Friday, August 30, 2013

Loggbok

En del av gymnasiearbetet är att skriva loggbok!

Skapa ett dokument i din MalmöApps-google docs/drive som heter "Förnamn loggbok" och dela det med camilla.lindskough@skola.malmo.se och karolina.goransson@skola.malmo.se.

I loggboken skriver du ner alla tankar och ideér du har som rör gymnasiearbetet. Du kan berätta vad du/ni gjort, vad du/ni planerar att göra och hur du tycker att arbetet fortskrider och samarbetet fungerar. Du kan uttrycka åsikter om olika saker och ting men glöm då inte att motivera dem.

Med två veckors mellanrum kommer Camilla och jag att läsa din loggbok och kommentera det du skrivit. Loggboken ger alltså möjlighet för dig att ha en dialog med handledarna.

Kablam Numu Laptop. www.freepik.com

Thursday, August 29, 2013

Berättaren - videoklipp

Här är videoklippet om olika typer av berättare.
Här är även en länk till klippet om det skulle vara trögt här på bloggen (det var det för mig av någon anledning)

Svenska torsdagen den 29/8

Lektionsmål

- träna på att göra en textnära analys och hitta belägg (bevis) från texten

Startövning

Gå till Mentimeter och besvara frågan där!

Övning

I tripplar ska ni få göra en övning som går ut på att göra en textnära analys. Grupperna hittar ni nedan.

- Öppna ett dokument och dela med de andra. Skriv medlemmarnas namn överst
- Välj en av karaktärerna: Drake eller Sundman
- Välj två-tre av de egenskaper som finns för karaktären på listan
- Diskutera och hitta belägg i texten och skriv enligt exemplet nedan

Här finns mitt exempel

Slutövning - individuellt

- Öppna ett dokument i svenskmappen och döp det till "Lärlogg"
- Skriv överskriften "Jag skall dundra" och besvara undertill dessa tre frågor:
  1. Vad var det viktigaste jag lärde mig idag?
  2. Vad har varit förvirrande?
Grupper

Bojan, Daniella och Sami
Cornelia, Caroline och Ziad
Erika, Akki, och Johanna
Axel, Dennis H, och Simon
Fredrik R, Malin, Dennis R, och Timmy
Jonathan, Özge och Henrik

Kriminologi 29/9

Diskussionsfrågor till programmet "Brott och straff".

Skriv svar eller spela in diskussionen.

UR Play: Brott och straff: Brott

Wednesday, August 28, 2013

Gymnasiearbetet fredag 30/8

Program
13.30 Genomgång och diskussion om examensmål. Läs detta dokument innan lektionen!
14.00 Genomgång av loggboksskrivande

Handledning
14.15 Benjamin och Henrik
14.25 Caroline och Özge
14.35 Cornelia och Johanna
14.45 Farid och Sami
14.55 Abdullah, Anes och Dennis FH
15.10 Axel, Erika och Malin

Friday, August 23, 2013

Gymnasiearbete - anteckningar

Gymnasiearbetet är din gymnasieutbildnings stora slutproduktion. Man måste bli godkänd (E) på gymnasiearbetet för att få sin examen.

Det är ingen kurs i vanlig mening. Ingen ämnesplan; inga kunskapskrav. Man använder examensmålen att man har nått utbildningens mål.

Alla kvalitéer som tas upp i examensmålet ska man visa att man har i gymnasiearbetet.

Man ska göra ett vetenskapligt arbete om man går samhällsprogrammet. Rapporten ska anknyta till samhällsvetenskapen. Vi kommer att ange ett minimum av källor, sidor, och inlästa sidor för att ge er ett hum om detta.

Man får gärna arbeta ensam, men man får vara högst tre i en och samma grupp.

En gemensam mall kommer att ges ut och den kommer att vara ert absoluta rättesnöre för rapportens form. Ni kommer att känna igen det vi tränat på i två år med inledning, avhandling och avslutning. Mediateket kommer att kunna ge mycket hjälp. Vi skulle kunna bjuda in någon av bibliotekarierna att prata om frågeställning.

Malmö högskola kommer vi att göra studiebesök på och det är obligatoriskt.
Handledning i Mediateket ska varje person/grupp gå på.

Hållpunkter:

v. 37 Idéskiss ska vara klar (vem man ska arbeta mde, samt ett hum om vadman vill undersöka)
v. 39 Projektplan ska vara inne (mall kommer)
v. 49 Halvtidsredovisning inför klassen (varje person/grupp presenterar sitt arbete muntligt. Vad arbetet går ut på och hur långt ni har kommit)
v. 12-14 Inlämning av rapport
v. 13-15 Opposition
v. 18 28/4 Slutversionen av rapporten lämnas in
v. 18 29-30/4 Redovisningar för tvåorna

En månad efter finns som utrymme ifall rapporten inte skulle hålla måttet. Redovisningen kan man inte göra om. Man måste göra redovisningen för att bli godkänd.

Man måste skriva loggbok och detta gör man individuellt.

Rapporten är det allra viktigaste

Thursday, August 22, 2013

Kandetta vara rätt länk?

https://sites.google.com/a/skola.malmo.se/pagy-elev/home

Svenska - introduktion 22/8

Idag introducerar jag kursen och vi läser tillsammans en krönika från DN skriven av Jonas Thente: Minns ni? En gång ansågs god läsning vara en av demokratins grundstenar

Här finns frågor till artikeln

Uppgift idag är också att skapa en ny mapp som heter "Ditt namn - svenska 3" och dela den med min nya adress: camilla.lindskoug@skola.malmo.se. Lägg den inte i den gamla svenskmappen utan logga in med ditt nya användarnamn och dela med mitt nya användarnamn.


Wednesday, August 14, 2013

Terminsstart

Varmt välkomna tillbaka till skolan!

Höstterminen 2013 börjar måndagen 19/8

Schema måndag 19/8
09.00 Upprop i aulan (A408)
ca 09.30 Samling i sal A211 för information
Lunch
12.30 Lektion i kriminologi sal A213
13.45 Lektion i matte 2 i sal A203

Ta med nyladdade datorer, vässade pennor och nya anteckningsblock!Back to fun school. Classroomclipart.com. Fri att använda