Friday, September 27, 2013

Kriminologi 27/9

UR:play Brott och straff: straff

1) Varför straffbelägger (gör till brott) samhället vissa handlingar?

2) Varför har vi straff? Vad vill samhället uppnå med att straffa individer som begår brott? Är det olika för olika typer av straff? Fungerar det  med straff som samhället vill att det ska fungera?

3) Diskutera fängelse (frihetsberövande) som straff. Vad vill samhället uppnå genom att låsa in individer? Vad uppnår samhället, i verkligheten, genom att låsa in individer? Vad skulle man kunna uppnå? Vid vilken typ av brott bör fängelse användas som straff? När är det för hårt med fängelse?

3) Varför har tex USA och Polen fler fångar per 100 000 invånare än tex Sverige?
(I USA finns det ca 700 interner per 100 000 invånare och i Sverige finns det ca 60 interner per 100 000 invånare)

4) Vad gör en individ till kriminell? Hur kan samhället förebygga att individer begår brott?

5) Jämför svenska och polska fängelser. Vilka likheter och skillnader finns det? Vilket fungerar bäst? Varför?

Svenska den 30/9

Uppgift

Ni ska göra en gemensam muntlig presentation TILLSAMMANS där ni presenterar en av faktorerna nedan och berättar hur de har påverkat förändringen av svenska språket sedan runsvensk tid (eller så tidigt det går). Ni ska ange:
 • Utgår från faktorn och berätta vilka förändringar den har orsakat - kopplingen ska vara tydlig
 • Ge exempel på förändringarna
 • Avsluta med att summera och eventuellt dra någon slutsats
Använd Google presentationer och lägg presentationen i en av era svenskmappar MED EN GÅNG.

Förslag på strukturPolitik: Bojan, Özge och Jonathan
Religion: Cornelia, Daniella och Henrik
Utbildning: Fredrik R, Erika, Sami och Caroline
Kultur: Axel, Johanna, och Dennis R
Språkvård: Simon, Malin, och Ziad
Effektivisering: Akki, Dennis H och Timmy

Exempel på uppsatsanteckningar


Thursday, September 26, 2013

Gymnasiearbete 27/9

Samling

Info om besök på Malmö högskola
OBS! Projektplan ska vara inne senast idag!

Handledning

13.40 Ziad
13.50 Abdullah, Anes, Dennis
14.05 Benjamin och Henrik
14.20 Caroline och Özge
14.35 Cornelia och Johanna
14.50 Farid och Sami

Resten av er ska ha skrivit loggböcker senast till nästa onsdag den 2/10 kl. 15.00.

Svenska - språkens släktskap

Lektionsmål

Att få förståelse för hur språkens släktskap ser ut. och kunna redogöra för släktskapen mellan språken.

Övning

Grupper:

Bojan, Özge och Jonathan
Cornelia, Daniella och Henrik
Fredrik R, Erika, Sami och Caroline
Axel, Johanna, och Dennis R
Simon, Malin, och ZIAD<3
Akki, Dennis H och Timmy

Ni har fått ut ett häfte per grupp med ord ordnade i rutnät.
 • Använd orden för att skapa en kort dikt (ca. fyra rader)
 • Skriv ner dikten i tre versioner (svenska, danska/norska, engelska/tyska/holländska) under varandra. Ungefär som jag gjort här (fast jag har fler)
 • Ta Google Translate till hjälp när det behövs.
 • Diskutera vilka likheter som finns när det gäller ordföljd, grammatik och vokabulär)
Ni ska läsa dikterna för klassen och presentera vad ni kom fram till (sammanfattningsvis) kring likheter och skilllnader.

Provet

Provet kommer att bestå av en uppsats som jag inleder åt er och som ni ska färdigställa. Det går ut på att ni som bakgrund ska redogöra för släktskapen mellan språken, och därefter besvara frågeställningen "Utgå från några faktorer och redogör för hur de har bidragit till utvecklingen av svenska språket". Ni ska ge belägg för era påståenden och skriva på korrekt, och formell svenska.

Jag kommer att ge er några faktorer som ni får välja mellan. Ni ska välja tre aspekter.

I provet ingår att man på papper planerar strukturen i sin text, och att detta lämnas in till mig när ni slutfört uppgiften. Ett exempel kommer att läggas upp på bloggen under den kommande veckan.

På provet kommer ni att ha tillgång till läroboken. I den får ni om ni vill ha använt post-its för att förbereda er. Detta rekommenderas. Under provet får endast Google Drive och Ne.se ordbok användas (och läroboken). Inga andra webbsidor. 

För de av er som vill satsa på A kommer frågeställningen också att kräva att ni ska blicka framåt och resonera kring och dra slutsatser om hur svenska språket kan komma att ändras i framtiden. För att få idéer till detta kan ni, utöver bokens innehåll, bland annat läsa följande artiklar:


PS. Artiklarna är tänkta att fungera just som inspiration. Fokus vid bedömningen kommer att ligga vid självständiga resonemang och slutsatser.
Wednesday, September 25, 2013

Fotografering

Hej!
Ni fotograferas på tors.3/10 kl.15.00-15.30
Sal A 408 (aulan)
Hälsningar Ann-Sofie

Monday, September 23, 2013

Svenska den 23/9

Arbetsgång idag

1. Läs Språkförändring - faktorer (samt kommentarer)
2. Redigera tillsammans ert avsnitt så att det blir korrekt enligt uppdraget (Faktorer --> Förändring (kanske flera) --> Exempel)
3. Titta på min flippfilm om de olika språkhistoriska epokerna
4. Börja läs 150-194Frågorna på provet

- Redogör för några aspekter av släkskapen mellan språken
- Redogör för några faktorer som bidragit till svenska språkets utveckling

(svaren ska redovisas i en kort uppsats)

Friday, September 20, 2013

Gymnasiearbete fredagen 20/9

13.30 Samling i A213: Allmänna påminnelser och frågor
--> handledning och arbete i grupper/enskilt (sal A213 och sal A219)

13.50 Anton och Simon
14.00 Akki, Dennis FH och Jonathan
14.15 Ziad
14.25 Axel, Erika och Malin
14.40 Bojan, Fredrik och Timmy

OBS Nästa fredag ska projektplanen vara klar!

Thursday, September 19, 2013

Svenska den 19/9 - introduktion språkhistoria

Svara på den här frågan i Mentimeter
http://www.vot.rs/b9107f
http://www.vot.rs/120bf7

Lektionsmål

Att få överblick över innehållet vi ska förstå
Få förståelse för vad det är som gör att språk förändras


Diskutera!

(Vi läser s. 153-155 tillsammans)
1. Vilka faktorer gör att språk förändras?

--> Sökläs i boken (se vilka sidor nedan) och anteckna i vårt gemensamma dokument om vad som orsakat språkförändringar historiskt!

Grupper:

Bojan, Sami och Timmy: 153-159
Cornelia, Özge, Ziad och Dennis R: 159-165
Fredrik R, Axel, Caroline och Malin: 166-173

174-181
Jonathan, Simon, och Dennis H: 181-187

Erika, Daniella och Henrik: 188-194

Dokumentet kommer att vara användbart för er när ni sedan ska bilda er en uppfattning om vad som gör att språket utvecklas under historiens gång och kommer att göra det lättare för er att diskutera hur språket kan komma att förändras i framtiden! Dessutom ökar dels förståelsen för innehållet och dels förmågan att komma ihåg det, genom att ni arbetar med texten.

I lärloggen:

- I hur stor utsträckning uppfylldes lektionsmålet för din del?
- Vad tyckte du var oklart idag?
- Vilken fråga lämnades obesvarad?

Friday, September 13, 2013

Checklista - gymnasiearbete - v. 37


Detta ska vara klart innan ni går hem idag (minst)
 • Alla grupper ska ha delat ett dokument som heter idéskiss med handledarna. Instruktioner här!
 • Alla elever ska ha delat ett dokument som heter "Loggbok - elevens namn" med handledarna. 
 • Alla grupper ska ha bokat tid på Medieteket och meddelat handledarna datum (t.ex. via loggboken)
 • Sedan fortsätter ni arbeta där ni är, t.ex. med projektplanen.
Nästa vecka har följande personer handledning och ska ha skrivit loggbok senast onsdagen den 18/9 kl. 15:

Axel, Erika och Malin
Timmy, Fredrik och Bojan
Simon och Anton
Akki, Dennis R och Jonathan
Ziad

Thursday, September 12, 2013

Högskoleprovet

På måndag 16/9 är det sista anmälningsdag för höstens högskoleprov. Själva provet skrivs lördagen 26/10.

studera.nu finns information om högskoleprovet.

Anmälan sker på hogskoleprov.nu

Svenska den 12/9

Bakgrund

Vi har haft vårt första treveckorspass om litteraturanalys. Min avsikt har varit att ni ska få grundläggande kunskaper om:
 • Hur man gör för att vara textnära (dvs. diskutera/analysera texten och inte sväva iväg bort från den)
 • Hur man ger belägg för påståenden om texten (hitta bevis i texten för att det man påstår är rimligt)
 • Vilka olika berättarperspektiv som finns; hur man känner igen dem; och hur man använder dem
 • Hur man gör en fördjupad analys (dvs. visa på ett arbetssätt som gör att man inte bara skummar på ytan, utan kan utveckla sina tankar kring en iakttagelse)
Skriv i din lärlogg:
 1. Kommentera och förklara de val (jag behöver inte de exakta siffrorna) du gjorde i dagens Mentimeterfråga
 2. Vad tyckte du var svårast med att analysera litteratur?
 3. Vad tyckte du att du bidrog med under de tre gruppövningarna?
Gå till Mentimeter och fördela poängen där!

Wednesday, September 11, 2013

Gymnasiearbete fredagen 13/9

Loggböcker sökes! Följande elever skulle ha skrivit loggbok till idag kl 15:
Benjamin
Farid
Sami
Johanna
Dennis FH
Anes
Özge
Caroline

Gör det snarast så hinner kanske Camilla och jag läsa dem innan GA-lektionen.

Fredag 13/9
13.30 samling i A213  - allmänna frågor?!?
--> handledning respektive arbete i grupper (A219 ska vara ledigt)

13.45 Benjamin och Henrik
14.00 Caroline och Özge
14.15 Cornelia och Johanna
14.30 Farid och Sami
14.45 Abdullah, Anes och Dennis FH

Till nästa vecka ska då alla utom de som får handledning ovan skriva loggöcker senast kl 15 onsdag 18/9.

Kriminologi 12 och 13/9

Jag kan tyvärr inte ta veckans lektioner i kriminologi men Thomas håller ställningarna.

Ni ska jobba med en uppgift om vad som avgör vad som är ett brott i olika länder.

Uppgiften finns här.

Ni kan jobba ensamma eller i par.

Uppgiften ska lämnas in senast torsdag 19/9. Lägg i era kriminologi- eller SO-mappar eller om du inte skapat mapp dela dokumentet med karolina.goransson@skola.malmo.se.

Tips när du googlar efter källor: Googla på engelska och använd flera ord i sökningen. Variera orden du söker med. Om du kan språket i det land du jämför med så googlar du givetvis på det språket och eller letar efter myndighetssidor och lagtexter.

Ytterligare ett tips: Om det är möjligt så prata med någon som kommer från eller har stor erfarenhet av det land du jämför med.

Monday, September 9, 2013

Mentorstiden

ÄNDRING!!
I morgon 10/9 ska ni ha mentorstid 11.35, då jag omöjligt kan hinna till den tid
som ni är schemalagda. Vi ses i A 211!
Välkomna!

LEDkursen

Hej , här kommer er uppgift:
Skicka dina tankar till ann-sofie.hultberg@skola.malmo.se
senast fredag 20 september.


Svenska den 9/9

Lektionsmål: träna på att göra en fördjupad analys

Övning
 • Diskutera och ta stödord
 • Gör observationer 
  • (Ex. Han verkar...; Sundman är...; här visar författaren...; Scenen får mig att tro/tänka/uppfatta...)
 • Ställ följdfrågor till er själv. 
  • (Ex. Varför uppfattar jag det så? Varför har författaren valt att...? Vad får det för följder i berättelsen? Vad blir effekten av författarens ordval? Varför är den här scenen viktig?)
 • Hitta belägg för det ni vill säga
 • Skriv er analys tillsammans. Dela inte upp innehållet.
 • Skriv i löpande text och styckeindela på lämpligt sätt. Använd korrekt svenska
 • Undvik svepande ord. Försök hitta så exakta formuleringar som möjlig
Analysen ska innehålla en kort presentation av scenen på ca. 100-150 ord (vem som är med, var och när den utspelar sig och vad som händer SUMMERAT - INTE ALLT som händer!!!) och er analys. Organisera innehållet i er analys så att det kommer i en logisk och tydlig ordning.

Grupper

Bojan, Daniella och Dennis R: Sparres, Drakes och Sundmans måltid s. 41-49
Cornelia, Özge och Timmy: Drake och Sundman i wunderkammern s. 82-84
Fredrik R, Akki, och Caroline: Diskussion om tortyr s. 115-119
Axel, Johanna, och Simon: Jakten på polackerna i skogen s. 96-99
Jonathan, Malin, och Dennis H: Sundmans dröm s. 133-137
Erika, Sami och Henrik: Drakes död och Sundmans val s. 165-167

Friday, September 6, 2013

Projektplan - Gymnasiearbete

I

Vad är syftet med arbetet? Det ska innehålla syftet och frågeställning.

Ex. de vill lära sig mer om MFF och medier och deras frågeställning är "Hur speglas MFF i media och hur påverkas laget av detta?"

Mål/delmål kan också inkluderas här.

II

Metod(er och material
Hur ska vi få in material för att kunna svara på sin frågeställning

Skrivbordsstudier (böcker, tidningar, statistik, ljudfiler, film, tidsskrifter) enkät, intervju, observationer

Använd flera metoder och tänk brett när det gäller skrivbordsstudier (det inkluderar inte bara "Internet")

III

Tidsplan

Revideras under arbetets gång.
Vecka --> Aktivitet --> Ansvar --> Klart

Här finns den mall Karolina visade

IV

Presentationen
Rapporten

V

Riskanalys
Vad kan gå fel?

Thursday, September 5, 2013

Svenska den 5 september

Svara på frågan på Mentimeter!

Skriv i lärloggen -> 

Vilken scen minns du bäst från boken?
Varför tror du att just den fastnat?
Ange sidnummer och citera om det behövs.

Presentation av kursens upplägg

Instuderingsfrågor
 • använd ett passande och korrekt språk
 • slå upp ord som är oklara och skapa en gloslista till dem (lägg gloslistan i svenskmappen)
 • lägg ditt svarsdokument i din svenskmapp och döp det till "Instuderingsfrågor - berättarkonsten"
 • syftet med instuderingsfrågorna är: 
  • att varje elev ska få ta sig an texten och jobba med den (vilket gör att man minns bättre och lär mer)
  • att varje elev ska ha funderat på frågorna för att sedan kunna bidra till gemensamma diskussioner i frågan på ett konstruktivt och informerat sätt
 • Om du känner att du inte har förmåga att svara på någon fråga: hoppa över den så länge ELLER fråga mig eller din bänkkamrat om hjälp

Kriminologi 5/9

Jag har tyvärr inte möjlighet att hålla dagens lektion och ingen vikarie finns. I stället får ni läsa ett utdrag ur boken "Introduktion till kriminologi" skriven av Jerzy Sarnecki (känd från filmen vi såg ;).

Ni ska läsa första delen av ett kapitel som heter "Brottslighetens omfattning och karaktär" och i morgon kommer lektionen att handla om om och i så fall hur vi kan mäta brottsligheten i ett land.

Brottslighetens omfattning...

För den som föredrar en papperskopia så finns det att hämta i mitt arbetsrum - de ligger på skrivbordet som står precis till vänster innanför dörren.

Wednesday, September 4, 2013

Gymnasiearbete fredag 6/9

13.30  Kort genomgång om hur en projektplan kan utformas. Info om mediateks- och biblioteksbesök.

Unga forskare om projektplan
Exempel på mall för projektplan från Upplands Bro

Därefter arbete i grupperna och handledning enligt följande (ungefärliga tider)

13.50 Timmy, Fredrik och Bojan
14.05 Simon och Anton
14.15 Akki, Dennis R och Jonathan
14.30 Ziad
14.40 ev Axel, Erika och Malin


Till NÄSTA vecka ska följande ha skapat OCH skrivit i sin loggbok senast onsdag 11/9 kl 15.00

Benjamin
Henrik
Caroline
Özge
Cornelia
Johanna
Farid
Sami
Abdullah
Anes
Dennis FH

Tuesday, September 3, 2013

Läxa sociologi

Till på tisdag 10/9  har ni kapitel 1 i läxa i sociologi då det blir läxförhör. Powerpointen finns under rubriken sociologi till höger på sidan.

Monday, September 2, 2013

Svenska den 2/9

Lektionsmål

- att få kunskap om ett par olika verktyg man kan använda när man ska analysera litteratur

Introduktion

Gå till Mentimeter och besvara följande fråga!

Övning

Ni ska få en scen ur boken (s. 95) och ni ska tillsammans skriva om den och berätta den med en annan berättarteknik än den som används i boken. Öppna ett dokument och dela på samma sätt som i torsdags.

Bojan, Daniella och Sami: jag-form ur Drakes perspektiv
Cornelia, Caroline och Timmy: jag-form ur Spenglers perspektiv
Erika, Akki, och Johanna: jag-form ur Teresa Krosnowskas perspektiv
Axel, Dennis H, och Simon: allvetande berättare
Fredrik R, Malin, och Dennis R: allvetande berättare
Jonathan, Özge och Henrik: allvetande berättare

Exempel

Ett par grupper kommer att få läsa upp

Uppföljning förra gången

Att hitta!
- att läsa med pennan
- att veta vad man letar efter

Lärloggen

Vad var det viktigaste du lärde dig idag?
Vilken fråga fick du inte svar på?
Vad var förvirrande?

Diskussion om stödtimmen