Monday, April 29, 2013

Inför det Nationella provet i Matematik 2b

Det finns ett övningsprov och ett gammalt prov (VT2012) att arbeta med inför vårens nationella prov. Kommentarerna i proven visar vilka avsnitt som frågorna testar.


Här hittar du proven!


Sunday, April 28, 2013

MatematikHej på er,

Glöm ej att kontrollera era e-postkonton regelbundet. Jag kallar enskilda elever för komplettering med jämna mellanrum.


Mvh

Johan

Thursday, April 25, 2013

Samhällskunskap 25/4

Ska vi tala om klass?

The Great British class calculator

"Klassberäknare" på BBCs hemsida.

Socioekonomisk indelning SEI på SCB.se

English - prep for writing test

Today, we will work on the preparation material you were given for the national tests. You won't be allowed to keep or use the texts during or after the tests. Return them to me on the day of the tests.

1. Individual writing - in the comment field!
2. Discussion - 4, 5, 6
3. Public vocabulary - http://free.primarypad.com/p/ei2ArmviuG
4. Together - 1, 3, 2
5. Finish - advertising: good or bad?


Kunskapskrav - debattartikel

E

Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva argumenterande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna ärtill viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.

Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes och ge välgrundadeargument till stöd för den.

C

Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva argumenterande texter som är sammanhängande, väldisponerade och som ger ett nytt perspektiv på det lästa. Dessutom resonerar och drar eleven slutsatser utifrån sina resonemang. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.

Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera eleven en tes, håller sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.

A

Elever kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva argumenterande texter som är sammanhängande och väldisponerade. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som nya och vidgade perspektiv på det lästa. Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.

Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den. Dessutom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument.

Uppgift: debattartikel

Detta är för de flesta av er den sista skrivuppgift ni gör på kursen svenska2. Den testar många av de kunskapskrav ni ska ha uppnått under kursens gång, och den testar dessutom var ni befinner er i slutet av kursen.

Därför är det viktigt att ni i den här uppgiften vid ett och samma tillfälle visar att ni kan uppnå alla de krav som testas. Jag kommer heller inte att ge er lika mycket hjälp som jag (och My) kanske gjort tidigare utan ni ska i största möjliga mån lösa uppgiften helt på egen hand.

Ingenting får skrivas hemma.

Uppgift


Du är med i redaktionen för en månadstidning för ungdomar som är intresserade av samhälle och politik och du har i uppdrag att skriva en debattartikel om något av följande:

1. Godkänn Turkiet som fullvärdig medlem i EU!
2. Avslå Turkiets ansökan om medlemskap i EU!
3. Inför språkkrav för svenskt medborgarskap!
4. Nej till språkkrav för medborgarskap!

Texten ska vara 400-500 ord lång och bildsätts av redigeraren (dvs. du behöver inte hitta bild själv:)

Wednesday, April 24, 2013
Hej på er,

Det vankas nationella prov i matematik 2b. Den skriftliga delen kommer att avhandlas torsdagen den 23/5 kl. 08:00-12:10. Den muntliga delen kommer att göras måndagen den 13/5 i grupper om 3-4 elever. Klicka HÄR för att se schemat för detta.

Besök gärna Umeå Universitets hemsida och titta på tidigare prov.


Mvh

Johan & Niklas
Sommarläger 2013 Boden, 24/6-4/7

Gå in på www.forsvarsmakten.se/undomsverksamhet, så hittar du all info om deras sommarkurs.
Resan får man bekosta själv, annars är allt ingående.
Ansökning senast 3/5.
Hälsningar Ann-Sofie

Samhällskunskap 24/4

Heidi Avellan: Ska vi tala om klass? Opinionsartikel i Sydsvenskan 130422

Morgondagens lektion tar sin start i denna artikel.

1) Läs den!
2) Förstå den! Dvs slå upp ord, personer mm som du inte förstår eller känner till.

Tuesday, April 23, 2013

Ny sittplacering

Sittplaceringen gäller resten av terminen. Man fyller på framifrån. Ingen sitter alltså på platserna längst bak (i Camillas klassrum). Sätt er rätt med en gång, så alla slipper lyssna på tjat om detta. På svenskan flyttar Benjamin fram och sitter bredvid Timmy.


Skillnaden mellan argument, källa och exempel

Monarkin bör avskaffas! (tes=det som ska bevisas vara sant och rätt)

- Den kostar för mycket! (argument)
- Det är inte demokratiskt! (argument)
- Det är synd om kungafamiljen! (argument)
- Det är fint med traditioner (motargument)

Utvecklas imorgon tillsammans med Karolina! Viktigt att ni har koll på detta inför debattartikeln!


- Den kostar för mycket! (argument)

- Anslaget till  hovstaten och slottsstaten  var år 2011  121,1 miljoner kronor (fakta)

http://www.kungahuset.se/hovstaterna/ekonomi.4.7c4768101a4e8883780001030.html (källa)- Det är synd om kungafamiljen! (argument)

- Victoria utsätts för skvaller och förtal både i svenska och utländska tidningar pga att hon är prinsessa (exempel)

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1602&artikel=1903228 (källa)-Det är fint med traditioner (motargument)

- Det finns andra traditioner som kostar mindre och som är mer demokratiska - vi klarar oss utan ett kungahus. (argument)

Monday, April 22, 2013

Satsradning!

Här kommer en länk till en sida som förklarar och ger fler exempel på satsradning:)

http://www.student.umu.se/under-studietiden/studieverkstad/skriftliga-uppgifter/skrivrad-och-sprakhjalp/satsradning/

Titta också i grammatikhäftet ni fick av My. Där finns också informaiton om satsradning, samt om huvudsats och bisats,

Nationella provet i engelska

Writing

Den 2/5 (på torsdag i nästa vecka) är det nationella provet i Writing. Till provet finns ett förberedelsematerial som jag delar ut på tisdag. Om du inte är här på tisdag måste du söka upp mig så att du kan få häftet.

Du ska vara på plats kl. 8.00 i sal A213. Ungefär då stänger jag dörren och ger instruktioner. Kl. 8.10 sätts sedan provet igång och nästa insläpp görs 8.20. Provet slutar 9.50.

Man måste ha egen penna och suddigum med sig. Inga utlån får göras under provet. Jackor och väskor ska ligga i skåpen och ska inte tas med till lektion. Telefonen ges till mig innan provet börjar.

Elever som har diagnosticerad dyslexi (rör tre personer i er klass) går direkt till Studieverkstaden och tar med sin laptop dit. Ni får skriva på dator och får längre tid på er om ni behöver det.

Reading och listening

Den 14/5 (en tisdag) är det dags för reading och listening i sal A205. Både Karolina och jag kommer att vakta. Skrivtiden för båda proven är 8.00-10.40 (med en kort rast mellan proven). Insläppsregler gäller som ovan för det första delprovet.

Vi börjar med readingprovet och tar listeningprovet efter rasten.Om man kommer för sent till listeningprovet görs inget andra insläpp, så antingen kommer man i tid, eller så missar man det.

Samma regler för penna, suddigum, jackor och kläder gäller som vid Writing-tillfället (se ovan).

Speaking

Speaking görs som vanligt i par vid en särskilt angiven tid. Själva provet tar ca. 15 minuter. Ämnets tema är: "Life Balance - Finding the right balance in life and handling time is critical. We have never been busier, juggling school activities with sports, part-time work and homework. On top of that, there are chores to do and a social life to manage".

Provet genomförs på samma sätt som i åk 1 och ni behöver ta med anteckningsmaterial till provet.

Här är tiderna och paren för provet:

Tisdagen den 30 april (nästa vecka)

12.30-13.10 Ziad och Sami
12.50-13.30 Anes och Henric
13.10-13.50 Özge, Dennis FH, och Caroline
13.30-14.10 Johanna, Jonathan och Timmy

Tisdagen den 7 maj

12.30-13.10 Simon och Akki
12.50-13.30 Axel och Daniella
13.10-13.50 Erika och Malin
13.30-14.10 Fredrik och Dennis R
13.50-14.30 Cornelia och Bojan

Tisdagen den 14/5

Under lektionen kommer engelska och svenska att blandas utifrån behov.
13.50-14.30 Farid, Abdullah

Språkförhållanden i Sverige och Norden

Så här säger ämnesplanen:

E - Eleven kan översiktligt redogöra för någon aspekt av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
C - Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
A - Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden.

Översiktligt innebär att din redogörelse tar upp de väsentliga delarna av innehållet men är lite mer ungefärlig och inte så exakt.

Utförligt innebär att din redogörelse är mer exakt, fyllig och innehållsrik. Det finns också en kvantitativ aspekt av översiktlig vs. utförlig då den senare är längre medan den förra är mer kortfattad.

Nyanserat innebär att du i din redogörelse redovisar flera olika perspektiv, vilket i den här uppgiften innebär att du till viss del måste värdera det du läser. 

Det skulle till exempel kunna innebära att man förklarar vilka för- och nackdelar det finns med t.ex. bokmål och nynorsk, från olika perspektiv. "Å ena sidan... å andra sidan" kan vara en lämplig fras att använda för att föra in en på rätt tankebanor.

Nyanserat kan också innebära att redogörelsen är det språkliga uttryckssättet är rikt och och att framställningen är stilistisk säker.

De aspekter vi kommer att ta upp är:

Minoritetsspråk

- s. 3 i foldern Nationella minoriteter - rättigheter och möjligheter

Nynorska och bokmål
- översta delen av artikeln på Ne.se
- "Norge mot Noreg" från Språktidningen

Svenska i Finland

- Avsnittet "Språk" i Wikipediaartikeln om Finland

Provtider och välmöjligheter

Veckan innan kommer du att få använda lektionstid till att förbereda dig. Om det är så att du måste göra omprov eller dylikt, är det dock mycket möjligt att denna lektionstid måste användas till det.

Om du satsar på E - välj en av aspekterna ovan att redogöra översiktligt för.
Om du satsar på C och A - välj två av aspekterna ovan att redogöra utförligt (och nyanserat) för.

Du väljer själv om du vill redovisa muntligt (30/5) eller skriftligt (31/5)

Letter to the Queen - formal English

Below I have explained a few of the formal words and expressions. Click on the blue/orange presentation at the right.

Skriva debattartikel - nya tider

Så här gör vi:

Ni får de två ämnena på torsdag och får börja förbereda er precis som det var tänkt. På fredag i den här veckan sätter vi sedan igång med hur språksituationen ser ut i Sverige och Norden.

Nästa vecka har ni nationella prov i engelska på torsdag morgon. På fredag får ni sedan skriva (färdigt) er debattartikel. Ni måste komma båda lektionerna och arbeta med detta båda lektionerna. Där fanns inga andra prov inlagda nästa vecka (förutom i svenska som andraspråk, men det rör ju inte er om har mig i svenska).

Hoppas detta fungerar bättre för er:)

PS. Benjamin, du ska ju åka bort, så jag vill gärna att vi kommer överens om något sätt du kan skriva färdigt din debattartikel på innan du åker iväg!

Friday, April 19, 2013

Saknar du IDH-boken?

Se info i klassmappen.

Provbelastning nästa vecka

Hej!

Jag har tittat i provkalendern och hittar två prov - svenskan och idrotten. Sen har ni vad jag förstår en matteuppgift som är en förberedelse inför nationella provet.

Rent generellt kan jag väl säga att till min uppgift behöver ni ju inte förbereda er i princip utan får all lektionstid till att undersöka och skriva. Å andra sidan är matten en "stor" läxa men inte ett prov. Jag tänker att de så att säga tar ut varandra.

Däremot ligger två examinerande uppgifter (vad vi nu än väljer att kalla dem) på samma dag: halva svenskan och idrotten.

Jag säger så här: jag hoppas att majoriteten av klassen anser att det är en rimlig arbetsbelastning när det gäller min uppgift och att den är hanterbar under de förutsättningar jag ger. Om ni däremot upplever att det inte fungerar alls för er, så vill jag att ni meddelar mig rätt så omgående, så ska jag se vad jag kan hitta för lösning för er. Om ni inte hört av er innan måndag förutsätter jag att ni skriver enligt planerna.

Trevlig helg!

Debattartikel - svenska torsdagen den 19/4


Thursday, April 18, 2013

Samhällskunskap torsdag 18/4

Jag är tyvärr inte här idag (Jag är i Helsingborg med ettorna - studiebesök hos kustbevakningen) och det finns ingen vikarie mao ingen lektion.

MEN det betyder inte att ni slipper arbeta!

Om någon vill sitta i klassrummet och arbeta så får ni be en lärare öppna åt er.

Följande uppgifter gäller:

A) Ni som ännu inte har skrivit färdigt och eller publicerat era texter på "Riktigt fattigt" - GÖR DET!!!! Om ni inte vet hur man gör för att publicera - be om hjälp från någon som redan gjort det.

B) Ni som ännu inte lagt upp någon källkritik och eller kommenterat på någon annans inlägg om källkritik - GÖR DET.

C) Denna uppgift ska alla göra. Ni som har gjort A och B - ni gör den nu. Övriga gör den hemma.

Sista uppgiften till "Riktigt fattigt" - Utvärdering av projektet

1) Vad tycker du om din arbetsinsats och din inställning under den tid vi arbetat med Riktigt fattigt?

2) Hur tycker du att din text och ditt tal blev? Uppnådde du de mål du tänkt dig? Varför blev det så? Hur kunde det ha blivit bättre?

3) Hur tycker du att din grupp fungerade? Hjälpte ni varandra? Varför eller varför inte?

4) Camilla och jag tycker inte att projektet fungerade så bra: deadlines hölls inte, många körde på i samma hjulspår och vågade inte prova något nytt etc. Vad tycker du? Motivera dina åsikter.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande.

Dessutom utvärderar eleven presentationen med omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.

Enkla omdömen och diskuterar översiktligt

Nyanserade omdömen och deltagarnas respons och diskuterar utförligt

Nyanserade omdömen och deltagarnas respons och diskuterar utförligt och nyanserat


Eleven diskuterar egna och andras attityder, värderingar och handlingar i samband med presentationen
Diskuterar översiktligt

Diskuterar utförligt

Diskuterar utförligt och nyanserat
I diskussionen framför eleven argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Enkla argument

Välgrundade argument

Välgrundade och nyanserade argument

Wednesday, April 17, 2013

Tack..

...för god uppslutning och gott uppförande idag i Hässleholm! Några vårblommor till er :)

Merry crocuses in the spring sunshine. Upphovsperson: Dominicus Johannes Bergsma. CC BY-SA 3.0

Närvaro skolans dagar

För att få godkänd närvaro förra onsdagen och torsdagen måste ni lämna in ert papper med stämplar. Knacka på vårt arbetsrum och be någon lägga det på antingen Linns eller Ann-Sofies skrivbord. Närvaron kommer fyllas i denna vecka så lämna in dokumentet snarast.

Tuesday, April 16, 2013

Monday, April 15, 2013

Information från Paulinytt vecka 16


INDIVIDUELLA VAL LÄSÅRET 13/14
Du kan nu se vilka individuella val och språkval du fått nästa läsår. Logga in i Dexter och titta på din individuella
studieplan, så ligger kurserna där.

ÄR DU BG-ELEV OCH VILL HA HJÄLP INFÖR DE NATIONELLA PROVEN?
Jag finns tillgänglig för stöd i svenska och engelska. Även i andra ämnen, dock ej matte.
Du hittar mig i Studieverkstaden dessa tider:
Måndag: 14.40-16.30
Tisdag: 9.40-12.00 och 14.10-16.30
Onsdag: 9.40-11.00 och 13.10-16.30
Torsdag: 12.50-16.30
Fredag: 08.00-11.40 och 14.00-16.30
Skicka ett mejl till mig eller bara dyk upp. Välkommen!
/Thomas Grüneberger, elevassistent

Monday - English!

Diagnostic results
 • Genitiv och passiv form (16)
 • Relativa pronomen, do-omskrivning, hjälpverb, oregelbundna verb (15)
Reading
 1. Read the message from the Queen! Use audio as well if you like (you'll get to here me try British English:)
 2. Give examples of ten words/phrases that you think is clearly formal
 3. Give three examples of words/phrases that are clearly informal. What effect does these irregularities in style have?
 4. Make a glossary of linguistic differences between American and British English.
 5. If you have time, make a list of social differences and differences in the general way of life.
Genitiv och apostrof


Apostrofen from CamillaLindskoug

Do-omskrivning- Skriv tio olika meningar/ frågor där du använder dig av do-omskrivning i olika tempus och där olika personer är aktören (I, you, he, she, it, we, they, you, etc.)

Torsdag - jag är i Stockholm

På torsdag är jag i Stockholm. Till första lektionen (svenskan) har ni ingen vikarie. Till andra lektionen (engelskan) har ni vikarie. Detta ska göras:

- dagens lektion i engelska med uppgifter till ska färdigställas
- svenskläxan (häftet om debattartiklar) inför fredagen ska vara absolut färdig och välgjord


Friday, April 12, 2013

BG-milen måndag

Självklart är alla välkomna att delta under BG-milen på måndag (även de som inte läser IDH2). Start kl.15.00 vid djuphavsbadet, västra hamnen.

Omdöme samhällskunskap och kommunikation vecka 15

Angående de pappersremsor med omdömen och kommentarer som jag (Karolina) delat ut i veckan.

Namn
Omdöme
samhälle 2

Omdöme
kommunikation
Kommentarer
Förnamn
X

X
Det som står i normal still gäller samhällskunskap
Det som står i kursiv stil gäller kommunikation


X symboliserar den den siffra som står i kolumnen

0 = F-varning
1 = visat översiktliga kunskaper och visst handlag
2= visat goda kunskaper och gott handlag
3 = visat mycket goda kunskaper och mycket gott handlag

Står det ingenting i kommentarsfältet så är det positivt -  det betyder att du gjort alla uppgifter och uppfyllt alla hittills testade krav på minst E-nivå.


Omdömet bygger på den information som finns i era kunskapskravsmatriser  som i sin tur bygger på vad ni presterat i de examinationsuppgifter ni genomfört. Ni har fått ut matrisen för samhällskunskap. Ni får ut den i kommunikation nästa vecka.

Vem talar när?


12.20 idag: ReHman Ziad, Timmy Berggren, Jonathan Jons Fredriksson och eventuellt Bojan Tubica. That's it. Tre besökare till måste med för att det ska bli av!

På måndag 8.40:Anes Al-Borkawi, Henric, Benjamin Begovic, Johanna, Caroline Jakobsson, Özge, Bojan (om han inte gör det i dag).

Alla andra ska hålla sina tal på tisdagen hos Karolina, precis som planerat. Detta påverkar inte er. Man får också gärna gå och lyssna på andras tal! Inga andra ändringar nu. Schemat för etermiddagen är spikat!

Tuesday, April 9, 2013

Träna, träna, träna

Today we'll do three things
 • Diagnostic grammar test
 • Listening
 • Reading - about America and England:)
Diagnostic test
 1. Go to this webpage!
 2. Fill in your name, or click "Avbryt"
 3. Do the test
 4. Take a screen shot of your result using (cmd+shift+4)
 5. Upload the image to your English folder
Listening
 1. We will listen to a matching exercise together. We will pause after each question to agree on the right answer. The purpose of this is to make clear the connections between answers and the information in the tracks.
Reading
 1. Read the message from the Queen! Use audio as well if you like (you'll get to here me try British English:)
 2. Give examples of ten words/phrases that you think is clearly formal
 3. Give three examples of words/phrases that are clearly informal. What effect does these irregularities in style have?
 4. Make a glossary of linguistic differences between American and British English.
 5. If you have time, make a list of social differences and differences in the general way of life.

Monday, April 8, 2013

Information inför onsdag & torsdag

Här kan ni hitta salar och tider  samt projektbeskrivningar inför onsdagens och torsdagens  projektredovisningar av år.3 som ni ska vara åhörare till.

Saturday, April 6, 2013

Ordkunskap

Idag (lördag) hölls terminens högskoleprov och som vanligt publicerades ordkunskapstestet efteråt.

Här är en länk till Svenska dagbladet och högskoleprovets ordkunskapdel. Hur många rätt får du?

Friday, April 5, 2013

Information figurantövning

Tisdagen 9/4 kl 11.20 i Zablockisalen kommer polis Thomas Paulsson att infomera och instruera inför figurantövningen 17/4 i Hässleholm. Obligatorisk närvaro för alla som ska vara med på figurantövningen. Ingen mentorstid och sedan lunch efteråt. Lektioner som vanligt från och med kl 13.00.


Onsdag 17/4 är det avfärd från skolan (Föreningsgatan) kl 08.00 OBS tiden!

Debattartikel - kunskapskrav

E

Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva argumenterande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.

Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den.

C

Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva argumenterande texter som är sammanhängande, väldisponerade och som ger ett nytt perspektiv på det lästa. Dessutom resonerar och drar eleven slutsatser utifrån sina resonemang. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.

Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera eleven en tes, håller sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.

A

Elever kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva argumenterande texter som är sammanhängande och väldisponerade. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som nya och vidgade perspektiv på det lästa. Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.

Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den. Dessutom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument.

Tal - kunskapskrav

E

Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och dispositionen tydligt urskiljbar. Språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel.

Eleven kan i muntlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den.

C

Eleven genomför muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har vissåhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.

Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera eleven en tes, håller sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.

A

Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt, varierat och välformulerat, och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som generaliseringar och vidgade perspektiv. Eleven har god åhörarkontakt. Vidare kan eleven med säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedelsom stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen

Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den. Dessutom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument.

Tuesday, April 2, 2013

Tal - tider

9/4 - Hålla tal och få respons av klasskamraterna för att uppnå det kunskapskrav i Kommunikation som handlar om detta.

12/4 (svensklektionen på fredagen)

Ziad
Anes
Sami
Henric
Benjamin
Timmy
Johanna
Jonathan
Caroline
Özge
Bojan

16/4 (kommunikationslektionen på tisdagen)

Dennis
Abdullah
Farid
Simon
Akki
Axel
Daniella
Erika
Dennis F
Fredrik
Malin
Cornelia

Matematik
Hej på er,

Glöm ej att kontrollera era e-postkonton regelbundet. Jag kallar enskilda elever för komplettering med jämna mellanrum.


Mvh

Johan

 

The Stockholm Syndrome...Part Two

Words to check out before watching the next clip

pitchman - försäljare
ushering in - bereda väg för, inleda
surplus - överskott
deficit - underskott
heavily indebted - djupt skuldsatta
lend money - låna ut pengar
average - medel
randomly - slumpartade
government funded - statligt finansierade
you can "put it" that way - så skulle man kunna "säga"
anthem - nationalsång (i det här fallet kapitalismens "nationalsång")
redistributing - omfördela
wealth - rikedomar
face value - ta det för vad det är värt
intention - avsikt
statuesque - ståtlig
bearded gnomes - skäggiga tomtar
relieved - lättad
turnpike - motorväg

Watch the second clip

Answer the question individually and put the document in your English folders in Google Docs4. Why is Cenac calling Pagrotsky a Travelosity Pitchman? This link might help you...
5. Pagrotsky says that Sweden lend America money, how does Cenac try to turn this around to sound better for America?
6. What are they making fun of in the Flurven/Gimmelböp sequence?
7. Why is talking to ABBA-Björn a disappointment to Cenac?
8. What things do they mention in their little game: "What's Great ABout my Country". Why are the comparisons so absurd? Check out what a Snuggie is here...
9. Why have they chosen to call the clips The Stockholm Syndrome? Check out what the term means here...

Discussion

In groups of three - make your own lists of five things you feel is great about Sweden and living in Sweden, and five things you can think of that seem great about America.

Tal - Kommunikation och svenska


Detta läsår har ni hållit en muntlig presentation tidigare, om ondskan. Detta gjordes i smågrupper. Nu är det dags att göra det inför helklass (om inget särskilt skäl finns för att inte göra det).

På svenskan är det detta som testas:

E - Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och dispositionen tydligt urskiljbar. Språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel 

C - Eleven genomför muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponeradSpråket är ledigt och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har vissåhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.

A - genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponeradSpråket är ledigt, varierat och välformulerat, och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som generaliseringar och vidgade perspektiv. Eleven har god åhörarkontakt. Vidare kan eleven med säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedelsom stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen.

Detta är talets ramar:

- görs enskilt
- fem-sju minuter
- tema: fattigdom och/eller rikedom
- typ: argumenterande eller utredande (ni måste välja en här, man kan inte göra båda)
- något presentationstekniskt hjälpmedel ska användas

Det vi kommer att sikta på att hinna med resten av terminen är:

skriva debattartikel (ni har bara skrivit en argumenterande text tidigare och många har inte nått upp till kraven för E)
Språksituationen Sverige/Norden (har vi inte gjort ngt med än)

The Stockholm Syndrome - part one

Introduction

In these two clips with Jon Stewart of The Daily Show, Jon Stewart start out by telling the audience that some right-wing politicians are worried about America becoming Socialist - in fact - they have used Sweden as a scary example! To investigate how horrible it is in Sweden, Stewart sends out a reporter to find out what Sweden is really like!

First - check out these words

bleak - dyster
prone - benägen
ravaged - ödelagda, härjade
dispirited - modlösa
hauntingly - oförglömliga
comforted - tröstade
mindless drones - själlösa robotar
full release massage - :)
coddle - skämma bort

Watch the first clip

Answer the questions after it in writing and put the questions in Google Doc. The first set of answers can be answered in pairs.


1. When he visits the Scania factory, the reporter mentions some nice things that Swedes and Scania workers enjoy - what are they (this is just after the woman talking about "work is fun")
2. What does the Scania boss obviously misunderstand when they discuss massages?
3. What things are "bad" at Robyn's place (compared to 50 Cents' place), and what discovery, finally, makes the reporter completely freak out?
4. Based on this first clip, how do you think Sweden is represented to Americans? Do they get a positive image of Sweden/Swedes, and do you think it is a fair representation?

IDH2 (Lindas grupp)

Observera inlämningsdatum för träningsdagböckerna!! Ta med dessa utskriva till IDH-lektionen imorgon onsdag (3/4).