Thursday, November 29, 2012

Samhällskunskap 29/11 2

Nästa lektion (onsdag 5/12) får ni till att jobba med (= skriva på) uppgiften om frihandel eller protektionism. Fundera och läs på lite så kommer du igång lättare på onsdag. OBS länkarna i inlägget nedanför!

Dela din text om någon aspekt av ett engelskspråkigt land med mig så kan jag ge feedback ur samhällskunskapsperspektivet. Dela med: karolinagoransson@gmail.com

Samhällskunskap 29/11

Uppgift frihandel eller protektionism.

1) Utgå från det land du var medborgare i under övningen om internationell handel (Japan, Malaysia, Nigeria eller Storbritannien).

2) Ta ställning till om frihandel eller protektionism är den bästa ekonomiska politiken för "ditt land".

3) Motivera ditt val: Varför har du valt den politiken? Hur fungerar den politiken? Vilka fördelar ger din valda strategi staten, företag och individer?

Källor: Reflex ABC (388) 394 - 399 (405), ne.se och wikipedia- sök på begreppen "frihandel" respektive "protektionism" samt ditt land, CIAs The World Factbook, landsfakta.se, landguiden.se  mfl

Du får gärna diskutera med de andra från "ditt land"

Uppgiften ger möjlighet att visa nivå på ffa följande kunskapskrav
Dessutom kan eleven redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna.
Översiktligt

Utförligt

Utförligt och nyanserat


Eleven kan analysera
komplexa samhällsfrågor
och identifiera orsaker och
konsekvenser. I analysen
använder eleven samhällsvetenskapliga
begrepp, teorier, (modeller) och metoder
Med viss säkerhet

Med viss säkerhetMed säkerhetsamt värderar dem med omdömen


Enkla

Nyanserade
Eleven (diskuterar
orsakerna samt) politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor.

Översiktligt

Utförligt

Utförligt och nyanserat


Eleven kan ge argument för
sina ståndpunkter (och värderar med omdömen andras ståndpunkter).
Enkla och enkla

Välgrundade och enkla

Välgrundade och nyanserade och nyanserade

Psykologi Torsdag

Tyvärr är jag fortfarande sjuk och kommer vara hemma resten av veckan. Jag hoppas att ni jobbar på flitigt med ert psykologiarbete ändå eftersom det ska lämnas in nästa fredag. Har ni några frågor så hör gärna av er via mail och om inte annars så ses vi på måndag. Trevlig helg!

Tuesday, November 27, 2012

Kommunikation 27/11

Övningar
a) Samtal
Två personer samtalar - den ena inleder ett samtal och den andra försöker vara en så bra och trevlig samtalspartner som möjligt.

Övriga i gruppen observerar och antecknar olika verbala och icke-verbala signaler för intresse och empati samt förekomsten av spärrsvar, dörröppnare, speglingar och du/jag-budskap.

Rotera uppgifterna i gruppen.

Avsluta med en gemensam utvärdering/diskussion

b) Första intrycket
Diskutera olika aspekter av det första intrycket man gör på en ny bekantskap.

Spela upp som rollspel - två personer spelar de olika rollerna.

Övriga i gruppen observerar och antecknar olika verbala och icke-verbala aspekter av det första intrycket och kommunikationen

I) Anställningsintervju coola dataspelföretaget
II) Anställningsintervju traditionell bank
III) Egen situation

Avsluta med en gemensam utvärdering/diskussion

Thursday, November 22, 2012

Engelska + Samhällskunskap = sant

My has given you an assignment in English class which is about different aspects in societies where they speak English - this is a perfect match for some of the grading criteria in social science as well. Lucky you!

You will not be given any time i social science class to work with this assignment since My is giving you plenty of time in English class to do the work. But I will of course help you -  send me an email or talk to me before or after classes.

When doing this assignment you will be able to indicate your level regarding following criteria:
SAMSAM 02
E

C

A
Eleven kan analysera
komplexa samhällsfrågor
och identifiera orsaker och
konsekvenser. I analysen
använder eleven samhällsvetenskapliga
begrepp, teorier, modeller och metoder
Med viss säkerhet

Med viss säkerhetMed säkerhetsamt värderar dem med omdömen


Enkla

Nyanserade
Eleven diskuterar
orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor.

Översiktligt

Utförligt

Utförligt och nyanserat
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra reflektioner om källornas relevans och trovärdighet.

Med viss säkerhet och enkla

Med viss säkerhet och välgrundade

Med säkerhet och välgrundade och nyanserade

Eleven kan, och på ett
strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer
* rapport

Med viss säkerhet

Med viss säkerhet

Med säkerhet

samt formulerar sig i förhållande till källorna.Självständigt

Självständigt
Wednesday, November 21, 2012

Yrkesmentorstid --> förhör

Varför förhör på innehållet på yrkesmentorstiden?
a) För att knyta samman yrkesmentorerna med kommunikationskursen på ett tydligare sätt
b) För att skapa lite skärpa hos er som lyssnar ;)

c) Och för att det ger er möjlighet att visa nivå på ffa följande kunskapskrav:
PEDKOU0
E

C

A
Eleven beskriver människors interaktion och kommunikation.
Beskriver översiktligt

Beskriver utförligt

Beskriver utförligt och nyanserat
Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer.

I beskrivningarna använder eleven centrala begrepp och teorier samt förklarar samband och drar slutsatser.
Använder med viss säkerhet och enkla samband och enkla slutsatser

Använder med viss säkerhet
och samband och
välgrundade slutsatser

Använder med säkerhet och komplexa samband och välgrundade slutsatser
Eleven söker och bearbetar information från olika källor samt värderar den med omdömen.
Söker … med viss säkerhet och enkla omdömen

Söker … med säkerhet och nyanserade omdömen

Söker … med säkerhet och nyanserade omdömen
För det understa kravet gäller ffa biten om att värdera information

Monday, November 19, 2012

Final assignment for this semester

Here are the instructions for the text you are going to work with the next couple of lessons. Please read them thoroughly over and over and over again.

Deadline for the text is sunday 16/12.

Thursday, November 15, 2012

Yrkesmentorstid!

Då jag anser att det behövs lite skärpning på yrkesmentorstiden så meddelar jag, i förväg, att på tisdagar på kommunikationslektionen kommer vi att ta de första ca fem minuterna till ett mycket litet förhör med frågor av typen:

-  vilken myndighet eller organisation representerade förra veckans yrkesmentor?
-  vad hette han eller hon?
-  vilket budskap framförde yrkesmentorn?
-  ge exempel på kommunikationsrelaterade saker som han/hon tog upp

Givetvis gäller samma regler på yrkesmentorstiden som på andra lektioner.
- inga mössor odyl
- inget ätande eller drickande
- inga mobiltelefoner
 samt inga datorer - om du vill anteckna gäller penna och papper!
Bild: Pen and paper. Foto: Rick Payette. CC BY-NC-ND 2.0

Wednesday, November 14, 2012

Instuderingsfrågor till texterna i svenska

De här frågorna ska ni arbeta med under lektionstid om vi har tid över och hemma som förberedelse för provet.

Torsdag nästa vecka kommer vi ha en förberedelselektion inför provet. Då är det utmärkt om ni har arbetat med frågorna så att vi tillsammans kan diskutera dem.

Ännu en film

Under fliken filmer finns nu ännu en film. Den är läxa till fredag.

Tuesday, November 13, 2012

Psykologi Torsdag

Till torsdag har ni som tidigare informerats läxa att läsa igenom det dokument som ni gemensamt satt ihop gällande utvecklingspsykologi. Dokumentet finns under rubriken psykologi i högerspalten. På torsdag har ni tillfälle att fråga om det är något av innehållet som ni tycker är oklart så tar vi upp det i gemensamt i klassen.  

Matematik stöd

Från och med v.47 erbjuds extra stöd i matematik på följande tider:
Tis: 16.10 - 17.10 C307 (alla gymnasieelever)
Ons: 16.00 - 17.00 C307 (alla gymnasieelever)
Tor: 14.15 - 15.15 A320 (BG11b)

Monday, November 12, 2012

Engelska instruktioner loggbok för läsning

Jag såg precis att detta inlägg inte publicerats. My bad! Det här är vad som förväntas av er i läsloggen. Ni ska skriva minst tre inlägg. De ska beröra vad ni har läst, tankar det väckt och vad du tycker om boken så här lång. Ta också med ungefär 15 ord som du har fått slå upp. Prov på boken är 4/12

Ny film!

Nu ligger det en ny film under fliken "Filmer". Den är väl typ 7 minuter så då vet jag vad ni ska göra under 30+7* minuter på tisdag!

*kommunikation och svenska

Sunday, November 11, 2012

Kommunikation vecka 46

Jag vet vad ni ska göra på tisdag när ni inte är på utvecklingssamtal (och det är bara 30 minuter av hela dagen) och det är komma i kapp med kommunikationsuppgifterna!

Jag saknar fem individuella praktikrapporter och 19 praktikredovisnings - utvärderingar (sic!)

hälsningar
Karolina

Friday, November 9, 2012

Kommunikation vecka 45, 46 och 47

Uppgift till utvecklingssamtalet i vecka 46: var extra uppmärksam och försök analysera samtalet ffa med fokus på de två begreppen:

a) Talutrymme (taltid): Hur fördelades talutrymmet mellan deltagarna i samtalet? Vem tog/fick mest respektive minst tid? Vad beror det på att det blev den fördelningen?

b) Turtagning Hur signalerade du att du ville komma in i samtalet/ta ordet? Hur signalerade du att du var klar med ditt budskap (för tillfället)/ att du ville att någon annan skulle ta ordet? Vilka signaler använde de andra deltagarna i samtalet? Observera att det kan vara både verbala och icke-verbala signaler.

I vecka 47 kommer vi att diskutera utifrån era iakttagelser.A history lession for the mini Clones and the Mini-Stormtrooper

A history lesson for the mini Clones and the Mini-Stormtrooper. 

Foto: Kristina Alexandersson. CC BY-NC-SA 2.0


Tuesday, November 6, 2012

Läxa till svenskan, fredag

Titta på filmen nedan. Jag lägger den här filmen här men i framtiden kommer filmerna ligga under fliken "filmer". Den här filmen ska du titta på till lektionen på fredag. Du ska också använda den inför provet som är 23/11.