Wednesday, May 7, 2014

Freds- och konfliktkunskap inför betygsättning

Slutet av terminen och därmed betygsättningen närmar sig med stormsteg. Därför ska du kolla din betygsmatris i freds- och konfliktkunskap för att bli medveten om hur du ligger till.  Dokumentet med betygsmatrisen heter "Förnamn freds- och konfliktkunskap" och delades med dig i höstas

Du ska också kolla Gjort eller inte gjort- dokumentet för att se om du har gjort alla uppgifter eller om du bör komplettera. Dokumentet finns lång ner i högerspalten på bloggen.

Observera att alla betyg och då menar jag ALLA betyg är beroende av de två sista uppgiften nämligen den individuella analysen som ska vara färdig 20/5 och informationsbroschyren om mänskliga rättigheter 28/5.

Tips för den individuella analysen: plocka fram den analys ni gjorde i grupp och använd den och den feedback ni fick när du gör den individuella analysen.


Hör av er till mig om du har frågor, lämnar in/delar och eller kompletterar en uppgift eller om någonting är fel.
The Letter A. Foto: kalexandersson. CC BY-SA 2.0.


No comments:

Post a Comment