Monday, October 29, 2012

Ni som var på praktik v42

Ni som var på praktik vecka 42 missade provet på Låt den rätte komma in. På den här länken finns hemtentan som jag vill att ni gör för att uppnå kunskapskraven som gäller för litteraturläsning.  Gör den! Jag blir osäker nu på vilken deadline jag sa men jag vill ha den under vecka 45

Friday, October 26, 2012

Svenska + samhällskunskap = sant

De som väljer att hålla ett argumenterade tal i svenska får möjlighet att visa nivå på följande kunskapskrav i samhällskunskap 2. Gäller de tal som hålls torsdagen 8/11 kl 08.10.

Eleven kan analysera
komplexa samhällsfrågor
och identifiera orsaker och
konsekvenser. I analysen
använder eleven samhällsvetenskapliga
begrepp, teorier, modeller och metoder
Med viss säkerhet

Med viss säkerhetMed säkerhetsamt värderar dem med omdömen


Enkla

Nyanserade
Eleven diskuterar
orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor.

Översiktligt

Utförligt

Utförligt och nyanserat


Eleven kan ge argument för
sina ståndpunkter (och värderar med omdömen andras ståndpunkter).
Enkla (och enkla)

Välgrundade (och enkla)

Välgrundade och nyanserade (och nyanserade)
Eleven kan, och på ett
strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i
olika presentationsformer

Med viss säkerhet

Med viss säkerhet

Med säkerhet
samt formulerar sig i förhållande till källorna.Självständigt

Självständigt


Fulet, svenska 26/10

frågor till Fulet

Yrkesmentor 26/10

Kustbevakningskillen har fått förhinder och jag är på stadsarkivet med ettorna = inställd lektion. Jobba med valfria skoluppgifter på valfri plats. Se tex nästa uppgift i kommunikation.

Vi ses 12.20 i sal A304!

/Karolina

Kommunikation 26/10 2

Utvärdering av projekt: Kommunikation på praktiken (sista inlämningsdag 9/11)
Skriv ca 1 sida (minst ½ sida och max 2 sidor) där du utvärderar er presentation ur olika aspekter

Förslag på frågor att  ta upp i utvärderingen
- Uppnådde du/ni ert mål med presentationen? (kolla på kunskapskraven)
- Vad fungerade bra? Varför fungerade det bra?
- Vad fungerade dåligt? Varför fungerade det dåligt?
- Vad kunde du och ni har gjort annorlunda/bättre?
- Diskutera din egen roll/insats under arbetet med och under presentationen.
- Diskutera de andra i din grupps insatser under arbetet med och under presentationen?
- Diskutera klassen som publik när du/ni redovisade? Hur var du själv som publik?

Uppgiften ger möjlighet att visa nivå på ffa följande kunskapskrav

E

C

A

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sin egen och andras roll och betydelse (samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande).
Dessutom utvärderar eleven presentationen med omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
Enkla omdömen och diskuterar översiktligt

Nyanserade omdömen och deltagarnas respons och diskuterar utförligt

Nyanserade omdömen och deltagarnas respons och diskuterar utförligt och nyanserat
Eleven diskuterar egna och andras attityder, värderingar och handlingar i samband med presentationen
Diskuterar översiktligt

Diskuterar utförligt

Diskuterar utförligt och nyanserat
I diskussionen framför eleven argument för sina åsikter (samt visar respekt för andras åsikter).
Enkla argument

Välgrundade argument

Välgrundade och nyanserade argument

Thursday, October 25, 2012

Kommunikation 26/10

My är vänlig nog att låna oss tid så att vi kan få praktikredovisningarna klara innan lovet :)

Alltså samlas vi i i morgon fredag (26/10) i sal A304 kl 12.20 för att lyssna färdigt på polisgruppen samt lyssna på Lv6-gruppen och M3-gruppen.


Spetsa öronen när andra redovisar!


Portrait of a cute fennec

 Portrait of a cute fennec. Foto: Tambako the Jaguar. CC BY-ND 2.0

Wednesday, October 24, 2012

Kommunikation 25/10 1

Redovisningsordning för Praktikredovisningen

1) M1
2) Räddningstjänsten
3) SMO
4) M2
5) Polisen
6) Lv6
7) M3

Maila mig gruppens PP efter redovisningen

Monday, October 22, 2012

Påminnelse om Google Drive

När ni delar dokument med mig gör det då genom att lägga dem i era mappar - INTE genom att dela via mail! Det som inte ligger i mappen räknas inte som inlämnat.

Tänk själva - jag har 7 kurser med typ 20 elever i varje som delar dokument/skriver varje vecka. Det blir typ 140 dokument i veckan som jag måste sortera om alla bara delar istället för att lägga dem i sina mappar så de delas automatiskt. No Can Do!

someecards.com - Sometimes I like to treat myself at work and just do one thing at a time.

Sunday, October 21, 2012

Ungdomssamtal kring sex & samlevnad

Under v.43 och v.45 kommer vi att ha schemabrytande aktiviteter vid ett antal tillfällen. Ni kommer ha smågruppssamtal kring sex och samlevnad. När ni inte har samtal har ni lektioner som vanligt enligt schemat. Samtalen kommer genomföras på följande tider:

V.43
Torsdag: 09.40 - 11.00    Killgrupp 1                          sal B026

Torsdag: 09.40 - 11.00    Tjejgrupp                             sal B027

V.45
Måndag: 11.50 - 13.10   Killgrupp 2                           sal B026

Tisdag: 08.10 - 09.30     Killgrupp 1 + Tjejgrupp       sal A129 OBS!

Tisdag: 13.10 - 14.30     Killgrupp 2 + Tjejgrupp       sal A108 OBS!Killgrupp 1
Ziad, Sami, Anes, Abdullah, Henric, Benjamin, Timmy, Jonathan och Dennis.F.H

Killgrupp 2
Farid, Simon, Akki, Axel, Jonas, Dennis.R, Fredrik och Bojan

Saturday, October 20, 2012

Praktikrapport???

Det är lördag 20/10 eftermiddag och klockan är 16.25. Jag har precis rättat de sex  (6) individuella praktikrapporter i kommunikation som jag fått in....

Jag hade planerat att rätta alla era rapporter i helgen för sen kommer ju gruppredovisningen som jag också vill rätta  helst innan lovet defintivt innan utvecklingssamtalet men nu får jag se när jag hinner rätta vad.

Lite skärpning när det gäller att få in uppgifter i tid!

Tillägg söndag 21/10 klockan 20.45: nu har nio (9) av er lämnat in

Thursday, October 18, 2012

Matematik v. 43

Hallo!

P g a att undertecknad kommer att sitta i klasskonferenser måndag 22/10 så flyttas lektionen denna dag [12:00-13:10] till torsdag 25/10 14:20-15:30 i sal A320.

Ja, det är obligatoriskt.

Således skjuts också läxan [Diagnos 1, s. 77] från den 22/10 till den 24/10.

Välkomna.


Mvh

Johan

Karolinas lektioner vecka 43

Tisdag 23/10 08.10 - 09.30 Lektionen i kommunikation är inställd 
- jobba med redovisningen av praktikuppgiften på valfri plats

Onsdag  24/10 11.45 - 13.00 Lektionen i samhällskunskap
- jobba med redovisningen praktikuppgiften

Torsdag 25/10 11.25 - 12.45 Lektionen i samhällskunskap
- Redovisning av praktikuppgiften

Communication_sender-message-reciever av  Einar Faanes.  CC BY-SA 3.0

Samhällskunskap 18/10

Idag ska vi undersöka konjunkturen dvs den ekonomiska situationen i Sverige.

1a) Är svensk ekonomi just nu i en hög- eller lågkonjunktur?
1b) Är ekonomin på väg upp eller ner?

2) Motivera era val! Varför anser ni det? Dvs vilken information bygger ni ert svar på? Hänvisa till källor.

Källor:
* Ett dokument från ekonomifakta.se om det ekonomiska läget i Sverige i september 2012: Läget i den svenska ekonomin september 2012 - ligger i bloggen under Samhällskunskap

* Statistiska Centralbyrån (SCB)

* Ekonomifakta.se (sök på tex konjunktur)

Regeringens sida om prognoser och nyckeltal för svensk ekonomi

* Riksbanken

* Konjunkturinstitutet

* Dagstidningars ekonomisidor (sök på olika relevanta ord tex konjunktur, varsel, import)
DN, SvD eller Sydsvenskan

* Reflex ABC sidorna 348 - 350

* Anteckningar om konjunkturer

Svenska

På den här länken finns en bra bok i svenska. Under skriva kan ni läsa om argumenterande texter.

Imorgon är det prov på "Låt den rätte komma in". Ni får ha med er böckerna.


Wednesday, October 17, 2012

Matematik 18/10

Hej på er,

Eftersom fotograferingen i princip tillintetgjorde vår lektion idag onsdag [121017] så flyttar vi lektionstillfället till imorgon torsdag [121018] 14:50-15:50 istället.

Mvh
Johan

IdH 2: Dansredovisning


Syfte: Tanken med redovisningen är att eleverna ska få chansen att visa upp sina färdigheter inom musik, rytmik och dans. 

Uppgift: Eleverna delas in i grupper om 4 st. (alternativt 5). Tillsammans ska gruppen strukturera upp och genomföra en dansrutin på minst 1,5 min till musik. 

Inför redovisningen den 19/10 kl 08.10: 
- Gruppen ska genomföra en dansrutin som själva konstruerat och tränat in. 
- Gruppen ska välja passande musik till deras redovisning/uppträdande. 
- Spektakulär klädsel som passar musik och uppträdande är varmt välkommet! 

Kriterier: 
- Taktkänsla och rytmik
- Synkroniserade rörelser inom gruppen. 
- Val av musik
- Nyskapande
- Träningsform 

Mvh Dans-Emil och Disco-David 

Friday, October 12, 2012

Matematik 15/10

Hallo,

Jaha, vad var det nu ni alla kopierade in på era datorer..?

Gör följande:

1. Öppna mappen "Matematik B".
2. Leta upp filen som heter "VIDEO_TS.IFO". OBS! slutar på IFO
3. Öppna denna fil genom att högerklicka [dubbelklicka] på filen och välj att öppna filen med programmet VLC.
Finns inte VLC med i rullmenyn, välj "Other... (program)"
Finns inte VLC med i listan så betyder det att programmet inte är installerat. Åtgärd: Installera VLC
Finns VLC med i listan, men går ej att markera: Åtgärd: Ändra "Recommended Applications" till "All Applications"
4. Klicka fram följande: Exponent B Gul och Röd / 1. Linjära funktioner / 1.3 Algebraisk lösning av ekvationssystem
5. Titta på filmen så många gånger ni vill.
6. Räkna så mycket ni kan i boken fram t o m sid 63.
7. Titta gärna på andra filmer som verkar intressanta.

Har ni problem att öppna filen så frågar ni en klasskamrat eller skickar ett mail till mig. Skicka då till [henrixon(a)gmail.com], då jag kommer att vara bortrest i helgen. Jag vill inte höra på måndagslektionen att det är någon som inte har sett denna film.

Trevlig helg!
Mvh
Johan

Thursday, October 11, 2012

Svenska torsdag 11/10

Vi börjar med att hedra den här flickan som blivit skjuten bara för att hon drömde om och slogs för flickors rätt att gå i skolan.

Sen kommer vi prata om hur man använder källor och gör det tydligt i sin text. Vi kommer titta på den här texten från Wikipedia, en saktext. Efter det kommer vi titta på den här texten, en text med åsikter. Målet är att träna hur man använder källor på ett korrekt sätt.

Sist kommer ni få ämnen till era argumenterande text. De kommer ni jobba med imorgon när jag är i Berlin.

Läxa, förutom att jobba med era argumenterande texter är att läsa här om citat och referat.

Tuesday, October 9, 2012

Matematik

Hallo,

Här kommer världens lättaste läxa. Jag vill att ni laddar ner och installerar mediaspelaren VLC. De som redan har denna spelare i sin dator behöver inte göra någonting. De som inte vill ha VLC i sin dator laddar ner programmet ändå. Inget snack, bara gör det är ni gulliga.

Ladda ner programmet genom att klicka HÄR.

Mvh
Johan

Matematik 10/10 & 12/10

Hallå Knallhattar!

Imorgon onsdag [121010] ska en del av er ut och paddla tillsammans med David. P g a paddlingen utgår onsdagens lektion i matematik, men räds icke, vi träffas istället på fredag 08:10-09:20 i sal A320.

För er som INTE ska ut och paddla gäller följande: Kom till sal A320 13:10-14:10. Vi kommer att ha lektion precis som vanligt.

Eftersom alla inte kommer att vara närvarande imorgon onsdag så förlängs läxan [Diagnos Ma B] två dagar.

Mvh
Johan


Monday, October 8, 2012

Kommunikation 9/10

Ni har alla erfarenheter av olika kulturer genom familj, resor, vänner skolan mm!

Diskutera likheter och skillnader mellan de kulturer ni känner till på följande punkter. Ge exempel!
 • Hälsningar 
 • Personlig sfär
 • Samtalston och turtagande
 • Kroppskontakt
 • Tydlighet
 • Samtalsämnen och tabun
 • Gester (kroppsspråk/icke verbal kommunikation i allmänhet)
 • Synen på tid
 • Kläder (och vad dessa kommunicerar)


Grupp I
Abdullah
Akki
Axel
Benjamin
Grupp IV
Fredrik
Henric
Johanna
Jonas
Grupp II
Bojan
Caroline
Cornelia
Daniella
Grupp V
Jonathan
Malin
Sami
Simon
Sonoha
Grupp III Anes
Dennis R
Erika
Farid
Grupp VI
Timmy
Ziad
Özge
Dennis FH

Samhällskunskap 8/10

Idag repeterade vi teori och modell för "prissättning på en fri marknad" och konjunkturer. Vi gick kort igenom begreppet "BNP".

--> Ni som inte lämnat in eller inte uppnått E på Övning prissättning på en fri marknad ( se "BG11B gjort eller inte gjort") - gör den snarast dock senast 17/10

På torsdag ska vi prata om läget i den svenska ekonomin. Läs gärna "Läget i den svenska ekonomin" som ligger under "Samhällskunskap". Därefter ska vi prata om ekonomisk-politiska mål. Se reflex ABC sidorna 345-358

Sunday, October 7, 2012

Nutidsorientering

Dagens Nyheter har nu avslutat sin årliga tävling i nutidsorientering för högstadiet och därmed publicerat frågorna.

Kolla hur bra koll du har på nutiden enligt DNs frågor. (Jag hade 28 rätt)

Friday, October 5, 2012

Påminnelse inför måndag

Hoppas ni som varit ute på praktik haft en rolig och lärorik vecka. Eftersom ni varit borta ett tag från vanliga skolrutiner kommer här två påminnelser inför måndag: Prov i naturkunskap & BG-milen!

Måndag

FYI: Måndag 8/10 blir första lektionen samhällskunskap istället för engelska. Vi ses i sal A304.

Engelska tisdag 9/10

På tisdag är jag och Karolina ute i Revinge och tittar på våra kära ettor. Linn kommer vara vikarie på engelsklektionen. Jag vill att ni jobbar med följande i grupper om två-tre stycken. Ni jobbar så som ni sitter - inga egna grupper!:

Ta reda på information om de två presidentkandidaterna Barack Obama och Mitt Romney:

 • Hitta bakgrundsfakta: var kommer de ifrån, vad jobbade de med innan, något särskilt som är viktigt att veta om deras liv etc
 • Ta reda på var de olika kandidaterna står i olika frågor. Linn kommer tilldela er grupp ett av följande områden:
  • jobb
  • kvinnors rättigheter
  • sjukvård
  • skola och utbildning
  • krigföring och militär 
  • rättigheter för minoriteter, både etniska och sexuella
Svara på frågorna i ett google dokument som ni ser till att dela med mig. Ange källor. Vidga era perspektiv och försök använda andra källor än bara Wikipedia. Några förslag är abc.com, nbc.com, cbs.com, cnn.com, voanews.com, debatten mellan de två, twitter, facebook, kandidaternas egna hemsidor etc. 

Om ni blir klara jobbar ni med dessa frågorna för att repetera det vi gick igenom förra veckan:

Tisdagen 6/11 blir det prov på detta. Vecka 42 kommer ni som hade praktik v40 att göra en reading och en listening från ett gammalt NP. 


Wednesday, October 3, 2012

Att träna på engelsk hörförståelse

Jag fick frågan idag om vad man kan göra om man känner att man vill träna mer på engelsk hörförståelse.

Som alltid så tycker jag att det är bra att titta på film/tv utan text eller med engelsk text. 
På samma sätt är det bra med föreläsningar och pod-caster. TED-talks är ju grymt.  Har du iPhone så kan du gratis ladda ner appen podcaster för att få tillgång till massa engelska radioprogram. 

När man tränar sin hörförståelse så räcker det inte alltid med att bara utsätta sig för språket, man måste också kolla så att man faktiskt förstår. Ibland är det bra att använda material som är särskilt anpassade för språkinlärning. På englishchannel.se finns länkar till olika hörövningar. 

Tuesday, October 2, 2012

Till er som inte har praktik

Imorgon på samhällskunskapen (11.45-13.00) så kommer ni till A213 och träffar er kära svensk/engelskfröken och gör listeningdel. Karolina är och paddlar med treorna.

På torsdag flyttar vi upp svenskan till samhällspositionen, alltså 11.30 - 12.45. Det blir alltså sovmorgon den dagen.