Thursday, November 28, 2013

Intoleransundersökning

Hej!
Klassen har blivit uttagen att deltaga i en undersökning som kallas Intoleransundersökning.
Forum för levande historia håller i projektet.
Till o med januari 2014 håller de på och de kommer att besöka oss
 och ha ett insamlingstillfälle. Genomförandet sköts av SCB:s intervjuare
 SCB:s underleverantör Markör. Tider meddelas.
Deltagandet kommer att vara frivilligt.
Hälsningar Ann-Sofie

Uppgift: talanalys

Din uppgift är att skriva en talanalys av ETT av talen nedan. Prins Daniels tal är delvis på engelska, men han talar långsamt och tydligt. Vill man ha hjälp med engelskan får man givetvis fråga!

Ni ska ta upp de faktorer vi har tittat på under retoriktävlingen (förutom tiden) och skriva en analys i löpande text. Analysen ska ha en inledning, en analysdel och en avslutning. Analysen ska vara den absolut fylligaste delen och i den ska ni använda samma teknik som vi tränat på under litteraturanalysen: ni gör observationer om talets olika kvalitéer och brister --> förklarar hur ni menar -->  belägger era påståenden med citat och referat från talet (dvs. er analys är textnära) och drar slutsatser om vilka effekter kvalitéerna/bristerna får.E - Eleven kan med viss säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i enkla analyser av retorik.

C - Eleven kan använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga analyser av retorik.

A - Eleven kan med god säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga och nyanserade analyser av retorik.

LED

Måndag har vi Räddningstjänst hall. Föreslår att Jonathan/Timmy har
 sitt styrkepass och börjar 2/12 .
9/12 har vi TH ochDennis FH/Henrik kan ha sitt innebandypass
Vi träffas i morgon fredag på Y-mentorstiden, då även tider för
kvarvarande utvecklingssamtal delges.
/Ann-Sofie

Tuesday, November 26, 2013

Gymnasiearbete stödlektion torsdag 28/11

Följande kallas till Karolinas stödlektion på torsdag from kl 15.30 i sal A213 för att skriva färdigt källkritik. Beslutet baserat på det som gick att läsa i loggböckerna kl 22.00 tisdag kväll. Se tabell.
Inledningsvis går jag igenom  källkritiska verktyg och begrepp. Denna repetion är öppen för alla.

Abdullah
Anes
Dennis FH
Akki
Dennis R
Anton
Farid
Sami
Erika
Ziad

Monday, November 25, 2013

Gymnasiearbete 29/11

Samling i sal A213 kl: 13.30 ev. ny information

Tema för veckans loggbok: Intiativ och ansvar. Loggboken klar för läsning onsdag kväll!

Handledning ca-tider
13.40 Akki, Dennis R och Jonathan
Tid för frågor
14.05 Bojan, Fredrik och Timmy
Tid för frågor
14.20    Abdullah, Anes och Dennis FH
Tid för frågor
14.50 Öppen tid

Bröllopstal

Att tänka på

- tala alltid med toastmastern innan om du vill hålla tal på bröllop
- ta med några lättsamma och trevliga anekdoter från barndomen
- inled med att nämna personens namn: "Kära Martin/ Martin..."
- få alltid med båda i talet på något sätt
- avsluta med att utbringa en skål för brudparet
- avstå från saker som kan uppfattas som pinsamma (gamla pojk/flickvänner, fadäser)

Här är prins Daniels tal till kronprinsessan VictoriaDagens uppgift:

Din bästa vän har just gift sig och under bröllopsmiddagen har du anmält till toastmastern att du vill hålla ett kort tal. Nu är det din tur! 60-90 sek

Thursday, November 21, 2013

Figurantövningen 29/11 framflyttad

Figurantövningen fredag 29/11 är framflyttad till januari/februari 2014 enlig besked  från polisen. Treorna har första tjing på nästa fugurantövning lovar David.

Taluppgift

Er uppgift:
Skriv ett kort begravningstal, 60-90 sek långt. Välj ett av följande tre scenarior:

- Tony Soprano får en hjärtattack och dör på fiket i slutscenen. Du är god vän till familjen och ska hålla ett kort tal på mottagningen efter begravningen.

- Du är ordförande i Michael Jacksons fan club och är inbjuden till minneshögtiden efter hans död. Du är ombedd att hålla ett kort tal som representerar fansens röst.

Presenteras i den här ordningen:

Cornelia, Daniella och Henrik
Axel, Caroline, Akki och Dennis R 
Fredrik R, Erika, Ziad och Timmy
Simon, Malin, Dennis H och Sami
Bojan, Özge, Johanna och Jonathan 

Begravningstal

Välkomna tillbaka!

Nu är ni tillbaka från praktiken och vi ska fortsätta med vår retoriktävling. Idag ska vi titta på en sorts tal som är tyngre än tacktalet som ni fick arbeta med förra gången - begravningstalet.

Exempel på användning av kontraster, bildspråk, tretal i begravningstal: http://talakuten.wordpress.com/begravning/

Några punkter från Talet.se:

Vad ett begravningstal kan innehålla

Exempel på hur ett begravningstal kan byggas upp:
  1. Berätta ett positivt minne du har av den döde som lyfter fram en god egenskap som han eller hon hade.
  2. Säg att du alltid ska minnas personen som dött.
  • Som minnestalare på en begravning bör du tala om den avlidne, inte direkt till personen. (Han var en fin människa, inte Du var en fin människa.)
  • Stora religiösa anspelningar (himlen och änglar) bör undvikas om inte den döde var djupt religiös. Var uppmärksam på detta om du väljer ett färdigskrivet begravningstal.
  • Undvik också att försöka föra den avlidnes talan, exempelvis: Farfar skulle vilja att vi alla…
  • Det är okej att framkalla leenden och små skratt, men detta ska i så fall ske genom att du berättar ett kort, glatt minne du har av den döde. Rena skämt ska inte förekomma i ett begravningstal.
De anhöriga sörjer mest och ska visas stor hänsyn
  • Den som inte är nära anhörig ska inte överdriva sin sorg i begravningstalet. Det är de närmaste anhöriga som ska sörja mest. Det är rätt att visa sitt stöd, men inte att försöka ”ta över” de närståendes sorg.
  • Även om den avlidne är i centrum är det viktigt att tänka på de närmast sörjande och absolut inte säga något som de kan uppfatta som stötande.
  • Mot slutet tackar normalt de närmast anhöriga alla gäster för deras närvaro och stöd.
Margot Wallströms tal vid minnesstuden för Anna Lindh
http://youtu.be/722r9oH_0Y8?t=1h10m30s

Effekten av talet är att...
Liknelsen Margot Wallström använder är... och gör att...

Er uppgift:
Skriv ett kort begravningstal, 60-90 sek långt. Välj ett av följande tre scenarior:

- Tony Soprano får en hjärtattack och dör på fiket i slutscenen. Du är god vän till familjen och ska hålla ett kort tal på mottagningen efter begravningen.

- Du är ordförande i Michael Jacksons fan club och är inbjuden till minneshögtiden efter hans död. Du är ombedd att hålla ett kort tal som representerar fansens röst.

Presenteras i den här ordningen:

Cornelia, Daniella och Henrik
Axel, Caroline, Akki och Dennis R 
Fredrik R, Erika, Ziad och Timmy
Simon, Malin, Dennis H och Sami
Bojan, Özge, Johanna och Jonathan 

Figurantverksamhet

Hej!
Fredag 29/11 ska ni samlas Club Etage 8.00
Den mindre frukosten som då serveras, garanteras inte passa allas matintag.
Tag med eget om ni absolut behöver en ordentlig frukost, eller ät lite hemma först.
Hoppas ni kommer manngrant ni som inte har överlevnad,det uppskattas mycket av
 myndigheterna att ni ställer upp.
Mvh/Ann-Sofie

Tuesday, November 19, 2013

Freds- och konfliktkunskap from 20/11 tom 17/12

Uppgiften är att med utgångspunkt i analysmodellen analysera och redogöra för en konflikt under kalla kriget.

Analysmodellen


Vietnamkriget fas I
Iran - Irakkriget
Sexdagarskriget
Malin
Cornelia
Johanna
Abdullah
Axel
Erika
Henric
Anes
Özge
Caroline
Benjamin
Dennis FH
Vietnamkriget fas II
Cubakrisen
Sovjetunionen - Afghanistan
Jonathan
Dennis R
Fredrik
Simon
Akki
Timmy
Ziad

Bojan
Farid
Sami
Daniella
Monday, November 18, 2013

Freds- och konfliktkunskap 19/11

Först kommer Pehtra (SYV) och pratar SACO-mässa mm.

Därefter kommer jag att introducera den uppgift vi ska jobb med resten av terminen.
Analysera en internationell konflikt

Sunday, November 17, 2013

Uppgift måndag!

Nästa tema på tal i retoriktävlingen kommer att bli begravningstal. Sätt er in i informationen på de här två sidorna ordentligt. Läs, begrunda, och läs igen.

Lägg särskilt märke till de goda exemplena på stilfigurer här, samt exempel på hur man kan strukturera ett begravningstal: http://talakuten.wordpress.com/begravning/

Några punkter från http://talet.se/begravningstal/

Jag kommer inte att avslöja vem ni ska hålla begravningstal för, förrän på torsdag naturligtvis, men ni kan ju absolut planera och fundera innan dess så långt ni kan. De fyra biobiljetterna är clearade av Åse nu...

Gymnasiearbete 22/11

Fokus på loggböcker!

ALLA ska senast tisdag 26/11 ha skrivit minst två sidor i sin loggbok. Innehållet ska behandla följande punkter: a) frågeställning och avgränsningar  samt b) källor och källkritik. 

Den som inte gjort det kommer att kallas till obiligatorisk stödlektion torsdag 28/11 kl 16.00.

Näst tema för loggböckerna kommer att vara ansvar och initiativ så det får ni gärna också skriva om.

Fredag 22/11

Kl: 13.30 samling i sal A213: genomgång loggböcker och teman samt mer specificerade instruktioner för halvtidsredovisningen.

Handledning ca-tider: Tema för loggboken som ska vara klar onsdagkväll: källor och källkritik
13.40 Ziad
Tid för frågor
14.00 Benjamin och Henric
Tid för frågor
14.15 Caroline och Özge
Tid för frågor
14.35 Cornelia och Johanna
14.55 Farid och Sami

Thursday, November 7, 2013

Svenska - tacktal

Bojan, Özge, Johanna och Jonathan 
Cornelia, Daniella och Henrik 
Fredrik R, Erika, Ziad och Timmy 
Axel, Caroline, Akki och Dennis R 
Simon, Malin, Dennis H och Sami


Uppgift

Du har precis tagit examen och befinner dig i en hyrd festlokal och alla du känner är inbjudna. Du ska hålla ett kort tacktal riktat mot de i församlingen du känner har hjälpt dig nå dina mål!

Monday, November 4, 2013

Gymnasiearbete 8/11

Samling 13.30 Inför halvtidsredovisning

Handledning --> tema för veckans loggbok: källor och källkritik
obs ca-tider
13.40 Akki, Denni R och Jonathan
Tid för frågor
14.05 Bojan, Fredrik och Timmy
Tid för frågor
14.30 Anton och Simon
Tid för frågor


Retorik - måndagen den 4 november

Hur inleder David Philips sitt tal? Är det effektivt? INLEDNING
Hur ser hans språk ut? Hur påverkar det talet? SPRÅK
Hur låter hans röst? Hur påverkar den mottagaren? RÖST
Hur är hans tal strukturerat? STRUKTUR
Vilka råd får ni om hur man ska använda powerpoints? RÅD
Hur visar han sina råd i sin egen presentation? PRAKTIK
Hur avslutar Phillips sin presentation? ASLUTNING


Ordet intressant - brainstorm
Uppgift till nästa gång!

Sunday, November 3, 2013

Måndag - senare start

På måndag (i morgon) börjar svenskan i stället 8.40!! Detta gäller endast min svenska - inte svenskan som andraspråk!