read the article

2. Make your own wordlist with words you don't know

3. Work with the words for the clip in the article. When you're done with the words write them on the white board.

4. Watch the clip on your own, with head phones!

5. Work with the questions:

  • What is Assange famous for?
  • What is Wikileaks?
  • What is the connection between Bradley Manning and Wikileaks?
  • Why do some people hate him?
  • Why do some people love him?
  • Why has he been living at the Embassy of Ecuador?
  • What will happen next?
6. Watch the clip together 

7. Read this text together with the class

8. Discussion