Friday, September 30, 2011


Matematikläxan 3/10

Du som är bekant med Grundpotensform, arbeta även med dessa uppgifter till måndag.
Hälsningar Ann-Sofie

Thursday, September 29, 2011

Historia 30/9

Idag är jag inte här men det kommer en vikarie till lektionen i historia. Din uppgift är att först läsa kapitlet "Den tidiga medeltiden 500 - 1000" sidorna 94 - 102 i Samband historia.

När du läst färdigt kan du hämta frågor hos vikarien. Besvara frågorna.
Maila mig svaren till: karolina.goransson@pub.malmo.se eller
Dela ett dokument på google documents: karolinagoransson@gmail.com eller
Lämna svaren till vikarien som vidarebefordrar dem till mig.

På tisdag kör vi igång med medeltiden. Se sidorna 94 - 123 i boken. Vi ska börja med att prata om feodalismen och kyrkan så läs det som handlar om feodalism och kyrkan. Tips kolla i registret och läs rubriker.

samhällskunskap 29/9

Pethra som är Studie- och yrkesvägledare på Bernadottegymnasiet tittade in och presenterade sig själv och pratade lite om bla individuella val.

Därefter repeterade vi och gick vidare med arbetsmarknadens lagar. Avslutningsvis diskuterade vi varför Sverige har så många lagar på arbetsmarknaden.

Tuesday, September 27, 2011

Oprah Winfrey and listening


Today we're going to work on a listening exercise. I have three clips from an interview David Letterman made with Oprah Winfrey, and a document with questions on the content. I want you to write the answers to the questions in Google Documents. Name the document "Oprah Winfrey" and put it in your English folder.

Oprah -Part One
Oprah - Part Two
Oprah - Part Three
Questions

You should finish these questions at home if you don't finish them during the lesson. They should be ready for Monday.

Samhällskunskap 27/9

Vi började med läxförhör om mänskliga rättigheter. Därefter pratade kort om lagar på arbetsmarknaden.

Nästa gång ska vi prata mer om lagar på arbetsmarknaden - se läroboken sidorna 293 - 296.
Vi ska också introducera projekt "Ensam i världen".

Historia 27/9

Idag repeterade vi Augustus och det som krävs för att ha makten/kontrollera ett imperium. Därefter pratade vi om hans släktingar ffa Caligula för att till sist prata om Roms nedgång och fall - se läroboken sidorna

Nästa gång ska vi prata om folkvandringstiden - se läroboken sidorna

Monday, September 26, 2011

Respons på rapporten

Jag har börjat skriva respons på era rapporter nu och det finns en del saker som kan vara bra att veta.
 • Responsen finns längst ner i era dokument (rapporterna) i form av de kunskapskrav vi gått igenom.
 • Kunskapskrav som är överstrukna med grönt har ni klarat av.
 • Ser ett kunskapskrav ljusgult ut (även en del av de gröna kan ha ljusgult över sig) betyder det att jag kommenterat det. Klickar ni på det ljusgula kommer "rätt" kommentar upp.
I era betygsdokument för hela kursen (som jag har delat med var och en av er), har jag med knallgult markerat de kunskapskrav ni nu visat att ni klarat av och kommenterat med vilken uppgift ni klarat det (i detta fall "Rapport, v. 38").

Kunskapskravet markeras med knallgult om man har klarat av det en gång och sedan med grönt om man klarar av det fler gånger. En den kunskapskrav är det nämligen meningen att man ska kunna utföra på olika sätt. Man ska till exempel kunna skriva flera olika typer av texter, inte bara en.

Jag sätter inte betyg på enstaka uppgifter, utan bara på fullbordad kurs (allt enligt reglerna). Efter en uppgift som rapporten kan ni alltså se vilka kunskapskrav ni nått och vilka ni har kvar. 

Thursday, September 22, 2011

Samhällskunskap 22/9

Dagens lektion var introduktion till arbetsmarknad - bla definierade vi marknad och arbetsmarknadens parter.

Nästa gång ska vi prata om att söka jobb och om lagarna som reglerar arbetsmarknaden. Se läroboken sidorna 293 - 296.

Samhällskunskap och Rätten och samhället

Läxförhör tisdagen 27/9 om mänskliga rättigheter

Läs på: dina anteckningar, stencilen "Veckans extrauppgift - mänskliga rättigheter" samt i Reflex ABC sidorna 426 - 427, 104 - 110

Tips på webbsidor om MR:


Känna till
 • begreppen: mänskliga rättigheter, internationell rätt (folkrätt), konstitutionell rätt

 • hur mänskliga rättigheter kan delas in i kategorier

 • något om de mänskliga rättigheternas historia

 • dokumenten: Genevékonventionerna, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Europakonventionen

 • hur mänskliga rättigheter kan skyddas och främjas

 • Sveriges grundlagar (vad de heter och vad de handlar om)


Wednesday, September 21, 2011

Tack för idag! Jag fick äta till sist:)

Tack för allt ert arbete idag! Det ska bli roligt att läsa och bedöma era rapporter. Jag kommer att göra detta kontinuerligt via Google Documents under de närmsta två veckorna. Ni ska inte göra något åt responsen förrän jag ber er, för det ska göras i skolan i så fall.

I nästa vecka och tre veckor framåt kommer Sofia (min lärarkandidat) att vara här och hon kommer att gå igenom sammanfattning, referat- och citatteknik med er. Jag kommer att närvara vid de flesta lektionerna. I övrigt gäller samma regler som vanligt när Sofia är här, med sittplacering och skärmarna ner vid lektionsstart:) Vi ses då!

Prov i källkritik!

Uppgift

Du har fått i uppgift av dina lärare i idrott och hälsa och svenska att hålla en kort föreläsning om tango (dansstilen). Syftet med din (och klasskamraternas) presentationer är att visa på hur många olika sätt det finns att motionera och ha kul på. Du har hittat två webbsidor som du vill titta närmre på, men först måste du givetvis kontrollera att sidorna och informationen är tillräckligt pålitliga för att användas till ditt arbete. Din källkritiska kontroll av sidorna ska du presentera i en rapport.

Sidorna är dessa:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Tango
http://tangoguiden.se/

Från colourbox.com
Information

Här nedan kommer länkar till information ni behöver eller kan ha nytta av under provet.

Wikipedia

Se särskilt slide nr 8 för vad man ska tänka på vid källkritikisk granskning av Wikipedia-artiklar.

Wikipedia
View more presentations from CamillaLindskoug

Hur man skriver rapport

Glöm inte att dela upp rapporten i stycken samt att ha rubriker över de fyra huvuddelarna: inledning, avhandling, avslutning, och källförteckning.
SkrivrådDe här skrivråden är ju generella men ni kan ha nytta av dem när ni  skriver er rapport. Skrivråd 1
1. We will go through exercise 16 together on the whiteboard
2. You will get a check on the past and present tense
3. We will go through it together
4. There will be a speaking exercise at the end.

Tuesday, September 20, 2011

Samhällskunskap 20/9

Vi pratade om och tittade på Sveriges grundlagar på riksdagens hemsida.

Nästa gång på samhällskunskapen ska vi börja prata om arbetsmarknaden.

Nästa gång på rätten och samhället ska vi prata om hur lagar stiftas.

Rapporten

Rapporten

Vi repeterar rapportens utseende.
Karolinas rapportmall
Camillas exempel på en textanalys
Skrivråd

Vi går igenom skrivråd utifrån de texter ni skrev om Gunnar och Gunnel.

Monday, September 19, 2011

Att göra en snygg länk i Google Docs

1. Kopiera adressen i webbsidans adressfält

2. Gå tillbaka till ditt dokument i Google där du vill lägga till länken
3. Markera den del av texten du vill förvandla till en länk
4. Klicka på ikonen som ser ut som en kedja i verktygsfältet.


5. Klistra in webbadressen i det tomma fältet som det står "URL for the link" ovanför.
6. Klicka på OK

7. Färdigt!


Samhällskunskap och Rätten och samhället 19/9

De tre klassrumsgrupperna fick 10 minuter på sig att få ihop sina redovisningar. Därefter redovisade de tre grupperna vad man kan göra för att skydda de mänskliga rättigheterna och hur man kan sprida information om dem på statlig, organisations- och individnivå.

Därefter pratade vi om begreppen Internationell rätt/folkrätt och konstitutionell rätt. Konstitutionell rätt ledde oss inpå de svenska grundlagarna.

English, Monday w. 38

1. We will go through your homework for today, exercises 14, and 15.
2. You will finish exercise 16
3. Writing exercise:

Think about Lennie and how nervous he is before the test. Write a short text about tests. (ca. 150-200 words)Use the present tense. Things you could discuss is: what kinds of tests you think are good ones; how you feel before and during a test; what teachers could do to get students to perform better on tests, and so on.

Write the text in Google Documents and put it in your English folder. Name the document "About tests".4. When you have finished, use the time to look at the response I have given you on your time capsule letter. Ask questions and correct as much as you can.

Friday, September 16, 2011

Yrkesmentor 16/9

Dagens yrkesmentor var Peter från räddningstjänsten. Peter har en särskild roll både hos räddningstjänsten och som yrkesmentor och det är att prata om missbruk. Bla berättade han om sin uppväxt och vad som fått honom bort från missbruket.

Peter pratar gärna med elever om allt möjligt - Kjell har hans telefonnummer.

Historia 16/9

Vi pratade om Roms expansion - deras erövringskrig med särskilt fokus på de puniska krigen dvs krigen mot Karthago. Se läroboken sidorna 77-78.

Nästa gång sk vi prata om Caeasar och hans efterföljare. Se läroboken sidorna 79-84.

Thursday, September 15, 2011

Time Capsule Letters

I have given you all feedback on the letters you wrote. If you open your "Time Capsule Letters", you will be able to see your feedback, as I have written it directly in the document.

Two people had not done their homework at all, and five people had only written very short texts (the letters were supposed to be a "about a page" long). This has been noted. If you have written short letters, I have still given you feedback, so please look at that.

We will spend some time next lesson to correct the letters, so you don't have to do that at home.

Samhällskunskap/Rätten och samhället 15/9

Idag ska vi knyta ihop säcken kring mänskliga rättigheter och prata om hur man skydda dem och sprida kunskap om dem.

Grupp I ska fundera på vad regeringen i Sverige gör.

Grupp II ska fundera på vad organisationer gör

Grupp III ska fundera på vad individer kan göra
Se de andra gruppernas länkar

Wednesday, September 14, 2011

English exercises, w. 37

1. The course plan (right-hand column)

2. The past and present tense - repetition

3. Listen to story "He could not spell"
           What tense is the text written in?

4. Do exercises 14, 15, 16 in Basic Grammar Check

5. Writing exercise:

Think about Lennie and how nervous he is before the test. Write a short text about tests. (ca. 150-200 words). Use the present tense. Things you could discuss is: what kinds of tests you think are good ones; how you feel before and during a test; what teachers could do to get students to perform better on tests, and so on.

Write the text in Google Documents and put it in your English folder. Name the document "About tests".

Tuesday, September 13, 2011

samhällskunskap 12/9

Vi gick igenom stencilen med fyller -i -övningen över de mänskliga rättigheterna och delade upp dem i de tre kategorier vi gått igenom tidigare.

Det sista vi gjorde var att titta på orden: översiktligt, utförligt och nyanserat med tanke på betygssättningen.

Historia 12/9

Kort repetition av den romerska republikens befolkningsstruktur och politiska system. Därefter ägnade vi oss åt en flödesmodell över hur Rom förändras ekonomiskt och socialt av att föra långvarig krig.

Nästa gång ska vi prata om Roms expansion.

Uppgift i källkritik

På Mediekompass.se kan man läsa om hur man ska gå till väga för att vara källkritisk på webben. Gå till deras råd i källkritik och skrolla ner till "Källkritik på Internet". Läs till sidan tar slut.

Gå sedan till följande sidor: http://www.soldf.com/ och http://yrke-soldat.blogspot.com/.
Använd dig av det du precis läst på Mediekompassen.se och besvara frågan:

- Kan jag lita på informationen på webbsidorna ovan?

Glöm inte att du måste motivera ditt svar utifrån de du läst på Mediekompass.se.

Prov i källanalys - introduktion

Kunskapskraven

Dessa färdigheter kommer jag att testa er på den onsdagen den 21/9 då ni har ert första prov i svenska. Så här ser kunskapskraven för uppgiften ut:

Källkritik och sammanfattningar

Eleven kan läsa, reflektera över och göra (enkla på E-nivå) sammanfattningar av hemsidor, och Wikipediaartiklar, samt skriva en källkritisk rapport utifrån det man läst

E          rapporten anknyter till hemsidan
            eleven värderar och granskar med viss säkerhet källor
            kritiskt
C         sammanfattningen i rapporten lyfter fram huvudtanken i hemsidan
A         rapporten ger nya, relevanta perspektiv på hemsidan
            eleven värderar och granskar med säkerhet källor kritiskt


Eleven kan skriva en källkritisk rapport

E         rapporten är sammanhängande och begriplig
           rapporten är till viss del anpassad till rapportens form och syfte
           eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för
           språkriktighet
C        rapporten är anpassad till rapportens form och syfte
           rapportens disposition är tydligt urskiljbar
           språket är varierat och delvis välformulerat
A        rapporten är väldisponerad
          språket är varierat och innehåller goda formuleringar

Läsa och bedöma Wikipedianalayser

I ett tidigare inlägg fick ni länkarna till tre stycken elevers källkritiska analyser. Till idag ska ni ha läst de avsnitt i analyserna som handlar om Wikipedia. Sitt i grupper och utgå från kunskapskraven. Vilka kunskapskrav tycker ni att de här tre analyserna har uppnått och varför? Motivera era svar och ge exempel. Använd endast de kunskapskrav jag har strukit under och fetstilat.

Ni hittar hjälp för hur man tolkar kunskapskraven här!

Här är de faktorer man bör ta hänsyn till vid en analys av en Wikipediasida:
Monday, September 12, 2011

Samhällskunskap/Rätten och samhället 12/9

Vi avslutade de mänskliga rättigheternas historik med det faktum att Sverige gjort den europeiska konventionen till skydd för de mänskliga rättigheterna till lag och inrättandet av den internationella brottmålsdomstolen.

Det sista vi gjorde var att ni fick fylla i de ord som saknades i en förenklad version av deklarationen om de mänskliga rättigheternas artiklar.

Nästa gång ska vi börja med att gå igenom stencilen med "fyller-i"-övningen.

Engelska, Mondag w. 37

Library

The group that did not visit the library last Wednesday, will do so now at the start of this lesson: 8.10. The rest of the group will get the Wikipedia-information.

Write "Time capsule letter"

When the class is gathered again, at about 8.45, you will get time to write your "time capsule letters" which is homework for Wednesday. Write in GOOGLE DOCUMENTS and nowhere else.

End of lesson

At the end of the lesson, the second and third year students will come in and the results from last Mondays group exercises will be revealed and prizes handed out.

Friday, September 9, 2011

Tolkning av betygskriterier för uppgiftenEleven kan läsa, reflektera över och göra (enkla på E-nivå) sammanfattningar av hemsidor, och Wikipediaartiklar, samt skriva en källkritisk rapport utifrån det man läst

E    eleven kan skriva en rapport utifrån de lästa webbsidorna och anknyta till dessa
       eleven värderar och granskar med viss säkerhet källor kritiskt När det gäller Wikipedia måste det framgå att eleven förstått att man måste bedöma varje W-artikel enskilt, och eleven ska kunna göra en rimlig bedömning utifrån flera av de aspekter vi tagit upp, t.ex. diskussion- och historikflikarna, antal och kvalitén på källor och fotnoter. När det gäller hemsidor måste man även här ta upp flera aspekter och göra en rimlig bedömning av dessa. Särskilt vem som står bakom hemsidan och vilket hemsidans syfte är, är viktigt.

C     de avsnitt i rapporten som sammanfattar eller refererar till webbsidorna är relevanta och     
        korrekta
       (kunskapskravet för källkritik ser likadant ut för C-nivån som för E-nivån. Har man klarat E-nivån har man alltså även klarat C-nivån)

A     eleven värderar och granskar med säkerhet källor kritiskt (eleven använder sig av alla de aspekter vi gått igenom som viktiga för bedömning av Wikipediaartiklar och hemsidor och kan dra tydliga och väl underbyggda slutsatser utifrån de observationer som görs. Eleven visar förståelse för att olika aspekter kan vara olika viktiga och gör ett grundligt arbete inför bedömningen av sidans trovärdighet)

Eleven kan skriva en källkritisk rapport (eller i det här fallet en källanalys). - Här tittar vi på språk och sammanhang

E      rapporten är sammanhängande och begriplig (detta innebär att det inte ska vara svårt att förstå hur eleven har menat. Man ska inte heller upprepade gånger tvingas läsa om avsnitt för att förstå dem. Här kan finnas något undantag, men över lag ska texten vara lätt att förstå)
         eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet (detta innebär att här inte ska finnas för många språkfel, såsom stavnings-, meningsbyggnads-, ordvals- och grammatikfel. Det står i huvudsak så här kan finnas en del fel, men de får inte vara alltför många, eller alltför störande)

C      rapportens disposition är tydligt urskiljbar (detta innebär att det är tydligt vid läsning att eleven tänkt över hur texten ska struktureras för att den ska bli lätt att förstå, t.ex. att man presenterar information i en logisk ordning. Man ska lätt kunna se, t.ex. utifrån styckeindelningen vad de olika styckena är tänkta att behandla. Eleven kanske inte har lyckats överallt, men avsikten ska vara uppenbar)
         språket är varierat och delvis välformulerat (i en text på denna nivå finns inte många språkfel. Ordförrådet är gott och ord används korrekt.)

A      rapporten är väldisponerad (här ska eleven ha lyckats göra verklighet av den avsikt som var tydlig på C-nivån, och texten ska genomgående vara logiskt strukturerad och upplagd, både på stycke- och meningsnivå)
         språket är varierat och innehåller goda formuleringar (som ni märker är formuleringen här snarlik den som finns på C-nivå. Man kan säga att om texten var delvis välformulerad på C-nivån, så är den i huvudsak välformulerad på A-nivån)

Samhällskunskap

Jag saknar rapporter från Experiment- och Skrivbordsstudiegrupperna.

När ni ska lämna i uppgifter, rapporter mm, till mig så kan det ske på flera sätt:

a) maila in den till: karolina.goransson@pub.malmo.se

b) dela ett dokument i google documents med mig och då ska ni dela med: karolinagoransson@gmail.com

c) lämna in i på papper
Yrkesmentor 9/9

Dagens yrkesmentor var Johan från polisen som lämnade fältet öppet för frågor av alla de slag.

Historia 9/9

Vi började med att repetera staden Roms guldläge. Därefter gick vi igenom den romerska republikens samhällsstruktur och politiska organisation.

Nästa gång ska vi prata om Roms expansion och vilka konsekvenser krigen förde med sig för Rom ekonomisk, socialt och militärt. Se läroboken sidorna 77 - 79.

Thursday, September 8, 2011

Samhällskunskap 8/9

Vi knöt an till övningen om Abaloninen i måndags. Därefter pratade vi om att mänskliga rättigheter kan indelas i tre kategorier. Sista delen av lektionen pratade vi om de mänskliga rättigheternas historia från Magna Charta via Declaration of Independence och Genevekonventionerna till FN.

Nästa gång ska vi gå vidare med de mänskliga rättigheterna efter 1948 och prata bla om ICC - den internationella brottsmålsdomstolen. Vi ska också prata om Sverige och de mänskliga rättigheterna.

Läs gärna:

Regeringens hemsida om MR
Regeringens särskilda hemsida för MR om Sverige och MR
Regeringens särskilda hemsida för MR om ICC


Wednesday, September 7, 2011

Läsa andras källanalyser? Onsdag, v. 36

Idag ska vi:
 • Gå igenom hur Wikipedia fungerar
 • Gå igenom hemuppgift
Hemuppgift

Här finns en länk till en provuppgift jag har använt, samt tre elevsvar på den. Uppgiften har naturligtvis bedömts efter de gamla betygskriterierna. Nu ska ni få bedöma dem efter de nya.

Läs uppgiften, samt de avsnitt av analyserna som handlar om Wikipedia och fundera på om du tycker att analyserna är rimliga. På tisdag ska ni få bedöma analyserna utifrån samma kriterier ni själv ska bli bedömda efter.

Elevernas uppgift såg ut så här
Elevlösning 1
Elevlösning 2
Elevlösning 3


Who should be left behind?

1. Exercise

2. Homework

Each person in the shuttle has been asked to write a letter for posterity (= those who come after, whoever that might be). The letters will be stored in a time capsule and the travelers hope that if life ever returns to Earth, these people will find the letters and, in time, be able to understand them.

The people writing the letters should:
 1. ...introduce themselves briefly (no more than a paragraph)
 2. ...share the thoughts, hopes and worries they have as they depart to start a new civilization 
 • The letter should be about a page long (no more), written in Google Docs, normal font size, Times font. 
 • Name the document "Time capsule letter" and put it in your English folder in Google Docs.
 • Don't forget to write in the form of a proper letter, starting: "Dear posterity," and so on.

Tuesday, September 6, 2011

Samhällskunskap 6/9

Avslutande och redovisande av grupparbete om metoder. Jag förutsätter nu att klassen är medveten om att det finns andra sätt att ta fram information om samhället än att googla ;)

Historia 6/9

Idag började vi med att sätta namnetiketter i de nya läroböckerna i historia. Därefter använde vi boken för att repetera tidslinje (sidorna 8-9) och källkritik (sidorna 15 och 22) . Vi tittade också på sidan 47, på kartorna, om var de tidiga stora kulturerna växte fram och vilken betydelse vatten har för civilisation.

Senare delen av lektionen ägnade vi åt frågan om varför staden Rom växte fram just där och då och varför just Rom kunde bli centrum i ett imperium?

Nästa gång ska vi bla prata om den romerska republiken. Se sidorna i 74 - 77 i Samband.

Svenska, tisdag v. 36

1. Värderingsövning

Vi inleder med att göra en övning individuellt som heter MR-blobben. Det är en värderingsövning som finns på regeringens webbplats om mänskliga rättigheter. Använd hörlurar eller ha ljudet avstängt på datorn.

Gå till MR-blobben

2. Diskussion

 • Vad är syftet med den här övningen? Vad vill den få oss att reflektera över?
Fundera tyst över detta om du blir färdig. Vi diskuterar gemensamt när jag säger till.

3. Artikel 19 och 27

Artikel 19
Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.

Artikel 27
1. Envar äger rätt att fritt taga del i samhällets kulturella liv, att njuta av konsten, samt att bli delaktig av vetenskapens framsteg och dess förmåner.
2. Envar har rätt till skydd för de moraliska och materiella intressen, som härröra från varje vetenskapligt, litterärt och konstnärligt verk, till vilket han är upphovsman
Diskutera:

 • Vad innebär detta i praktiken?
 • När kan det bli problem här?
 • Förbered frågor att ta med till JURÄTT01
4.  Vart är vi på väg?

De närmsta veckorna ska ni få lära er mer om källkritik och upphovsrätt, följt av sammanfattning och referat- och citatteknik. De kriterier som är relevanta och kommer att mätas finner ni i bloggens högerkolumn under Camillas dokument.

Imorgon:

Imorgon kommer bibliotekarierna hit och håller först lektion i helklass med er, för att därefter dela upp klassen och i två olika grupper ta er med tillbiblioteket för praktiska övningar. Den andra klassen som är kvar i klassrummet kommer jag att gå igenom Wikipedia med!

Läxa till imorgon: surfa runt på Wikipedia och försök kom fram till svaret på frågan: hur bedömer jag om informationen här är tillförlitlig eller inte?

Monday, September 5, 2011

Rätten och samhället 5/9

Ni tillhör de styrande i landet Abalonien och eftersom ni precis har fått reda på att landets resurser inte räcker till för att tillgodose alla befolkningens rättigheter.

Ni har därför fått i uppdrag att komma med ett förslag på vilka fem rättigheter som kan plockas bort.

Ni har fått ett uppsättning med 20 kort = 20 rättigheter. Av dessa ska ni gemensamt komma fram till vilka fem som ska tas bort. Alla i gruppen ska vara överens om vilka kort som ska tas bort.

Tänk på att det här är en övning där det inte finns rätt eller fel. Vidare gäller att varje kort = rättighet gäller så genomgripande som möjligt dvs tas en rättighet bort så gäller motsatsen.

Friday, September 2, 2011

Yrkesmentor 2/9

Dagens yrkesmentor var Kjell Liotart Bernadottegymnasiets praktisamordnare som presenterade sig och delgav klassen diverse livsvisdom.

Tex för ett fungerade liv krävs
- Rätt tid
- Rätt plats
- Rätt utrustning

- Rätt kost
- Rätt sömn
- Rätt motion

- Hårt arbete
- Gott uppförande

Historia 2/9

Idag slutförde vi tidslinjen över Europas historia - bla diskuterade vi namn på epoker (tidsperioder).

I slutet av lektionen kom vi in på källkritik - att vara kritisk mot de källor man använder dvs inte köpa innehållet i en källa rakt av utan fundera på när, hur och varför den kom till.

Den första källkritiska frågan är: Är källan äkta? (Dvs är den det den utger sig för att vara)

Den andra källkritiska frågan är: Är källan bra (för att svara på frågan man har)?

Närhetskriteriet : När (och ev var) tillkom källan?
--> Ju närmare händelsen källan tillkom dess bättre!

Beroendekriteriet: Hur fick den som skrev källan fatt i informationen?
--> Oberoende dvs egenupplevt är bäst! (kallas också primärkälla)

Tendenskriteriet: Varför (i vilket syfte) skrevs källan?
--> Utan tendens dvs neutralt är bäst!

Se även läroboken sidorna 15 - 22 ffa sidan 22.

Läxa till nästa fredag är att läsa texten "Ett exempel: Vad hände på årsmötet?" och svara på frågorna på stencilen "Frågor till: Ett exempel: Vad hände på årsmötet?"

Thursday, September 1, 2011

Läromedel

I morgon fredag 2/9 direkt efter yrkesmentorsträffen så går vi till läromedelscentralen så att ni kan hämta ut böcker i svenska, engelska, historia, samhällskunskap och psykologi.

* Ta med elevkortet
* Om du inte har gjort det än så ta med ett hänglås till skåpet

samhällskunskap 1/9

Idag jobbade klassen vidare med metodgrupparbetet.

På tisdag får ni 10-15 minuter i början av lektionen därefter kör vi igång med redovisningar.

När vi är klara med metodtemat så ska vi påbörja den egentliga kursen och överst på listan över teman vi ska behandla står mänskliga rättigheter. Den som vill gå händelserna i förväg läser sidorna
88 – 89, 422 - 425, 426 - 427 i läroboken Reflex ABC.