Wednesday, April 30, 2014

Plan för eget arbete

De närmsta veckorna ligger det som ni vet en hel del svensklektioner där ni inte har någon lärare. Det beror på resor, lektionsbesök, och nationella prov. Vi har också ett fåtal lektioner till vårt förfogande då jag finns på plats då vi ska repetera olika delar av kurser som stöd för de omprov som måste göras. Här kommer följer mina förslag på hur ni ska förbereda er för de olika omproven

Litteraturanalysen

Ni som inte klarade litteraturanalysen har av mig fått ut era texter med anteckningar om vad som behöver förbättras. Vi har också kommit överens om att ni skulle arbeta med texternas språk, för att sedan visa dessa för mig och diskutera. Jag har inte fått in några än. Detta är något ni absolut kan arbeta med för att höja nivån på ert skrivande.

Om ni vill ha tillgång till några elevlösningar, så be mig så kan jag dela ett par stycken med er.

Repetitionslektion för litteraturanalysen är: 22/5 (v. 21)
Omprov: v. 22 på någon av skolans officiella omprovsdagar (novellerna delas ut måndag v. 21) Jag kommer att anpassa provets utformning så att det går att genomföra på den tid ni har till ert förfogande.

Språkhistoria

Ni som inte klarade språkhistorian kommer att få skriva ett rent kunskapsprov på innehållet i läroboken. Det är inte detaljkunskap jag efterfrågar här utan att man på ett översiktligt sätt kan redogöra för hur svenskan har utvecklats.

  • Kontrollera att i har boken
  • Börja läs och anteckna 

Ett bra sätt att göra den här typen av innehåll till sitt eget är att sammanfatta innehåll i olika stycken. Sammanfatta innehållet med en mening, alternativt stryk under den mening i stycket som ni tycker sammanfattar innehållet bäst. Testa era kunskaper genom att berätta fritt kring de olika rubrikerna. Vad kan ni säga utifrån t.ex.

Repetitionslektion: 26/5 (måndag v. 21)
Omprov: 2/6 på svenskan (måndag v. 23)

Talanalys

Förbered er genom att läsa igenom motivering till betyget av er tidigare talanalys så att ni är medvetna om vad det är ni behöver förbättra.

Repetitionstillfälle: stödtiden den 15/5 (torsdagen v. 20)
Omprov: 19/5 (måndagen v. 19 OBS!! Detta är Olympiadveckan)

Nationella prov

Talen: Några av er kommer att få göra om argumenterande tal. Det finns två huvudsakliga skäl till att några inte klarat provet och det är antingen att det inte är tydligt att det är ett argumenterande tal man håller, utan att talet får en mer utredande karaktär, eller att innehållet är för tunt.

Omprov tal: 22/5 (torsdagens stödtid i v. 21)

Uppsatser: När det gäller uppsatserna är det rent generellt många som har fått F. Kraven är höga. Man kan klara kursen även om man får F på uppsatsen, men det beror på anledningen till F:et.

Wednesday, April 23, 2014

Talarordning inför morgondagen

Torsdagen:

Fredrik
Caroline
Akki
Özge
Bojan
Johanna
Dennis R
Dennis H
Henric
Daniella

Måndagen:

Axel
Cornelia
Timmy
Ziad
Simon
Malin
Erika
Jonathan

Efter varje tal, ska två av klasskamraterna lyfta fram vars två positiva saker från talet. Jag meddelar innan varje tal vilka som ska ge responsen.

Politisk speeddating frdag 25/4

Fredag 25/4 har ni chansen att få träffa företrädare för minst åtta olika politiska partier här på skolan. Fundera på vad du vill veta om EU, EU-parlamentet och respektive parti och deras åsikter.

Första träffen börjar 08.30 och sista träffen slutar 12.10. Här finns schemat. Håll koll på tider och salar!

Tuesday, April 22, 2014

Friday, April 11, 2014

Påsklov

Cherry blossom. Foto: Hans Braxmeier. CC0 1.0

Trevligt påsklov!

Kriminologi 11/4

Vi fortsätter arbetet med de kriminologiska undersökningarna.

På denna länken, eller under "Kriminologi" i högerfältet på bloggen, finner ni sammanfattningar av de teorier som jag och Karolina har gått igenom under kursens gång. Flera av dessa kan vara aktuella att titta på när ni gör er egen undersökning.

Thursday, April 10, 2014

Uppgiftsinstruktion - talet

När ni lämnar in ert talformulär i morgon kommer ni att upptäcka att uppgiftsinstruktionen finns på baksidan. Därför lägger jag upp den här så att ni inte blir av med den:)

https://www.dropbox.com/s/5d6gqe1ytvqfs3l/2014-04-10%2012-41.pdf

Gymnasiearbete 11/4

Första seminariet börjar kl 13.30
Cornelia och Johanna: Hur förändras man psykiskt efter frihetsberövelse?
Bojan: Hur media påverkar fotboll: Medias inverkan på Malmö FF
Farid och Sami: Ortorexi

Andra seminariet börjar 14.30
Axel, Erika och Malin: Återanpassning av kriminella missbrukare: Vilka faktorer är viktiga för en lyckad återanpassning?
Abdullah: Livslängd: Hur kan utbildning påverka livslängden?
Fredrik: Hur media påverkar fotboll: Hur mycket påverkas Malmö FF?

Friday, April 4, 2014

Kriminologi 4/4

Kriminologisk undersökning

Vi fortsätter idag med de individuella samtalen runt temat för era undersökningar. Här är uppgiften.

Tips från coachen:

  • Tänk INTE att ni har gott om tid på er och att det här kommer att gå av sig själv.
Maila mig om ni har frågor eller behöver tips och idéer!

Thursday, April 3, 2014

Att läsa - förberedelse

Kriminologi 3/4

Kriminologisk undersökning

Idag ska alla ha ringat in ett område som ni vill undersöka och jag vill ha individuella samtal med er var och en för att diskutera era ingångar.

På den här länken finner ni uppgiften. 


Gymnasiearbete 4/4

Schema fredagen 4/4 
13.30 - 14.30
Anton och Simon
Dennis FH
Jonathan

14.30 - 15.10
Caroline och Özge
Timmy

Rapporter inför seminarier fredagen 11/4 kan hämtas ca 13.20 i sal A213.

OBS 1: Rapporter inför nästa vecka kommer att skrivas ut från ca 07.30 fredag morgon!

OBS 2: Kom gärna till Karolinas stödtid torsdag från ca 15.30 för att avsluta era rapporter

Tuesday, April 1, 2014

Freds- och konfliktkunskap 1/4

Redovisning av gruppens plan för hur Kolonia ska demilitariseras och gå vidare mot positiv fred

10.30 Grupp I
10.35 Grupp II
10.40 Grupp III
10.45 Grupp IV
10.50 Grupp V