Wednesday, May 7, 2014

Kriminologi 7/5

På morgondagens lektion så kommer vi ha två seminarier där vi diskuterar era kriminologi-rapporter. Gruppindelningen och saker ni ska tänka på inför seminariet finner ni här. De som inte står med på seminarielistan för torsdag ska komma på fredag då vi har ytterligare två sittningar med samma upplägg.

  • På varje rad i tabellen så står två namn, dessa två personer ska läsa den andres rapport och komma med tips och idéer utifrån schemat längre ner på sidan. 
  • För att kunna göra det så måste ni dela uppgifterna med varandra, det gör ni via mail eller på drive. Ni väljer själva.
Jag har lämnat kommentarer på de rapporter som kommer att behandlas imorgon. Om det inte funnits någon rapport i era mappar så har jag heller inte kunnat kommentera.

Vi ses imorgon, eller på fredag!

No comments:

Post a Comment