Monday, April 30, 2012

Utvärderingar!

Terminen närmar sig sitt slut och därmed ska ni utvärdera de kurser ni läst; för mig ska ni utvädera:
- historia 1b (10)
- samhällskunskap 1b (8)
- Rätten och samhället (15)

Inom parentes hur många svar jag fått in. Jag kommer att jaga er till jag fått alla (eller nästa alla) att svara

NP Engelska

Nu på torsdag är det NP i engelska, uppsatsdelen.

08.00 A205. Ta med papper och suddi! Ni skriver för hand. Inga hjälpmedel tillåtna. 

Thursday, April 26, 2012

matte på fredag

Det blir matte på fredag trots att Ann-Sofie är borta - Galina kommer in som vikarie.

Wednesday, April 25, 2012

Karolinas lektioner torsdag och fredag (vecka 17)

Torsdag 26/4: lektionen i samhällskunskap 11.30 - 12.10 inställd
Fredag 27/4: lektionen i historia 09.50 - 10.30 - inställd

Jobba med följande uppgifter på valfri plats:
Historiebrukuppgiften
Uppgiften om nyhet och nyhetsbyrå
Bearbeta era insändare enligt Mys instruktioner
Läs i kapp i boken "Big mouth ugly girl"

Tuesday, April 24, 2012

Svenska - läxa

Karolina har ju pratat med er om era insändare och jag håller med henne om att ni gjort ett bra jobb! Senast på torsdag kommer jag att ha gått in och kommenterat på era texter med förslag som kan göra dem bättre. Er läxa tills nästa tisdag är att bearbeta era texter utifrån mina kommentarer. Efter tisdag kommer jag fylla i era responsdokument.

Samhällskunskap


Välj en nyhet/artikel som fångar ditt intresse! 

1.     Stäm av mot definitionen – stämmer den?
2.     Stäm av mot de tre närhetskriterierna  - stämmer modellen?

Kolla om din artikel har en nyhetsbyrå som källa.

Om Ja - gå vidare med frågorna 
Om Nej – välj en ny artikel där en nyhetsbyrå är källan och gå sedan vidare med frågorna.

3.     Vilken nyhetsbyrå står som källa?
4.     Gå in på den nyhetsbyråns hemsida

a) Ta reda på lite information om denna nyhetsbyrå tex:
-         Vad står förkortningen för?
-         När grundades byrån?
-         Var finns huvudkontoret?
-         Hur många anställda har byrån?
-         I hur många länder finns byrån representerad?

b) Vilken nyhet är deras huvudnyhet just nu? Varför är just den nyheten huvudnyhet?
c) Kan du hitta ”din” nyhet? Vad säger dess placering om dess värde (för nyhetsbyrån) som nyhet?

Monday, April 23, 2012

Texttyper NP

Nationella prov i svenska

Upplägget för veckan är som följer:

Imorgon, tisdag: 8.00 A408 Läsförståelse. Ta med penna och suddgummi. Kom i god tid! Ingen svensklektion efter provet. 


Torsdag: uppsatsskrivning i A408 kl. 8.00. Ta med dator och laddare. 

Regler för torsdag:
- Ni skriver i Word.
- Internet MÅSTE vara avstängt hela tiden ni skriver. Sätter ni på internet innan ni lämnar in så räknas det som fusk.
- Ni måste lägga in sidhuvud i texten. I sidhuvudet skriver du ditt namn, BG11b, My
- Dokumentet ska döpas till NP Sv1 Ditt namn BG11B
- När ni är klara går ni fram till vakten, sätter på ert internet och skickar in uppsatsen till mig. Skicka till min pednet adress: my.zetterman@pub.malmo.se och till min gmail zetterman.my@gmail.com.

Jag kommer vara vakt både tisdag och torsdag så jag finns där för att hjälpa er.

Friday, April 20, 2012

Big Mouth

Jag insåg idag att jag var lite väl optimistisk med tiden för boken (förstår inte det måste vara första gången jag är tidsoptimist... ;-)) Deadline för att ha läst klart boken blir 14/5. På onsdag nästa vecka blir det lästimme.

Tuesday, April 17, 2012

Historia 17/4

Året är 2062. Ni är historiker som intresserar er för hur svenska pensionärer reste under 2010-talet. Ni har fått tillgång till en bunt vykort som Sonja Bengtson skickade hem till sin son och svärdotter under en resa våren 2012.

1) Värdera vykorten källkritiskt. (Ni förutsätter att de är äkta)
a) På vilket sätt är de kvarlevor och eller berättande källor? Motivera svaret.
b) Är de bra en bra källa? Tillämpa de källkritiska kriterierna.Motivera svaren.

2) Hur kan dessa källor användas?
a) Vilka frågor kan besvaras med hjälp av dessa vykort som kvarlevor?
b) Vilka frågor kan besvaras med hjälp av dessa vykort som berättande källa?
c) Fundera över i vilket större sammanhang denna information kan infogas - vilka andra slutsatser kan ni dra med hjälp av informationen på vykorten?

3) Vilka sorters historiebruk kan ni upptäcka hos vykorten?
(tips: leta både bland bilder och text)

Källor
Samband historia 

Infokoll
Historia2

Thursday, April 12, 2012

Historia: uppgift om historiebruk


BG11B
Uppgift historiebruk: sista inlämningsdag 27/4

A) Definiera begreppet "historiebruk".Ge minst tre exempel på olika sorters historiebruk och förklara dem. Ge exempel. Förklara hur dessa användningar av historia påverkar människor och händelser idag.

B) Välj (minst) tre exempel på historiebruk ur listorna i dokumentet "Exempel på historiebruk" som finns under Karolinas dokument- historia eller hitta på egna exempel.

Svara på frågorna (en gång för varje exempel)


       1)Vilken typ av historiebruk används här? Motivera ditt svar. Obs att det        kan vara mer än en sorts bruk    

2) Vad/vem är det man refererar till? Varför är denna person/händelse/företeelse viktig och eller känd dvs varför använder man denna person/händelse/företeelse?

3) Vilken känsla vill man skapa? Vad vill man få folk att tänka? Motivera ditt svar.

4) Ge (om möjligt) fler andra exempel på hur denna person/händelse/företeelse används idag.

 Uppgiften ger er möjlighet att visa nivå på ffa följande kunskapskrav


E

C

A

Eleven kan redogöra för några historiska skeenden och händelser som använts på olika sätt samt förklara varför de använts olika.
Översiktligt

Utförligt

Utförligt och nyanserat

Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.
Enkla

Enkla

Nyanserade


Källor om historiebruk:

Tuesday, April 10, 2012

MATEMATIK

Resultatet från diagnosprovet gav klassen ett lite bättre medel än den närmast följande-
ja, ni var bäst och jag gratulerar er för att ni lyckades med det!
Nu gäller det att ta tag i geometrin och den sista "nya "matten: sannolikhetslära.
Räkna fram till det avsnittet till fredag 13/4.
Det passet introduceras sannolikhetsläran och alla ska bekanta sig med lösning av denna sortens problem.
Jobba på och kom ihåg att studieverkstaden finns......
Ann-Sofie

Information V.15

Onsdag: Friluftsdag - orientering, buss avgår 11.30

Torsdag: Skolans dag
8.30 - 10 Samarbetsövningar: Latin idrottshall
10 - 10.10 Rast
10.10 - 11.30 Film: sal A320
11.30 - 12.00 Lunch
12.00 - 12.45 Filmfrågor: sal A320
13.00 - 14.00 Brännboll: Rörsjöparken

Medtag oömma kläder, innegymnastikskor samt ett glatt humör!

Fredag: Simning uppsamling kl: 8 - 9, samling 7.45 på Aqua-kul
Idrottsprov: 14.40, Sal A203