Litterära termer

Tema
Temat är det ämne som författaren behandlar i sitt verk, t.ex. olycklig kärlek i Romeo och Julia, eller kampen mellan det goda och det onda i Sagan om ringen.

Motiv
Typsituationer eller typkaraktärer som återkommer i många olika verk (litteratur, film, etc.) Det kan vara karaktärer som den onda styvmodern, och underdoggen, eller situationer som när huvudpersonen som utsätts för en frestelse och den fattiga flickan som vinner den rike killens hjärta och lever lycklig i alla sina dagar.

Metafor
En form av bildspråk där någonting liknas vid någonting, t.ex. när man i Den gudomliga komedin pratar om att Date är vilse i en skog men egentligen menar att han är vilse i livet.

Allegori
Man kan säga att det är när man använder samma metaforer genom en hel berättelse. I Sagan om hästen, t.ex. så är hästen en metafor för Sverige genom hela berättelsen, inte bara på ett ställe.

Satir
En elak och hånfull framställning. Den har ofta en politisk vinkling. "Ett anspråkslöst förslag" av Jonathan Swift som ni kommer att läsa med My är ett bra exempel på en politisk satir.

Argus
Argus är egentligen en jätte från den grekiska mytologin. Jätten har hundra ögon, varav några alltid är vaksamma. När man pratar om ett argusöga menar man alltså ett "vaksamt öga". Det är naturligtvis därför Carl von Dalin valde detta namn till sin skrift Den swänska Argus.No comments:

Post a Comment