Monday, June 23, 2014

Sista sommarlovet

Lycka till i framtiden!

Bagers bro. Foto: Christer. CC BY-NC-ND 2.0


Fortsätt framåt, över bron, och vidare i livet.

No comments:

Post a Comment