Wednesday, May 7, 2014

Redovisning sociologiskt experiment


Torsdag v.19
Kl:  9.15 - 9.50
Torsdag v.19
Kl: 9.55 - 10.30
Torsdag v.20
Kl:  9.15 - 9.50
Torsdag v.20
Kl: 9.55 - 10.30
Ziad
Johanna
Simon
Fredrik
Sami
Jonathan
Akki
Malin
Abdullah
Dennis F.
Axel
Cornelia
Henric
Farid
Daniella
Bojan
Benjamin
Özge
Erika
Anes
Timmy
Caroline
Dennis R.  • Syftet med experimentet
  • Beskrivning av hur experimentet gick till
  • Resultat, både omgivningens reaktion och din reaktion
  • Reflektioner kring orsaker till reaktionerna  

No comments:

Post a Comment