Monday, June 23, 2014

Sista sommarlovet

Lycka till i framtiden!

Bagers bro. Foto: Christer. CC BY-NC-ND 2.0


Fortsätt framåt, över bron, och vidare i livet.

Monday, June 9, 2014

Avslutning torsdag

På torsdag ser programmet ut så här:

Kl: 10.15, A211. Utdelning av betyg, bokpremier, etc.
Kl: 10.45, Aulan. Utdelning av BG-medaljen
Kl: 11.30, Pauli kyrka. Avslutningscermoni.