Wednesday, May 21, 2014

Praktisk info inför litteraturanalysen

Tid: 28/5, 8-12
Plats: A 408

Hjälpmedel:
- Dator (endast dokument i Drive)
- Novellen Mor Sauvage med anteckningar (se nedan)
- De tidigare novellerna vi använt (Cellon, Bageriräden, Fähner)
- Listan på litteraturvetenskapliga termer

Om ni inte har kvar de gamla novellerna själv kommer jag att ta med ett par blädderex som ni kan använda för att dubbelkolla titel, författare, utgivningsår och eventuell annan information.

Uppgiften ser nästan likadan ut som förra gången. Ni analyserar först en novell (Mor Sauvage) utifrån berättarperspektiv, komposition, och språk och stil. Därefter jämför ni hur temat brott behandlas i "Mor Sauvage" och minst två av de andra novellerna vi läst. Uppsatsen skrivs i rapportform enligt samma punktuppställning som förra gången. Ni får ut punktuppställning i provinstruktionen vid provets start.

Anteckningar
Man får anteckna och markera i novellen. Ingen färdig text får dock sparas eller skrivas i förväg och tas med till provet. Inga lösblad, utan de anteckningar som får plats i novellhäftet är det man får ha med. Novellen ska lämnas in när provet är slut.

Provet slutar egentligen kl 10 men jag sitter med er till kl. 12.

No comments:

Post a Comment