Friday, January 31, 2014

Kriminologi 31/1

Idag fortsätter vi med grupparbetet som påbörjades förra lektionen. Jag bifogar bedömningsmatrisen för uppgiften med "Allvarlighetsgraden" nedan.

Sen hade jag varit väldigt tacksam om ni hade velat dela era mappar som har med Kriminologi-kursen att göra med mig så att jag kan ta del av vad ni har gjort än så länge. Dela med: andreas.klaar@skola.malmo.se 


Allvarlighetsgrad - Bedömningsmatris

Eleven redogör översiktligt för såväl delar som helheter inom kunskapsområdet.
Eleven redogör utförligt för såväl delar som helheter inom kunskapsområdet.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för såväl delar som helheter inom kunskapsområdet.
Eleven bearbetar, analyserar och diskuterar med viss säkerhet några frågor inom kunskapsområdet.
Eleven bearbetar, analyserar och diskuterar med säkerhet några frågor inom kunskapsområdet.
Eleven bearbetar, analyserar och diskuterar med säkerhet flera frågor inom kunskapsområdet.

Wednesday, January 29, 2014

Uppgift till på måndag - Brott och straff

Uppgift

  • Ni ska läsa de tre första kapitlena (t.o.m. s. 50) tills på måndag.
  • Ni ska fylla i en ordlista och dela på ansvaret att slå upp och förklara orden
  • Nedan följer en kort förklaring till vad de tre kapitlena handlar om och frågor att fundera på inför måndagen. Läs frågorna och kapitelsammanfattningarnna innan ni läser kapitlena så är det lättare att leta efter och komma ihåg saker som är relevanta för att besvar frågorna.

Ni behöver inte skriva ner svaren, men ni får strukturera era tankar på ett sånt sätt (kan vara skrifltigt) att i kan delta i en diskussion kring frågorna på måndag.

Kapitel 1

Vi får möta huvudpersonen Raskolnikov. Han planerar (utan att egentligen tro att han kommer att göra det) mörda en pantlånerska. Vi får möta även pantlånerskan i det här kapitlet.

Fråga: I det första kapitlet presenterar författaren både huvudpersonen och människan han ska mörda. Vad vill författaren ge för intryck av dem? Hur väljer han att framställa de här två karaktärerna? Vill han att vi ska tycka om, äcklas, förfäras, ömka, eller beröras av dem på något vis? Markera passager i texten som du tycker belägger dina funderingar kring dessa frågor.

Kapitel 2

Efter besöket hos pantlånerskan, hamnar Raskolnikov på en bar där han möter en man vid namn Marmeladov. Marmeladov berättar sin historia. Tillsammans lämnar de sedan baren och går hem till Marmeladov där Raskolnikov får träffa hans familj.

Fråga: hur påverkas Raskolnikov av Marmeladovs berättelse och av besöket hemma hos honom? Markera passager i texten som du tycker belägger dina funderingar kring dessa frågor.

Kapitel 3

Morgonen därpå får Raskolnikov ett brev från sin mamma som han inte hört ifrån på länge. Modern och systern bor längre in i landet. Fadern är död. Brevet innehållet stora nyheter.

Fråga: Hur påverkas Raskolnikov av moderns nyheter? Varför tror ni han reagerar som han gör? Motivera ditt svar.

Tuesday, January 28, 2014

Gymnasiearbete 31/1

Samling 13.30 i sal A213: Information om seminarier och opposition

Temat för loggböckerna denna omgång är upphämtning. Om du inte har skrivit om frågeställning och avgränsningar, källkritik, initiativ och ansvar eller tvärvetenskaplighet så gör det! Om du har skrivit om det - dela dina nya tankar om dessa tema med handledarna.

Notera att vi from nu även tittar efter rapporten och kommenterar i den.

Handledning
Bojan, Fredrik och Timmy
Abdullah, Anes och Dennis FH
Tid för frågor
Simon och Anton
Benjamin och Henric
Akki,  Dennis R och Jonathan


Friday, January 24, 2014

Kriminologi 24/1

1. Skriv ett brev till Andreas och svara på följande frågor: Skriv med penna på papper!

1.      Varför valde du Pauli och Bernadottegymnasiet?
2.      Är det något särskilt område inom den här kursen som intresserar dig särskilt mycket?
3.      Vad har du för planer efter gymnasiet?
4.      Vad tror du att du kommer att arbeta med om 10 år?2. Ni delas in i grupper och arbetar med följande frågor:


·        Följ anvisningarna i undersökningen:
o   Rangordna brotten
o   Vad tycker du avgör ett brotts grovhet? Beskriv gärna utförligt!
o   Hur tänkte ni när ni rangordnade brotten? Beskriv gärna utförligt!

·        Hur ligger brotten i straffskalan? Överensstämmer er uppfattning om brottets allvar eller grovhet med straffskalan? www.lagen.nu

·        Hur arbetar polisen mot dessa brott? http://polisen.se/Om-polisen/Olika-typer-av-brott/


Jag vill att ni gruppvis gör en skriftlig redogörelse för frågorna som ni delar med Karolina.

Lycka till!

/Andreas


Thursday, January 23, 2014

Litteraturanalys - torsdag - vikarie


Titta och lyssna på klippet gemensamt tillsammans i början av lektionen för att försäkra er om att ni förstått. Länkarna till dokumenten jag talar om finns här nedan under klippet.Formellt och informellt språk - era förslag
Litteraturvetenskapliga begrepp
Litteraturanalysen - hur den ska se ut (plus kunskapskrav)

Wednesday, January 22, 2014

Frånvarorutiner VT 2014

Ni ska gå in på elevhälsa, där hittar ni dokumentet för
frånvarorutiner
Hälsningar/ Ann-Sofie

Tuesday, January 21, 2014

Gymnasiearbete fredag 24/1

Temat för loggboken till denna vecka är:

Tvärvetenskapligheten i ert gymnasiearbete! Gymnasiearbetet ska ju bygga på kunskaper från alla de kurser ni har haft under er gymnasietid, och i denna loggbok vill vi att ni diskuterar och funderar över vilka ämnen som är aktuella för just ert arbete, och på vilket sätt.

Det har blandats om i ordningen när det gäller handledningen så vi började på ny kula inför förra veckan.

Följande grupper ska ha handledning denna vecka i den här ordningen:
Axel, Erika och Malin
Benjamin och Henric

Tid för frågor

Caroline och Özge
Cornelia och Johanna
Farid och Sami

Freds- och konfliktkunskap 22/1

Analys av terrordåd

VAD hände, VAR och NÄR? VEM/VILKEN GRUPP utförde dådet?

1) I vilken katergori faller dådet?

2) I vilken subkategori faller dådet om det inte är statsterrorism? Eller vad driver/motiverar terroristerna?

3) Vilken konflikt såg terroristerna?

4) Vilka faktiska omständigheter drev grupperna till terrorism?

5) Vad blev konsekvenserna för terroristerna? För det samhälle där dådet utfördes?Bombdåden i Stockholm 2010 - Abdullah, Özge, Anes och Ziad

Ambassadockupationen i Stockholm 1975 - Axel, Timmy, Benjamin och Simon

Bombdåden i Madrid 2004 - Bojan, Sami, Caroline och Malin

Kidnappningen av Magnus Falkehed och Niclas Hammarström 2013 - Cornelia, Jonathan, Daniella och Johanna

Gisslantagningen i Munchen 1972 -  Henric, Dennis R och Fredrik, Akki

Sarinattacken på Tokyos tunnelbana 1995 - Erika, Farid och Dennis FH

Monday, January 20, 2014

Ny talanalys

I december tog Jason Diakité (Timbuktu) emot 5i2-rörelsens årliga pris. Rörelsen kämpar mot rasism och förtryck. Detta är Diakités tal vid prisutdelningen.

Friday, January 17, 2014

Kriminologi 17/1

Justitia: Misshandel

Friad eller fälld i juridikens gränsland: Misshandel och ofredande

Diskussionsfrågor
1) Vad kallas dessa omständigheter som kan ursäkta ett annars brottsligt beteende? Vad innebär begreppet nödvärn och i vilka situationer kan man åberopa det som ett ursäktande beteende? Hur förklarade man begreppet putativt nödvärn?

2) Hur resonerade domstolen när den i det fall som programmet visade dömde flickan som misshandlade en annan flicka? Vilken blev påföljden? Vilken betydelse för domslutet hade det att offret fått näsan bruten?


3) Av programmet framgick att offret hade träffat gärningsmannen innan huvudförhandlingen. Ett skäl till detta var att komma överens om skadeståndsbeloppet. Men fanns det andra orsaker till att parterna skulle konfronteras med varandra. Finns det några fördelar för offret? För gärningsmannen?


Thursday, January 16, 2014

Stöd - talanalys

Modelltext
Litteraturvetenskapliga begrepp

Svenska, torsdagen den 16/1

Lektionsmål: få och träna strategier för att höja språket i en rapport

Uppgift idag:

Ni är gruppledes ansvariga för ett av utdragen i det delade dokumentet.

I tabellen för ert utdrag ska ni lyfta ut meningar som kan förbättras vad gäller de fyra aspekterna nedan och skriva om dem så att de bättre stämmer överens med den stil som ska hållas i en formell text, som t.ex. en vetenskaplig rapport. Ni ska också lyfta ut rena språkliga felaktigheter och föreslå korrigeringar. Jag har gett exempel på hur man kan göra i den första tabellen.

De fyra aspekterna är:


Informella texter och talspråk
Formella texter
Pratigt språk
Ekonomiskt språk
Vagt språk
Exakt språk
Personlig stil
Opersonlig stil
Vardagliga uttryck
Formella uttryck


Grupper och par

Erika, Axel, Malin: utdrag 1
Akki, Bojan, Dennis R: utdrag 2
Caroline, Sami, Özge: utdrag 3
Cornelia, Jonathan, Johanna: utdrag 4
Daniella, Simon, Fredrik: utdrag 5
Henric, Dennis FH: utdrag 6
Timmy, Ziad: utdrag 7

Avslutning:

jag läser novellen "Fähner" för er
Fundera över tema/ författarbudskap, och berättarperspektiv i "Fähner" och "I morgon ska jag döda dig" tills på fredag.

Personlig - opersonlig stil


Tuesday, January 14, 2014

SCB undersökning

Ti 21/1 skall ni infinna er i Aulan A 408
för att deltaga i en enkätundersökning angående intolerans.
Tiden: 08:15-09:15.
Hälsningar/Ann-Sofie

Freds- och konfliktkunskap 14/1

A) Utvärdering av analys av internationell konflikt i grupp
Skriv svaren i ett mail till: karolina.goransson@skola.malmo.se

1) Tänk tillbaka på ert arbete och er rapport. Hur bra tyckte du att den blev? Förhållande arbetsinsats och resultat? Använd gärna kunskapskravens begrepp för att beskriva er rapport.

2) Titta i bedömningsdokumentet och eventuellt i rapporten. Anser du att bedömning var rättvis? Varför eller varför inte?

3) Vad tar du med dig från gruppanalysen till den individuella analysuppgiften?

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han den egna förmågan och situationens krav.


med viss säkerhet


med viss säkerhet


med säkerhet

Monday, January 13, 2014

Talanalys - omprov

En del av er ska skriva om omprov, antingen för att ni inte skrev färdigt innan jul, eller för att alla kunskapskraven inte uppnåddes. Jag har kallat er till stöd på torsdag. Då repeterar vi och bestämmer tid för omprovet. Missa inte detta! Injudningar har redan skickats via kalenderfunktionen så kolla er skolmail om ni fått detta. Vi ses på torsdag:)

Friday, January 10, 2014

Gymnaisearbete

Temat för loggboken till nästa vecka är:

Tvärvetenskapligheten i ert gymnasiearbete! Gymnasiearbetet ska ju bygga på kunskaper från alla de kurser ni har haft under er gymnasietid, och i denna loggbok vill vi att ni diskuterar och funderar över vilka ämnen som är aktuella för just ert arbete, och på vilket sätt.

Det har blandats om i ordningen när det gäller handledningen så vi börjar på ny kula inför nästa vecka.

Följande grupper ska ha handledning näst vecka i den här ordningen:

Abdullah, Anes och Dennis
Simon och Anton
Tid för frågor!
Jonathan, Akki och Dennis R
Fredrik, Bojan och Timmy

Schema för Y mentorstiden

    OBS! Med reservation för ändringar i schemat.      
                   Se info på intern – TV       
  
Vecka
Åk 1
Klassrum A312
A 0950-1030 Rv
B 1040-1120 ?
C 1130-1210 Np
Åk2
Klassrum A317
B 0950-1030 Gk
C 1040-1120 Jd
A 1130-1210 Rv


Åk 3
Klassrum A308
B 0950-1040 Ha
A 1050-1140 Op
C 1150-1240 Jd
Anmärkning
3
Jurorätt-lärare
Pedkouo-lärare
Kjell/BG

4
Peter/Rtj
Kjell/BG
Ledledo-lärare

5
Kjell/BG
Peter/Rtj


6
Birgitta/Tull

Peter/Rtj

7
Polis
Birgitta/Tull


8
----------------
----------------
----------------
Sportlov
9
Räddningstjänsten
Polis


10
11

Räddningstjänsten


12


Polis

13


Kjell/BG/Kosthåll

14
Räddningstjänsten15

Polis


16
----------------
----------------
----------------
Påsklov
17
18
19
Polis20

Räddningstjänsten


21
Jurorätt-lärare
Pedkouo-lärare
Ledledo-lärare